Sąd odmówi zabezpieczenia spłaty rat kredytu? Koszty uzasadnienia wyniosą 30 zł a nie 100 zł

Wymiar sprawiedliwości

Pakiet nowelizacji, m.in. procedury cywilnej, do którego tuż po weekendzie sierpniowym wróci Sejm, zakłada obniżkę części opłat sądowych. Jeśli przepisy wejdą w życie opłata za wniosek o uzasadnienie - np. zawieszenia postępowania, ale też oddalenia wniosku o zabezpieczenie spłaty rat kredytu frankowego, wyniesie 30 zł, a nie jak dotąd 100 zł. Opłata za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej spadnie z nawet 40 tys. zł do 300 zł.

16.08.2023

Szkolny laptop wyłączony spod egzekucji, ale administracyjnej

Domowe finanse Szkoła i uczeń

Laptop, który czwartoklasista dostanie od państwa, jest własnością jego rodziców. Nowe przepisy wyłączają konieczność odprowadzania od niego podatku od spadków i darowizn. Rozszerzają też o laptop katalog przedmiotów zwolnionych spod egzekucji, jednak tylko tej administracyjnej, co potencjalnie dopuszcza egzekucję cywilną. Sprzęt oznaczony będzie godłem i napisem Rzeczpospolita Polska, by utrudnić np. sprzedaż w lombardzie.

16.08.2023

Wierzyciele nie zawsze chronieni przed niezbyt uczciwymi dłużnikami

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Restrukturyzacja

Niektórzy dłużnicy nadużywają regulacji poprzez wykorzystywanie postępowania o zatwierdzeniu układu wyłącznie dla uniknięcia egzekucji wierzytelności układowych w okresie ochronnym. To wynik tego, że przepisy skupiają się obecnie bardziej na ochronie dłużnika, niż zabezpieczeniu wierzyciela. Problemem dla obu stron jest także długie rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie układu w sądach.

16.08.2023

Niekonstytucyjne kompetencje prezydenta w nowej ustawie

Administracja publiczna

Nowe kompetencje Prezydenta RP takie jak wpływ na proponowanych przez rząd kandydatów na najważniejsze stanowiska unijne, „ustalanie” priorytetów polskiej Prezydencji w UE „w porozumieniu” z Prezydentem RP oraz generalne, radykalne postanowienie, że Prezydent RP podczas sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie „bierze udział” w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz w spotkaniach międzynarodowych UE – są zdaniem ambasadorów RP niezgodnie z Konstytucją i spowodują zamęt i konflikty.

15.08.2023

Ustawa Kamilka, zwiększająca ochronę dzieci pokrzywdzonych przemocą już opublikowana

Wymiar sprawiedliwości

Za 14 dni wejdą w życie pierwsze przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który ma zwiększyć ochronę dzieci pokrzywdzonych przemocą. Będzie możliwość utworzenia dwóch zespołów: do spraw analiz zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz do spraw ochrony małoletnich. Po sześciu miesiącach placówki zajmujące się dziećmi, m.in. szkoły będą musiały mieć wdrożone standardy ochrony małoletniego.

15.08.2023

Sprawca przemocy? Od policjanta dostanie też zakaz sms-owania do skrzywdzonych bliskich

Wymiar sprawiedliwości

Od 15 sierpnia obowiązują nowe narzędzia służące natychmiastowej izolacji sprawców przemocy domowej. Policjant, ale też żandarm wojskowy, mogą zakazać takiej osobie zbliżania się do tych, których krzywdziła. Chodzi także o kontaktowanie się i przebywanie w miejscu, w którym te pracują lub się uczą. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że dotychczasowe rozwiązania - nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się do niego - sprawdziły się. Od 2020 r. do 1 lipca 2023 r. wydano ich łącznie 10 127.

15.08.2023

MRiPS: Wskaźnik zatrudnienia kobiet rośnie, luka płacowa spada, prawo prorównościowe jest wystarczające

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

W 2022 roku wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku 15-64 lata wyniósł w Polsce 65,4 proc., a w latach 2015-2022 wzrósł o 8,8 pkt proc. Wraz ze wzrostem zatrudnienia, spadał poziom bezrobocia wśród kobiet - twierdzi MRiPS. I powołuje się na posiadane dane szacunkowe, z których wynika, że w końcu maja 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. bezrobotnych, z czego niemal 427,8 tys. kobiet.

15.08.2023

Prezydent zapowiada zmiany w systemie dowodzenia

Będą wprowadzane zmiany w Systemie Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Ma powstać Dowództwo Sił Połączonych i odtworzona mają zostać dowództw rodzajów Sił Zbrojnych - zapowiedział to w przeddzień Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że istnieje konieczność ujednolicenia systemu dowodzenia.

14.08.2023

Zmiany w kręgu spadkobierców i lepsza ochrona dla dzieci dziedziczących długi - ustawa opublikowana

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Krąg spadkobierców ustawowych będzie mniejszy, małoletni lepiej chronieni przed ewentualnym dziedziczeniem długów, a uporczywe zaleganie z alimentami dla spadkodawcy stanie się przesłanką niegodności dziedziczenia - ustawa została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach.

14.08.2023

Zwykła legitymacja nauczycielska przechodzi do lamusa, chyba że nauczyciel o nią wystąpi

Szkoła i uczeń

Na mocy ustawy o aplikacji mObywatel z 26 maja 2023 r., nauczyciele co do zasady mają otrzymywać z urzędu mLegitymacje. Natomiast dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela może mu też wydać legitymacje w postaci karty. Trzeba będzie jednak za nią zapłacić - nie więcej niż wynika to z kosztów jej wytworzenia. Jest już projekt rozporządzanie określającego jej wzór.

14.08.2023

Wkrótce frankowiczom z Getin Noble Bank upłynie termin na zgłoszenie wierzytelności

Banki Kredyty frankowe

21 sierpnia upływa termin dla frankowiczów z Getin Noble Bank na zgłoszenie wierzytelności wobec banku. Nie warto jednak czekać. Prawnicy radzą, by zrobić to do soboty. tj. do 19 sierpnia. Zgłoszenie po tej dacie - choć nadal możliwe - będzie wiązać się z opłatą. Przy dłuższej zwłoce syndyk może nawet odmówić uwzględnienia wierzytelności w planie podziału.

14.08.2023

Badanie EY: Rośnie znaczenie co-sourcingu podatkowego

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Aż 96 proc. ankietowanych dyrektorów finansowych i podatkowych myśli o zmianie modelu operacyjnego w obszarze podatkowym. Na znaczeniu będzie zyskiwał co-sourcing podatkowy, czyli długofalowe wsparcie zewnętrznych doradców podatkowych działających w ramach struktur organizacji – wynika z najnowszej edycji międzynarodowego badania – 2023 EY Tax and Finance Operations.

14.08.2023

Bariera na granicy polsko-białoruskiej powinna zostać? - PiS chce pytać o to w referendum

Wybory

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? - to czwarte pytanie, które Prawo i Sprawiedliwość chce zadać w referendum ogólnopolskim podczas wyborów. W poniedziałek - 14 sierpnia propozycję pytań ma przyjąć rząd, a Sejm ma zająć się wnioskiem o referendum na posiedzeniu 16-17 sierpnia.

14.08.2023

Wprowadzenie domniemania stosunku pracy może wywrócić nasz rynek

Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy

Rada UE i Parlament Europejski mają własne propozycje uregulowania domniemania istnienia stosunku pracy w przypadku cyfrowych platform pracy. W zależności od tego, która z propozycji zostanie przyjęta i stanie się prawem w Unii Europejskiej, pracodawcy zyskają większą lub mniejszą swobodę w kształtowaniu podstaw zatrudnienia. W efekcie, jak twierdzą prawnicy, skutki zmian dla naszego rynku pracy mogą nie ograniczać się tylko do pracowników platform cyfrowych.

14.08.2023

Będzie system analizy przypadków śmierci krzywdzonych dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Już wkrótce w Polsce ma zacząć obowiązywać procedura Serious Case Reviews, umożliwiająca analizę przypadków śmierci i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dzieci. Pierwszym krokiem będzie wybór członków zespołu, który się tym zajmie. Jest szansa, że nastąpi to na przełomie sierpnia i września, ustawa jest już opublikowana, przepisy wejdą w życie po 14 dniach.

14.08.2023

Recepta z receptomatu – farmaceuta nie może odmówić realizacji

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Farmaceuta nie może odmówić realizacji recepty wydanej przez receptomat, nawet gdy ma podejrzenia, że lek może być wykorzystany niewłaściwie przez pacjenta. Dotyczy to wszystkich leków także np. medycznej marihuany. Eksperci zwracają uwagę, że w polskim systemie ochrony zdrowia brak odpowiednich narzędzi, które mogłyby pomóc farmaceutom w takich sytuacjach.

14.08.2023

MON zmienia prawo, aby łatwiej pozyskać rekrutów i zatrzymać żołnierzy

Formowanie 300-tysięcznej armii idzie jak po grudzie. Pozyskaniu żołnierzy mają służyć m.in. dodatkowe świadczenia motywacyjne, szybsze awanse, tworzenie fili wojskowych komisji rekrutacyjnych czy zmiana kategorii zdrowia D na A. Wojsko chce finansować kursy nawet tym, którzy w nim nie są, a deklarują, że wstąpią do czynnej służby lub WOT. Ministerstwo uruchomiło właśnie program stypendiów dla studentów cywilnych, aby następnie włożyli mundur.

14.08.2023

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców mają przekonać do mediacji

Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.

Resort rozwoju w nowej wersji projektu mającego wprowadzić ułatwienia dla przedsiębiorców wycofał się z części kontrowersyjnych przepisów, m.in. w sprawie zmian w mediacjach dla przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że propozycja przepadnie całkowicie – do promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów mają się przyczynić zmiany w spotkaniach informacyjnych. Prawnicy oceniają, że to zmiana na lepsze.

14.08.2023

MEiN: Uczelnie same powinny pomyśleć o strategicznych kierunkach

Szkolnictwo wyższe

W prowadzonych programach studiów uczelnie muszą uwzględniać wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier studentów i absolwentów - wskazuje resort nauki w odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wymóc na uczelniach tworzenie strategicznych kierunków studiów jak ten, dotyczący energetyki jądrowej.

14.08.2023

Długotrwałe posiadanie cudzej nieruchomości może przerodzić się we własność

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest zasiedzenie. Potrzebne do tego są jednak przekonujące dowody. Mogą to być dokumenty, rachunki za media. W takich sprawach znaczenie mają zeznania świadków a nawet zdjęcia rodzinne. Co istotne, dla rozstrzygnięcia ma znaczenie ma również posiadanie nieruchomości w złej lub dobrej wierze.

13.08.2023