Rewolucja w systemie cyberbezpieczeństwa - wkrótce drakońskie kary za luki w zabezpieczeniach

Prawo gospodarcze

Ministerstwo Cyfryzacji kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - ustawa nałoży obowiązki na firmy i inne podmioty kluczowe i ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, w tym zapewnienia kluczowych usług i zachowania ciągłości łańcuchów dostaw. Wdrożenie przepisów wiązać się będzie m.in. z koniecznością wymiany sprzętu i analizy ryzyka, a za naruszenie ustawy grozić będą wysokie kary.

24.04.2024

Resort zdrowia bada koszty szerszej refundacji przeciwbólowych opioidów

Pacjent Farmacja

Zapewnienie każdemu pacjentowi dostępu do odpowiedniej zindywidualizowanej terapii przeciwbólowej - to jeden z postulatów ekspertów. Zwracają uwagę, że przeciwbólowe leki opioidowe mają niejednolitą refundację lub są nierefundowane. Ministerstwo Zdrowia przygotowało wniosek do AOTMiT dotyczący ujednolicenia i poszerzenia wskazań refundacyjnych. Zmiany mogłyby się pojawić jesienią 2024 r.

24.04.2024

Trzech ministrów zrezygnuje z funkcji, wiceministrowie mają wziąć urlopy

Administracja publiczna Wybory

Szefowie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, którzy wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przestaną pełnić swoje funkcje. Dymisję złożył już Bartosz Sienkiewicz. Wiceministrowie mają wziąć na czas kampanii wyborczej urlopy.

24.04.2024

RPD apeluje o uszanowanie prawa dzieci do odpoczynku

Zarządzanie

Pozwólmy uczniom cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem podczas nadchodzących dni wolnych od nauki - pisze rzecznik praw dziecka, apelując do nauczycieli o nieobciążanie dzieci zadaniami na długi weekend i niewyznaczanie sprawdzianów na czas tuż po nim. W ostatnich korespondencjach adresowanych do Biura RPD, uczniowie wielokrotnie poruszali problem wykorzystywania okresów takich jak ferie, majówka czy dłuższe weekendy do intensywnego przygotowywania się do zapowiedzianych testów i sprawdzianów.

24.04.2024

Działalność firm odpowiedzialna pod groźbą wysokich kar - PE przyjął przepisy

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo europejskie

W środę Parlament Europejski przyjął unijną dyrektywę, która wprowadza nowe zasady należytej staranności dla firm. Chodzi przede wszystkim o to, by biznes redukował negatywny wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. Przepisy zostaną następnie implementowane w państwach członkowskich, ale prawnicy zaznaczają, że firmy mogą mieć powody do obaw - zwłaszcza w kontekście sankcji i konieczności znacznie dokładniejszego sprawdzania swoich kontrahentów.

24.04.2024

W tym roku więcej wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce

Administracja publiczna Ukraina

Do końca marca 2024 roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło blisko 3 tys. cudzoziemców. Najczęściej wnioskodawcami są obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji. Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje wobec 2 tys. osób. Najwięcej decyzji negatywnych wydano w stosunku do obywateli Rosji.

24.04.2024

Praca w biurze - tak, ale w zamian za podwyżkę o minimum 20 proc.

Prawo pracy Rynek pracy

Pracownicy biurowi oczekują od pracodawców większej elastyczności względem lokalizacji miejsca pracy - ponad połowa chciałaby pracować hybrydowo. Niemal co piąta osoba rozważyłaby zmianę pracy, gdyby w jej firmie zdecydowano się na w pełni stacjonarny model zatrudnienia. 30 proc. ankietowanych byłoby też gotowych zrezygnować z niektórych benefitów, a 21,5 proc. z części wynagrodzenia dla zachowania obecnego trybu pracy - wynika z badań ASM Research i portali pracy rocketjobs.pl oraz justjoin.it.

24.04.2024

MZ: Od 1 stycznia 2025 roku zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne

Przeprowadzone w MZ oraz MF analizy doprowadziły do jednoznacznego wniosku, że wyeliminowanie problemów wymaga wdrożenia zmiany na poziomie ustawowym - przekazała Izabela Leszczyna, minister zdrowia, w odpowiedzi na wystąpienie RPO w tej sprawie. Jednocześnie poinformowała, że prace w parlamencie zaplanowane są na drugi kwartał br., a wejście proponowanych zmian w życie - na 1 stycznia 2025 roku.

24.04.2024

UOKiK ukarał firmy za zmowy przetargowe

Zamówienia publiczne Rynek

Prezes UOKiK wydał cztery decyzje dotyczące zmów przetargowych. Łączne kary wyniosły blisko 650 tys. zł. Przedsiębiorcy usiłowali wpłynąć na wyniki zamówień publicznych na usługi remontowo-budowlane i dowóz dzieci do szkół. Maksymalna kara za zmowę przetargową może wynieść 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

24.04.2024

Jawność wynagrodzeń - ponad połowa osób przyznaje, że w ich firmach jej nie ma

Prawo pracy Prawo europejskie Rynek pracy

Wysokość wynagrodzenia jest dla pracowników bardzo ważna. Zaskakujący może być więc fakt, że brak widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę zwykle nie zniechęca kandydata do aplikowania. Zasada, że o pieniądzach się nie rozmawia, znajduje jednak odbicie nie tylko w procesie rekrutacji, ale także przez cały okres zatrudnienia. Z raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracowników przyznaje, że w ich miejscu pracy nie ma jawności wynagrodzeń. To już wkrótce ma się zmienić.

24.04.2024

KRS kwestionuje uprawnienia ministra do powołania rzeczników dyscyplinarnych ad hoc

Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa skierowała właśnie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących sędziowskich dyscyplinarek. Chodzi konkretnie o uprawnienia ministra sprawiedliwości do powoływania rzeczników dyscyplinarnych ad hoc, rozpatrywania skargi dotyczącej działalności rzecznika, ale też składania sprzeciwu i żądania przesłania materiałów zebranych przez rzecznika w toku czynności wyjaśniających.

24.04.2024

ZUS: Więcej cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne

Według danych z końca marca liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS przekroczyła 1,138 mln osób. To o 10,7 tys. więcej niż w grudniu 2023. Najwięcej jest Ukraińców i Białorusinów, a następnie mieszkańców Gruzji i Rosji. Osoby z zagranicznym paszportem nie tylko zatrudniają się w Polsce, ale coraz częściej decydują się na otwieranie własnych biznesów.

24.04.2024

Raportowanie ESG w firmach coraz bliżej - mało czasu na przyjęcie projektu

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo europejskie ESG

Już wkrótce raportowanie ESG nabierze realnego kształtu również dla polskich firm, przede wszystkim ze względu na to, że państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wdrożenia regulacji do lipca br. Resort finansów przedstawił już projekt ustawy, z którego wynika, że obowiązki będą nakładane na firmy stopniowo do 2027 r. Przedsiębiorcy powinni być jednak przygotowani wcześniej, bo spełnienie wszystkich wymagań może okazać się sporym wyzwaniem.

24.04.2024

Prace rządu to głównie zapowiedzi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo europejskie

Mamy ogromne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, bo rząd Zjednoczonej Prawicy pozostawił w spadku wiele unijnych dyrektyw, wdrożeniu których nie podołał. Obecny na zapowiedziach głównie poprzestaje. Tak jest w Ministerstwie Zdrowia, które dotąd nie przedstawiło pomysłu na reformę szpitalnictwa. W oświacie dyskusja o likwidacji prac domowych przykryła brak reform, a zmiany w podatkach ma poprzedzić analiza. Długa ma być też droga w odbudowaniu praworządności. Pracodawcy zaś liczą, że będą mieli szansę na merytoryczną dyskusję o ważnych dla rynku pracy projektach.

24.04.2024

Smartfony już znikają z niektórych szkół, eksperci sugerują ogólnokrajowy zakaz

Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą

Zakaz używania smartfonów i na przerwie, i na lekcji - są szkoły, które już wprowadzają takie zapisy do swoich statutów. Już w zeszłym roku wprowadzenie ogólnego zakazu sugerowała Rada Młodzieży przy MEN, teraz dołącza do niej Instytut Spraw Obywatelskich. Eksperci podkreślają, że coraz więcej dzieci uzależnia się od internetu, a nadużywanie smartfona niszczy ich zdolność koncentracji.

24.04.2024

System orzekania o niepełnosprawności ma się opierać o ocenę funkcjonalną

Niepelnosprawność

Od przyszłego roku resort rodziny planuje rozpocząć prace nad reformą systemu orzekania o niepełnosprawności w ramach projektu z funduszy europejskich. System ma być oparty o ocenę funkcjonalną, której elementy zostały już wprowadzone w tym roku, ale tylko dla osób starających się o świadczenie wspierające. Starym problemem jest brak lekarzy orzeczników, co wiąże się m.in. z budżetem przeznaczonym przez państwo na ten cel, ale też powielanie tych samych dokumentów medycznych potrzebnych do wydania orzeczenia.

24.04.2024

Opinia zabezpieczająca zamiast interpretacji - to może być nowy trend

Ordynacja

Obniżenie stawek amortyzacji nie jest niedozwoloną optymalizacją – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej w wydanej niedawno opinii zabezpieczającej. Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że spółka wystąpiła o opinię zabezpieczającą w sprawie, która była wcześniej rozstrzygana w interpretacjach indywidualnych. A to świadczy o tym, że podatnicy coraz bardziej obawiają się sporów z fiskusem.

24.04.2024

Egzaminy zawodowe 2024: W środę prawo cywilne

Prawnicy Strefa aplikanta

W środę na egzaminach zawodowych kandydaci rozwiążą egzamin z prawa cywilnego. Członkowie komisji egzaminacyjnych z optymizmem patrzą na szanse zdających, choć wskazują, że potrzebna im będzie duża odporność na stres. Do egzaminów nie trzeba podchodzić z pustymi rękami - można przynieść komentarze i zbiory orzecznictwa. Nie można natomiast korzystać z wzorów i notatek - ściąganie może przekreślić nie tylko egzamin, ale i całą przyszłą karierę.

24.04.2024

MF: Dodatkowa ewidencja potrzebna do kasowego PIT

PIT

Projekt ustawy o kasowym PIT wprowadza obowiązek ewidencjonowania faktur dokumentujących przychody rozliczane metodą kasową. Dla celów kasowego PIT podatnicy będą mogli wykorzystywać narzędzia, z których obecnie korzystają, stosując przepisy dotyczące tzw. zatorów płatniczych. Mogą to być np. prowadzone przez podatnika ewidencje lub rejestry płatności - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

23.04.2024

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mniej ryzykowne

Ubezpieczenia

Ministerstwo Finansów chce poprawić ochronę posiadaczy polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przed spekulacyjnymi strategiami inwestycyjnymi. Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ma ono wejść w życie 30 maja 2024 roku.

23.04.2024