Zmiany w algorytmie wyliczania stypendium socjalnego

Od 1 października 2023 r. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, będzie jednakowa dla studentów we wszystkich uczelniach. Z tego powodu resort nauki przygotował nowelizację rozporządzenia dotyczącego wyliczania wysokości środków na pokrycie kosztów stypendium socjalnego.

22.08.2023

Będą wyższe diety dla członków obwodowych i okręgowych komisji wyborczych

Samorząd terytorialny Wybory

W każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się obwodową komisję wyborczą. Jej członkowie otrzymują diety. W najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu kwoty te będą wyższe: przewodniczący komisji zarobią 800 zł (dotychczas 500 zł), ich zastępcy - 700 zł (zamiast 400 zł), a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 600 zł (zamiast 350 zł).

22.08.2023

ZPP apeluje o pilne przyjęcie projektu wprowadzającego ułatwienia dla przedsiębiorców

Rynek Prawo gospodarcze

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, który został skierowany do Sejmu. Eksperci wskazują, że wprowadza on szereg korzystnych rozwiązań, na przykład dotyczących umowy leasingu. Dlatego zaapelował do parlamentarzystów o kontynuowanie prac legislacyjnych i przyjęcie go najszybciej, jak to możliwe.

22.08.2023

Jak poprawić błąd polegający na wystawieniu dwóch faktur o tym samym numerze w jednym miesiącu

VAT Doradca podatkowy

Pomyłka w każdej pozycji faktury co do zasady obliguje wystawcę do jej skorygowania. Błąd w numeracji faktur może być skorygowany zarówno poprzez wystawienie korekty, jak też noty korygującej. Warto dodać, że błąd w zakresie numeru faktury jest tzw. wadliwością mniejszej wagi - faktura nie odpowiada co prawda wymogom określonym w przepisach, jednakże wadliwość sama w sobie nie wpływa na przedmiot i podstawę opodatkowania.

22.08.2023

RPO: Potrzeba zmian w prawie, które przyspieszą oczyszczanie kraju z azbestu

Środowisko Odpady

Od 1999 roku obowiązuje w Polsce zakaz obrotu azbestem, którego stosowanie jest dopuszczalne do końca 2032 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na zbyt wolne tempo usuwania i unieszkodliwiania wyrobów z tym materiałem. Również raport NIK z 2022 r. wskazuje, że przy obecnym tempie jego usuwania, potrwa to co najmniej 50-60 lat dłużej. RPO uważa, że potrzebne są zmiany w prawie.

22.08.2023

Wrzutka z liftingiem przepisów lex deweloper niedoskonała

Samorząd terytorialny Budownictwo

Posłowie chcą naprawić jeden z błędów w lex deweloper. W czwartek w nocy uchwalili "wrzutkę" usuwającą wymóg minimalnej liczby stanowisk postojowych, co odblokuje realizację wielu inwestycji mieszkaniowych. Niestety zapomnieli o wydłużeniu daty obowiązywania tej ustawy, o co już od dłuższego czasu zabiegają deweloperzy i samorządy. Wkrótce bowiem wejdą w życie przepisy, które mocno skracają termin obowiązywania lex deweloper.

22.08.2023

Tylko rzadkie choroby genetyczne uprawnią do orzeczenia o niepełnosprawności na stałe

Pacjent Niepelnosprawność

W projekcie listy schorzeń, które miałyby uprawniać do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe na razie znalazły się tylko rzadkie choroby genetyczne. Nie ma mowy o innego typu schorzeniach czy wadach wrodzonych, które też mogłyby dawać takie uprawnienie. Orzeczenie na stałe będzie też dotyczyło tylko dzieci do 16 roku życia. Resort zdrowia zaznacza jednak, że projekt może jeszcze ulec zmianom.

22.08.2023

Nie tak łatwo skorzystać z ulgi na ekspansję – sądy zgadzają się z fiskusem

CIT PIT Małe i średnie firmy

Ulga prowzrostowa nie przysługuje przedsiębiorcy, który wytworzenie produktów, nawet wprowadzanych na rynek pod własną marką, zleca innym firmom. Nie ma do niej prawa również ten, kto produkuje na zlecenie innych podmiotów. Zakaz obejmuje też spółki przekształcone lub te, które przejęły inny podmiot. Niekorzystne dla firm stanowisko skarbówki potwierdzają w kolejnych wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne.

22.08.2023

Co dalej z sygnalistami? Resort rodziny nabiera wody w usta

Prawo pracy Prawo unijne

Od czerwca MRiPS nie odpowiedziało na interpelacje poselskie w sprawie ustawy o sygnalistach i opóźnień we wdrożeniu prawa UE. Terminy na udzielenie odpowiedzi są przedłużane. Tymczasem 17 grudnia minie pięć lat, jakie Polska miała na wdrożenie dyrektywy i trzy lata, odkąd przepisy powinny już obowiązywać. Zdaniem prawników rząd powinien przyjąć projekt ustawy i w budżecie państwa na 2024 rok zagwarantować pieniądze na jej wprowadzenie.

22.08.2023

Funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego do rozdzielania, pytanie co dalej

Prokuratura

Prawnicy są raczej zgodni, że czas rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Problem jednak w tym jak miałby wyglądać nadzór nad prokuraturą. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia proponuje powołanie Naczelnej Rady Prokuratury. Są prokuratorzy, którzy uważają jednak, że trzeba sięgnąć po jeszcze inne rozwiązanie np. specjalną komisję w Senacie.

22.08.2023

Właściciel nie może wpadać bez zapowiedzi - na co uważać przy umowie najmu

Dla studenta

Zbliża się rok akademicki, a wraz z nim poszukiwanie mieszkań - zeszły rok to żniwa dla właścicieli, mieszkania - m.in. w związku z napływem uchodźców z Ukrainy - schodziły na pniu. Ten, być może będzie nieco łaskawszy dla studentów, nadal jednak to właściciele będą dyktować warunki. Choć mają prawo zadbać o to, by ich lokum znalazło się w dobrych rękach, to klauzule mocno wkraczające w prywatność najemcy będą nieważne.

22.08.2023

Egzamin poprawkowy - ostatnia szansa na zaliczenie klasy

Szkoła i uczeń

Uczeń, który otrzymał negatywną ocenę na koniec roku, może zdawać egzamin poprawkowy. Ten organizowany jest pod koniec wakacji, a komisję do jego przeprowadzenia wyłania dyrektor szkoły. Resort edukacji w tym właśnie upatruje szansy dla zdającego - jeżeli jego nauczyciel się pomylił, ma możliwość udowodnić to przed niezależną komisją.

22.08.2023

Jak Polacy odpoczywają w trakcie i po pracy. Badanie

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

27 proc. Polaków odczuwa potrzebę zrobienia sobie przerwy w pracy dłuższej niż dwa tygodnie, ale nie każdy może sobie na taki urlop pozwolić - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Pracownicy mają jednak swoje sposoby na relaks w trakcie i po pracy, które pozwalają im utrzymywać równowagę fizyczną i mentalną - od długich weekendów, przez medytację, po krótkie przerwy w trakcie dnia.

21.08.2023

Udział w mieszkaniu po babci nie zamknie drogi do kredytu 2 proc. Sejm uchwalił zmiany

Nieruchomości

Osoba, która odziedziczyła udział w domu lub mieszkaniu, będzie mogła ubiegać się o kredyt 2 proc., co dziś jest niemożliwe. Kredytobiorca nie będzie mógł posiadać również innego kredytu hipotecznego. Takie zmiany w zasadach udzielania preferencyjnego kredytu mieszkaniowego planuje wprowadzić parlament. W ubiegłym tygodniu uchwalił je Sejm.

21.08.2023

NRA: Wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu trzeba urealnić

Prawnicy

W gestii Ministerstwa Sprawiedliwości leży określenie kwoty planowanych wydatków z budżetu państwa na pomoc prawną udzielaną z urzędu na rzecz obywateli. Istnieje potrzeba pilnego oszacowania wydatków na jej świadczenie, bo nadal ta pomoc wydaje się zbyt skromna i w ocenie prezesa NRA - adwokaci de facto ją kredytują

21.08.2023

UOKiK ukarał spółkę, która sprzedawała "bezpieczne" weksle inwestycyjne

Rynek i konsument Spółki Finanse

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 790 tys. złotych kary na spółkę Aforti Holding. Powodem było wprowadzanie w błąd konsumentów, których przekonywano, że inwestowanie w oferowane przez spółkę weksle nie wiąże się z żadnym ryzykiem utraty pieniędzy i oznacza jedynie zysk. Zdaniem urzędu spółka posługiwała się też wekslami niezgodnie z ich przeznaczeniem.

21.08.2023

Poprawkowe egzaminy maturalne - w poniedziałek i wtorek

Zarządzanie oświatą

Rozpoczęła się sesja egzaminów poprawkowych. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 33,7 tysięcy maturzystów. Podobnie jak majowa sesja, matury poprawkowe odbędą się w dwóch formułach. Niezależnie od formuły maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

21.08.2023

Wniosek o wyprawkę szkolną 300+ warto złożyć przed końcem sierpnia

Domowe finanse Szkoła i uczeń

Od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2023/2024. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. ZUS wypłacił już w ramach tegorocznego programu 1 mld zł dla 3,3 mln dzieci.

21.08.2023

Zmiany w ustawie o finansach publicznych weszły w życie

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

W dniu 19 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ram budżetowych państw UE. Wprowadza również klauzulę obronną, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków związanych ze zwiększaniem potencjału obronnego Polski.

21.08.2023

Pracodawca może zakazać swojemu kierowcy innej pracy

Prawo pracy Transport

Najnowsze zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców, które weszły w życie w sobotę, 19 sierpnia 2023 r., wprowadziły możliwość ustalenia zakazu jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub realizowania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, w ramach umowy zawartej z innym podmiotem. Konstrukcja nowych przepisów wskazuje na to, że zakazem takim można objąć kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

21.08.2023