Polska pozwana za niewdrożenie korzystnej dla konsumentów dyrektywy

Rynek i konsument Prawo unijne

Brak pełnej transpozycji do prawa krajowego unijnego kodeksu łączności elektronicznej, w którym są m.in. rozwiązania korzystne dla konsumentów - to powód pozwu przeciwko dziesięciu państwom członkowskim UE, w tym Polsce, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Państwa miały czas na wdrożenie przepisów unijnych w tej sprawie do 21 grudnia 2020 roku.

07.04.2022

MS przyznaje, że sprawy ukraińskich dzieci mocno dociążą wydziały rodzinne

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości pisze do prezesów sądów, że w najbliższym czasie spodziewa się wzrostu zadań sądów opiekuńczych w niektórych okręgach sądowych, a tym samym większej liczby zadań zlecanych zawodowym kuratorom sądowym wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Rekomenduje monitorowanie obciążenia kuratorów, a w razie konieczności przenoszenie ich tam, gdzie rąk do pracy nie wystarcza.

07.04.2022

Zbrodnie wojenne trzeba udowodnić, a dane świadków - zabezpieczyć

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Na terenach, z których wycofały się rosyjskie wojska, zaczęto zabezpieczać dowody zbrodni wojennych, w tym te, które mogłyby świadczyć o ludobójstwie. Także w Polsce - bo takimi dowodami mogą być choćby relacje uchodźców wojennych. I powstaje problem - informacje o nich muszą być chronione. Prawnicy analizują, jak to zrobić, by nic nie umknęło, ale też, by nie traumatyzować i nie wystawiać na zagrożenie tych, którzy zbrodniarzom umknęli.

07.04.2022

Apel do premiera - ponowny wybór formy opodatkowania i rozliczania składki zdrowotnej to konieczność

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Kiedy umożliwić podatnikom zmianę formy opodatkowania: w trakcie 2022 roku czy po jego zakończeniu, w rozliczeniu rocznym - to kwestia do dyskusji. Po powiązaniu składki zdrowotnej z formą opodatkowania, taką decyzję trzeba podjąć, i to jak najszybciej – uważają autorzy listu otwartego do premiera w sprawie składki zdrowotnej. Zwłaszcza, że Ministerstwo Finansów zaczyna dopuszczać taką możliwość.

07.04.2022

Obowiązkowe faktury elektroniczne dołożą pracy działom księgowości i rozliczeń

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Komisja Europejska zgodziła się, by wystawianie faktur elektronicznych przez Krajowy System e-Faktur było obligatoryjne dla wszystkich polskich podatników. Pomysły Ministerstwa Finansów doprowadzą jednak do sytuacji, że wiele firm będzie musiało prowadzić podwójne systemy do fakturowania. Problemem jest także to, że w e-fakturach trzeba będzie przekazywać dużo więcej szczegółowych informacji.

07.04.2022

Zbyt niskie stawki adwokackie - prezes NRA pisze do premiera

Wymiar sprawiedliwości

Rażąco niski poziom stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu jest istotny nie tylko z perspektywy adwokatów, których praca wciąż nie jest wynagradzana adekwatnie do poświęconego czasu i nakładu obowiązków, ale przede wszystkim beneficjentów tej pomocy, czyli obywateli będących w trudnej sytuacji materialnej - pisze do premiera Przemysław Rosati, prezes NRA.

06.04.2022

Kierowca podczas tranzytu nie będzie uznawany za delegowanego

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Ministerstwo Infrastruktury chce, by za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie był uznawany m.in. kierowca, który wykonuje przejazd tranzytem. Założenia do projektu ustawy, która ma implementować przepisy unijne, opublikowane zostały właśnie na wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

06.04.2022

Skarga do Komisji Europejskiej za zmniejszenie liczby zajęć z języka niemieckiego

Zarządzanie oświatą

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce złożył do Komisji Europejskiej skargę na działania rządu polskiego. Chodzi o zmniejszenie subwencji oświatowej na zajęcia z języka niemieckiego. Po zmianach wprowadzonych w tym roku przez MEiN mniejszość niemiecka ma prawo do jednej godziny swojego języka, podczas gdy pozostałe mniejszości do trzech.

06.04.2022

Ukraińcy zastrzegą polską kartę bankową w swoim języku

Finanse Ukraina

Obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski i zakładają konta w polskich bankach, powinni zadbać o bezpieczeństwo swoich danych i finansów. Już pojawiły się pierwsze informacje o próbach oszustw przybyszów zza wschodniej granicy. Z myślą o nich, banki uruchomiły specjalną infolinię w języku ukraińskim oraz stronę internetową do zastrzegania kart bankowych.

06.04.2022

PIT roczny przy działalności gospodarczej na specjalnym formularzu

Ordynacja PIT Małe i średnie firmy

Prawidłowe rozlicznie zeznania podatkowego zaczyna się od wybrania odpowiedniego formularza PIT. Przedsiębiorcy, rozliczając swoje przychody z działalności za 2021 rok, powinni najpierw zatem sięgnąć po właściwy druk PIT do swojej deklaracji podatkowej. Następnym krokiem będzie przygotowanie informacji o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z prowadzonej działalności gospodarczej.

06.04.2022

Czarnek: Pensum nauczyciela musi być wyższe

Zarządzanie oświatą

Pensum nauczyciela musi wzrosnąć - uważa minister edukacji Przemysław Czarnek. Ubolewa nad fiaskiem rozmów ze związkowcami w sprawie reformy Karty Nauczyciela. Zapowiada powrót do rozmów ws. awansu zawodowego nauczycieli. - Mogę być ministrem edukacji jeszcze przez miesiąc, przez pół roku, może półtora roku, ale tak czy inaczej bez zmiany pensum, bez zmiany szeroko pojętego statusu zawodowego nauczyciela będzie tylko źle - mówił.

06.04.2022

Pracownicy ZUS walczą o podwyżki - związkowcy piszą do premiera

Administracja publiczna Prawo pracy

Obecne wynagrodzenia w żaden sposób nie są adekwatne do ilości i zakresu wykonywanych przez pracowników ZUS zadań i stopnia ich znaczenia – pisze Związek Zawodowy Pracowników ZUS w piśmie do premiera. Twierdzi, że w ślad ze wzrostem zadań nie idzie wzrost wynagrodzeń pracowników, odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy w sprawny sprzęt IT, godne warunki pracy. Rosną tylko wymagania.

06.04.2022

Przyznanie świadczenia 40 zł nie wymaga decyzji administracyjnej, a spór rozstrzygnie sąd powszechny

Samorząd terytorialny Ukraina

W sprawach dotyczących wypłaty świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom wojennym z Ukrainy nie wydaje się decyzji administracyjnych, ani nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Sporne sprawy rozstrzygnie sąd powszechny. Takie doprecyzowanie przepisów znalazło się w projekcie nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, nad którą pracuje Sejm.

06.04.2022

LEX Sytuacje Nadzwyczajne - nowy bezpłatny moduł dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc społeczna Administracja publiczna

W Systemie Informacji Prawnej LEX pojawił się nowy, bezpłatny moduł LEX Sytuacje Nadzwyczajne. W jednym miejscu gromadzi on profesjonalną informację prawną i branżową o zmianach legislacyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz walką z Covid-19, w tym najnowsze artykuły z serwisu Prawo.pl.

06.04.2022

Szpitale tymczasowe teraz dla uchodźców z Ukrainy

W części ze zlikwidowanych z dniem 1 kwietnia szpitali tymczasowych planuje się przygotowanie miejsc zakwaterowania dla wojennych uchodźców z Ukrainy. W niektórych takich placówkach mają powstać także m.in. nowe centra rehabilitacji, ośrodki onkologiczne i pulmonologiczne.

06.04.2022

Z aktywnością zawodową seniorów nie jest źle, ale mogłoby być lepiej

Rynek Prawo pracy

W Polsce sytuacja osób starszych na rynku pracy nie jest dramatyczna, ale konieczne są działania w kierunku wydłużania ich aktywności zawodowej i społecznej – ocenia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym wyzwaniem jest jednak to, w jaki sposób wydłużać aktywność zawodową i społeczną osób starszych.

06.04.2022

ZUS: W 2021 r. rekordowo wysokie pokrycie wydatków wpływami do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

W 2021 roku wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął poziom 81,7 proc., a wskaźnik ściągalności składek wyniósł 99,7 proc. – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wpływy ze składek wyniosły 228,1 mld zł i były o 15,9 proc. wyższe niż rok wcześniej, a koszty FUS - 284,5 mld zł i były o 7,2 mld zł większe niż przed rokiem.

06.04.2022

Przedsiębiorcy: Dopracujmy regulacje wymierzone w rosyjski kapitał

Prawo gospodarcze Ukraina

Dziś Sejm zajmie się ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, umożliwiających mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję. Zdaniem Rady Przedsiębiorczości są to ważne i potrzebne przepisy, ale nie mogą być krzywdzące dla żadnego podmiotu. Dlatego regulacje wymagają dopracowania.

06.04.2022

Skarga nadzwyczajna w sprawie śmiertelnego pobicia kierowcy za oblanie błotem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Do Sądu Najwyższego trafiła skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku lubelskiego sądu, który skazał dwóch mężczyzn na 4 i 5 lat więzienia za śmiertelne pobicie kierowcy. Powodem zbrodni było ochlapanie sprawców błotem. Zdaniem PG, oskarżeni działali z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego, dlatego należy przyjąć, że zachowaniem swoim wyczerpali znamiona zbrodni zabójstwa.

06.04.2022

Uchodźcy z Ukrainy skorzystają z programu usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Uchodźcy z Ukrainy, którzy legalnie od 24 lutego przebywają na terenie Polski będą mogli skorzystać z ogłoszonego w ubiegłym roku rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego – dowiedzieliśmy się w ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Problemem jest, że środków na ten cel, pomimo zwiększenia w tym roku puli, jest wciąż za mało.

06.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski