Lekarz rezydent jako ordynator SOR-u zostanie na dłużej

Zawody medyczne

Ku niezadowoleniu środowiska medycyny ratunkowej, Ministerstwo Zdrowia postanowiło przesunąć reformę szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) o kolejne miesiące. Nieprędko, bo rok później, wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym ordynator SOR-u musi być specjalistą medycyny ratunkowej. Okazuje się też, że wciąż ponad 40 szpitalnych oddziałów nie zapewniło nocnej i świątecznej opieki lekarskiej; dostały na przygotowanie kolejne sześć miesięcy.

02.06.2023

Komitet PAN: "Rosyjska" komisja przykładem ustawowego bezprawia

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wprowadzanie do polskiego porządku prawnego ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 jest przykładem ustawowego bezprawia, cechuje się wadą oczywistej niekonstytucyjności i budzi głębokie obawy o przyszłość Polski jako państwa demokratycznego, osadzonego w kulturowej i prawnej wspólnocie Zachodu.

01.06.2023

Przekształcenie szkoły dla funkcjonariuszy służby więziennej w akademię - ustawa podpisana

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dokonuje zmiany nazwy uczelni służby państwowej nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości – Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na „Akademię Wymiaru Sprawiedliwości”.

01.06.2023

Minister chce wyższych kar dla sprawców wypadków i ułatwień w stosowaniu aresztowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zbigniew Ziobro zapowiedział w czwartek kolejne zaostrzenie kar dla sprawców śmiertelnych wypadków drogowych oraz wprowadzenie zmian ułatwiających stosowanie środków zapobiegawczych, w szczególności tymczasowego aresztu. Zmiana w przepisach karnych ma podnieść zagrożenie z 12 na 20 lat pozbawienia wolności, a w odniesieniu do środków zabezpieczających ma być wprowadzone ograniczenie możliwości powołania się na stan zdrowia.

01.06.2023

Uprawa medycznej marihuany – wpłynął jeden wniosek

Farmacja

Dotychczas wpłynął jeden wniosek o udzielenie zezwolenia na uprawę konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską. Nie został jednak jeszcze rozpatrzony z uwagi na zawieszenie postępowania. Obecnie, zgodnie z prawem uprawa "medycznej marihuany" jest możliwa w ściśle kontrolowanych warunkach, w instytutach badawczych.

01.06.2023

ZUS: Więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Do 5 czerwca, czyli do najbliższego poniedziałku prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

01.06.2023

Były żołnierz zawodowy z pierwszeństwem przy zatrudnieniu w administracji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko

Rozporządzenie o wykazie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, które opublikowano już w Dzienniku Ustaw, ma zagospodarować żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej. Obejmuje także stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego.

01.06.2023

"Recepta na Ruch", czyli indywidualny program treningowy i dieta "na NFZ"

Pacjent Opieka zdrowotna

Pacjent w ramach programu pilotażowego „Recepta na Ruch” będzie mógł skorzystać z dwóch modułów. Pierwszym będą treningi stacjonarne prowadzone przez fizjoterapeutę. Drugim - własna praca pacjenta przy pomocy narzędzia w aplikacji mojeIKP. Pacjent otrzyma też zalecenia żywieniowe w Internetowym Koncie Pacjenta i od dietetyka. Projekt pilotażu Ministerstwa Zdrowia jest w konsultacjach.

01.06.2023

Rolnicy ucierpieli na współpracy z producentami frytek? Wyjaśni to postępowanie UOKiK

Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy doszło do nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej przez producentów frytek i chipsów. Rolnicy, którzy dostarczali ziemniaki, mieli spotkać się m.in. z arbitralnym obniżaniem ceny czy nieprzejrzystymi kryteriami zapłaty. Jeśli zarzuty się potwierdzą, producentom grożą surowe kary.

01.06.2023

Będzie wyrok w sprawie ustawy o SN, nie będzie zmian w Trybunale Konstytucyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym - między 14 a 16 czerwca br. - Sejm raczej nie będzie głosować nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Właśnie poinformowano, że jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda oczekiwany przez władze wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, prace nad projektem dotyczącym zmian w TK zostaną wstrzymane.

01.06.2023

Rozpoczęły się bezpłatne szczepienia na HPV dla 12- i 13-latków

Pacjent Opieka zdrowotna

Bezpłatne szczepienie przeciwko HPV dla chłopców i dziewcząt w wieku 12 i 13 lat można wykonać w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Co ważne – nie tylko w tej, w której leczy się dziecko. Jest też możliwość wyboru rodzaju szczepionki z dwóch dostępnych: Cervarix i Gardasil 9. Wcześniej jednak należy się upewnić, że wybrana szczepionka jest dostępna w danej przychodni.

01.06.2023

Ruszył nowy okres świadczeniowy w Programie 500 plus. Wciąż jeszcze można złożyć wniosek

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina

1 czerwca 2023 r. rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy świadczenia 500 plus. ZUS będzie wypłacać świadczenia tylko na podstawie wniosków złożonych w tym roku. Jeśli ktoś zapomniał, że taki nowy wniosek trzeba wysłać, wciąż może to zrobić. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca.

01.06.2023

Przewlekłość w wywłaszczeniu groźna dla obywatela, dla urzędu bez konsekwencji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Dochowanie terminów ustawowych przez organy administracji wydaje się dziś być w Polsce wyjątkiem, a nie regułą. Wskazuje na to zarówno praktyka, jak i powszechnie dostępna wiedza. Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje konsekwencje niezałatwienia sprawy na czas. Dlaczego zatem przewidziane przez ustawodawcę środki prawne w tak wielu przypadkach nie spełniają swojej roli?

01.06.2023

Spółka nie zadbała o świadectwo energetyczne? Odpowie prezes

Nieruchomości Energetyka

To zarząd odpowiada za brak świadectwa energetycznego w przypadku, gdy nieruchomość sprzedaje lub wynajmuje spółka. Natomiast w razie najmu pokoju wystarczy przedstawić certyfikat wydany dla całego mieszkania - wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wątpliwości jest jednak więcej - dotyczą m.in. kar za nieprzekazanie świadectwa energetycznego.

01.06.2023

Dyrektor ustali wymiar godzin karcianych - nowelizacja już w Sejmie

Kadry w oświacie

Będzie kolejna modyfikacja dotycząca "godzin karcianych" - nowelizacja, która jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie, doprecyzuje sytuację nauczycieli, którzy w danej szkole pracują tylko kilka godzin. O tym, kiedy będą musieli być dostępni dla uczniów i rodziców, zdecyduje dyrektor szkoły - oczywiście proporcjonalnie do ich czasu pracy w tej placówce.

01.06.2023

Kamper może być biurem przedsiębiorcy - fiskus uznaje odliczenie zakupu

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Samochód kempingowy może służyć przedsiębiorcy za miejsce pracy. Fiskus potwierdza, że dla celów podatkowych jest to samochód osobowy. A to daje możliwość odliczenia wydatków na jego zakup do limitu 150 tys. zł oraz 75 proc. kosztów eksploatacji, nawet gdy kamper służy jednocześnie do celów prywatnych. Eksperci ostrzegają jednak, że trzeba będzie udowodnić celowość takich wydatków.

01.06.2023

Plany zawodowe rodziców wobec dzieci - badanie Pracuj.pl

Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy

Planowanie przyszłości dzieci to jedno z wyzwań rodzicielstwa. Jak często rodzice chcieliby decydować także o ich drodze zawodowej? Według najnowszego badania Pracuj.pl, 29 proc. z nich ma jasną wizję pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61 proc. badanych nie chce jednak ingerować w wybór zawodu dziecka. Większość rodziców chciałaby, by ich dzieci mogły zmienić swoje pasje w pracę.

01.06.2023

Emerytalna rezerwa idzie na trzynastki i czternastki

Finanse publiczne Emerytury i renty

Fundusz Rezerwy Demograficznej, który w założeniach miał być zabezpieczeniem na trudne czasy, jest wydawany na potrzeby bieżące i hojność przedwyborczą. Przenoszenie środków z tego Funduszu do Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na wypłatę tzw. 13-tek i 14-tek w przyszłości uderzy finansowo dzisiejszych młodych ludzi.

01.06.2023

Waldemar Koper nowym wiceprezydentem European Company Lawyers Association

Prawnicy

26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników wewnętrznych, wybrano nowy Zarząd ECLA na kolejna dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych i prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.

31.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski