ZUS-owi trudno będzie ścigać tych, którzy nie rozliczą składki zdrowotnej

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse

Nie ma szczególnej sankcji ściśle związanej z niezłożeniem rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców lub nieterminowym jego złożeniem. Zdaniem prawników, problematyczne jest zastosowanie ogólnego przepisu karnego z ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym. ZUS, chcąc dochodzić dopłaty składki zdrowotnej za 2022 r., będzie musiał wszczynać postępowania i liczyć się z koniecznością udowadniania swoich racji przed sądami.

31.05.2023

"Nawigator Pacjenta" - jest gotowy przewodnik po systemie

Pacjent

Kiedy zwrócić się po pomoc na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)? Do których specjalistów wymagane jest skierowanie? Czym jest Indywidualny Plan Opieki Medycznej? Między innymi na te pytania odpowiada "Nawigator Pacjenta", czyli przewodnik po systemie ochrony zdrowia przygotowany przez Rzecznika Praw Pacjenta. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej RPP.

31.05.2023

Dofinansowanie do owoców i mleka w szkole bez zmian

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna

W tym roku dopłaty na owoce, warzywa i mleko dla szkół utrzymane zostaną na tym samym poziomie. Określono to w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. przyszłym roku szkolnym poziomu dofinansowania krajowego przez Polskę z lat szkolnych 2017/2018–2021/2022, tj. na poziomie 128,1 mln zł.

31.05.2023

27 czerwca - kolejny termin w TK w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 27 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył kolejny termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Uchwalona niedawno nowela ma wypełnić "kamień milowy" dotyczący sądownictwa związany z realizacją unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Na razie fundusze są wstrzymane ze względu na wątpliwości co do niezależności sądów w Polsce.

31.05.2023

Duży wyciek danych Polaków do internetu

RODO

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński potwierdził, że w sieci pojawił się duży zbiór loginów i haseł polskich obywateli. - Uruchomiliśmy proste narzędzie do sprawdzenia, czy Wasze dane znalazły się w tym wycieku. Zapraszam do korzystania z bezpiecznedane.gov.pl - napisał Cieszyński. 

31.05.2023

NSA: Sankcja w VAT bez zabezpieczenia na majątku podatnika

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na podstawie art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa nie może być dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie. Skarbówka nie zabezpieczy zatem zobowiązania sankcyjnego na majątku podatnika.

31.05.2023

UOKiK: Programy "Ulga od długu" i "Spłacam swoje długi" naruszają prawa konsumentów

Rynek i konsument Finanse

Usługi proponowane przez kancelarię Certo miały pomagać konsumentom wychodzić ze spirali zadłużenia, tymczasem zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sama ona naruszała ich prawa. Prezes UOKiK zakwestionował praktyki i postanowienia umowne stosowane przez tę kancelarię, a łączne kary dla spółki wyniosły blisko 640 tys. zł.

31.05.2023

Ustawa o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich już obowiązuje

Prawo karne Administracja publiczna

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Weszła w życie w środę, 31 maja, czyli w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Jeszcze tylko Sejm ma powołać członków, a premier przewodniczącego. Komisja pierwszy raport ma opublikować do 17 września 2023 r.

31.05.2023

Przed komisją ds. wpływów rosyjskich ochroni tylko tajemnica spowiedzi

Prawnicy

Komisja, która powstanie na podstawie tzw. Lex Tusk, będzie mogła wnioskować do Sądu Okręgowego w Warszawie o zwolnienie osób, które zechce przesłuchać, z tajemnicy - m.in. adwokackiej, radcowskiej, lekarskiej czy dziennikarskiej. Wystarczy, że uzna, iż ustalenie okoliczności na podstawie innych dowodów byłoby... zbyt trudne. Wyłączona spod jej działania będzie jedynie tajemnica spowiedzi. Prawnicy alarmują, że to "skok" na tajemnicę obrończą i test na niezależność sędziowską.

31.05.2023

Sam przelew to za mało, by skorygować rozliczenie podatku

CIT PIT Doradca podatkowy

Zlecenie przelewu na rzecz urzędu skarbowego nie wypełnia obowiązku złożenia korekty deklaracji podatkowej. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie może dojść do korekty rozliczenia, które wcześniej nie zostało złożone. Przepisy dotyczące ulgi muszą być interpretowane ściśle z jego brzmieniem. Potwierdza to niedawna interpretacja skarbówki.

31.05.2023

Otwieranie studiów nauczycielskich będzie łatwiejsze

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Będą ułatwienia w tworzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela - pozwolenie to uzyskają nawet słabsze uczelnie i to bez konieczności, jak to jest wymagane dotychczas, zawierania porozumienia z innymi ośrodkami. To nie pierwsza zmiana łagodząca wymogi dla tworzenia kierunków nauczycielskich.

31.05.2023

Polacy coraz częściej wypłacają pieniądze z OFE przekazane do ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W 2022 r. do ZUS wpłynęło łącznie ponad 97 tysięcy wniosków o wypłatę środków z subkonta, z czego jedna trzecia - w okresie od września do grudnia ub.r., czyli po artykule Prawo.pl o możliwości dziedziczenia pieniędzy z OFE. W minionym roku ZUS wypłacił z subkont Polaków 796,5 mln zł - o ok. 56 mln zł więcej niż w 2021 roku. Te środki może otrzymać nie tylko rodzina.

31.05.2023

Państwowa spółka oferuje niższe ceny, gminy mogą zostać z niesprzedanym węglem

Samorząd terytorialny Węgiel

Sprzedaż końcowa węgla przez gminy kuleje. Mieszkańcy nie są zainteresowani opałem, a ci, którzy chcą go kupić, mogą zrobić to taniej w państwowej spółce. Śląski Związek Gmin i Powiatów uważa, że ostatnia nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie pomaga gminom. Chcą wprowadzenia kolejnych rozwiązań.

31.05.2023

Przepis o unieważnieniu postępowania o zamówienie wymaga poprawy

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Jest problem z unieważnianiem postępowań o zamówienia publiczne na podstawie przepisu prawa zamówień publicznych umożliwiającego jego unieważnienie z powodu wady – sygnalizują przedsiębiorcy i zamawiający. Krajowa Izba Odwoławcza orzeka różnie, a eksperci są zdania, że potrzebna jest zmiana w prawie, i to szybka.

31.05.2023

Większy limit miejsc na studiach w uczelniach wojskowych - projekt MON

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Zwiększenie limitu przyjęć w Lotniczej Akademii Wojskowej o 49 miejsc z 251 do 300 zakłada projekt rozporządzenia MON, który we wtorek trafił do uzgodnień. Tym samym limit miejsc na studiach w uczelniach wojskowych wzrośnie z 2040 do 2089. Zmiana wynika z potrzeby uzupełniania pierwszych oficerskich stanowisk służbowych w korpusie osobowym Sił Powietrznych w 2028 r. - wyjaśniono.

30.05.2023

Organizacje społeczne nadal będą mogły odbierać dręczone zwierzęta

Samorząd terytorialny Środowisko

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt nie pozbawia organizacji społecznych uprawnień do interwencyjnego odbierania zwierząt – informuje ministerstwo rolnictwa, odpowiadając na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazuje, że projekt zawiera przepisy ustanawiające rygory formalne związane z realizacją tego uprawnienia.

30.05.2023

MKiDN dostosuje nazewnictwo przedmiotów w szkolnictwie artystycznym

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wprowadzenie nazewnictwa przedmiotów w szkołach, korekta warunków promocji oraz trybu i zakresu egzaminów dyplomowych w części praktycznej w zakresie odpowiednich specjalności - to zmiany, które wprowadzić ma rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego projekt oddano do konsultacji społecznych.

30.05.2023

Nowe instytucje zajmą się polskimi zbiorami za granicą

Administracja publiczna

Zwiększenie ochrony i upowszechnianie wiedzy o zbiorach o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, które znajdują się poza granicami Polski - to cel przygotowywanej przez rząd zmiany w przepisach. Będzie to możliwe m.in. poprzez stworzenie nowoczesnych i otwartych instytucji kultury, które zajmą się ochroną, zabezpieczeniem i konserwacją zbiorów.

30.05.2023