Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej w godzinach 17-19 - stacjonarnie w Klubie Adwokatów w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, przy ul. Stefana Batorego 17 (III piętro) oraz online. Obowiązuje rejestracja online: przez Zoom, identyfikator spotkania: 879 1956 7774, kod dostępu: 253995).

Link do spotkania>>

Zasada proporcjonalności - z czym się wiąże, jakie budzi wątpliwości

Dr Andrzej Olaś jest adiunktem w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; adwokatem wykonującym zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej i autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom postępowania cywilnego oraz arbitrażu handlowego, w tym dwóch obszernych monografii.

  


Ostatnia, wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, "Zasada proporcjonalności w postępowaniu cywilnym", w sposób przekrojowy przedstawia wpływ zasady proporcjonalności na wiele instytucji właściwych nie tylko dla poszczególnych etapów postępowania rozpoznawczego w trybie procesowym, lecz także postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Autor dowodzi w niej, że zasada proporcjonalności jest nie tylko podstawową zasadą konstytucyjną, zasadą prawa Unii Europejskiej oraz ogólną zasadą prawa, ale zasługuje również na uznanie jej za naczelną zasadę prawa procesowego cywilnego, współkształtując jego model oraz stanowiąc istotną wytyczną interpretacyjną w ramach wykładni i stosowania norm procesowych.

Co ważne, poruszone są też kwestie ważkie dla praktyki i budzące kontrowersje w nauce a wynikające z przeobrażeń prawa procesowego cywilnego w ostatnich latach, jak również związane z wyzwaniami stojącymi przed sądowym wymiarem sprawiedliwości w związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz możliwymi zagrożeniami dla prawidłowego funkcjonowania sądownictwa, takimi jak pandemia COVID-19.

Szkolenie - Zasada Proporcjonalności w postępowaniu cywilnym