Znajomość przepisów prawa, sprawne poruszanie się po korytarzach sądowych oraz zawiłościach postępowań cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych - nie wystarczą już do konkurowania na rynku prawniczym. Pandemia, przyspieszając cyfryzację wymiaru sprawiedliwości, ale też generalnie rozwój technologiczny, wymusiła na prawnikach zainteresowanie tym tematem i wdrażanie nowych technologii na własnym podwórku. Teraz czas na sztuczną inteligencję. Na co prawnik powinien zwrócić uwagę, by wybrać najlepsze dla siebie narzędzie?

Czytaj: AI, nowe technologie - konkurencyjny prawnik musi być z nimi za pan brat >>

Znajomość kodeksów nie wystarczy    

Aleksandra Gibuła, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych zwraca uwagę na znaczenie multifunkcjonalności radców prawnych. Chodzi oczywiście o łączenie umiejętności z zakresu przepisów prawa z korzystaniem z różnych możliwości i narzędzi technicznych.

- Radca prawny powinien przede wszystkim dysponować doskonałą wiedzą prawną, ale żeby tę wiedzę posiadać, musi być też wyposażony w odpowiednie narzędzia. Na pewno są to systemy wiedzy prawnej, ale także narzędzia służące do wykonywania zawodu i związane z nowymi technologiami. Musi też dysponować umiejętnościami zarządczymi po to, by tę wiedzę w sposób należyty swojemu klientowi przedstawiać i w doskonały sposób go reprezentować - zaznacza.

Dodaje, że chodzi również o komunikację z wymiarem sprawiedliwości, sądami, prokuraturami i inne elementy z obszaru technicznego. - Dzięki nim świadczenie przez nas pomocy prawnej jest efektywniejsze - podsumowuje.

SZKOLENIE ONLINE: AI w praktyce prawniczej – krok w nowoczesność czy skok w przepaść? >

Szukasz programu? Stawiaj na "skrojony na miarę"

Wiceprezes Gibuła, dopytywana jak wybrać najlepsze dla swojej działalności narzędzia podkreśla, że radca prawny powinien zwracać uwagę na to, by dany program odpowiadał jego indywidualnym potrzebom.

- Musi to być program pasujący do formy działalności, którą ten radca wykonuje, bo jak wiemy, radcowie mogą wykonywać swoją działalność gospodarczą i zawód w różnych formach. Priorytetami są też komfort, wygoda i innowacyjność, ale także bezpieczeństwo programów - pod kątem zabezpieczenia czy to tajemnicy zawodowej, czy spraw dotyczących klienta radcy - wyjaśnia.  

Zaznacza, że znaczenie ma także wielkość kancelarii. - Jednoosobowe na pewno potrzebują innego produktu, a przynajmniej produktu, który ma inne funkcjonalności. Siłą rzeczy radcy prawni, którzy realizują swoje zadania zawodowe w większych zespołach, potrzebują produktów, które mają zdecydowanie inne funkcjonalności. Myślę, że jeżeli chodzi o program idealny do obsługi kancelarii, to powinien on być przede wszystkim intuicyjny, dostępny w prosty sposób, tak by radca zajęty kwestiami prawnymi, nie musiał się na nim w dużej mierze koncentrować. Chodzi o to, by ten produkt był uszyty na miarę radcy prawnego - wskazuje. W ocenie wiceprezes trzeba pamiętać też o klientach, którzy przykładowo oczekują informacji na temat swoich spraw na bieżąco, w sposób ciągły. - Idealny program powinien takie możliwości zapewnić - podsumowuje.

Zobacz w LEX: Wykorzystanie AI w pracy prawnika ze szczególnym uwzględnieniem analizy orzecznictwa >

 

W pracy potrzebny i Word, i AI

Zwraca na to uwagę Włodzimierz Chróścik, prezes KIRP. - Radca prawny nie ma obecnie możliwości funkcjonowania na rynku bez nowoczesnych narzędzi, bez śledzenia nowości rynkowych oraz aktualizacji swojej wiedzy. Nawet proste systemy do wyszukiwania informacji prawnych wyposażone są dziś w sztuczną inteligencję, która ułatwia codzienną pracę, pozwala w krótszym czasie dotrzeć do tekstu aktu prawnego, komentarza, monografii, interesujących nas właśnie w tym momencie. Pozwala selekcjonować teksty - mówi.

Dodaje, że klienci też są coraz bardziej wymagający. - W krótszym czasie musimy wykonywać więcej pracy, żeby utrzymać się na rynku. Pomagają nam w tym nowoczesne narzędzia i nowe technologie. Podczas spotkań z moimi studentami na wydziałach prawa, zawsze mówię im jak mają się przygotowywać do odbywania aplikacji, wykonywania zawodu radcy prawnego. I jedną z takich podstaw jest sprawne korzystanie z narzędzi - począwszy od tych, które używamy na co dzień jak Word, po systemy informacji prawnej. Student zaznajomiony z możliwościami i korzystający z narzędzi opartych na nowych technologiach, jest potem świetnym aplikantem, ale i świetnym prawnikiem - bo te umiejętności dają mu przewagę na rynku prawnym - wskazuje prezes.

I dodaje, że współpraca Wolters Kluwer Polska z KIRP owocuje wieloma wspólnymi projektami. - Mamy certyfikację użytkowników programu LEX, mamy LEX-a na egzaminach końcowych, mam współpracę w zakresie udostępniania LEX-a na kolokwiach dla aplikantów radcowskich. Myślę, że bez wsparcia, znajomości tych programów, bez nadążania za zmianami, które w tych programach zachodzą, byłoby nam trudno funkcjonować - mówi. 

 

Zobacz w LEX: Sztuczna inteligencja: zrozumieć, opanować, zastosować. Prawne aspekty funkcjonowania >

Radcy wymagającymi użytkownikami  

Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska przypomina, że głównym produktem, które wydawnictwo dostarcza radcom prawnym, jest system informacji prawnej LEX, który zawiera nie tylko klasyczne elementy związane z przeszukiwaniem aktów prawnych, treściami autorskimi z orzecznictwem, ale też wiele nowoczesnych elementów technologicznych.

- Na przykład kompas orzeczniczy jest wyposażony w sztuczną inteligencją - mówi. I dodaje, że wydawnictwo dba o stały rozwój oferowanych produktów w oparciu o innowacyjne rozwiązania LegalTech oraz możliwości, jakie daje zastosowanie właśnie sztucznej inteligencji, m.in. w analizie orzecznictwa. - Pragniemy sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Nieprzerwanie dążymy do tego, aby praca z LEX-em oraz narzędziami Legal Desk czy Legal Alert miała pozytywne przełożenie na profesjonalizm i efektywność pracy. Dodatkowo, dzięki bogatej ofercie szkoleniowej, aktywnie wspieramy rozwój zawodowy radców prawnych i aplikantów radcowskich - podsumowuje.

- Środowisko radcowskie jest dla Wolters Kluwer Polska bardzo ważną, wymagającą i bardzo ciekawą grupą użytkowników . Przede wszystkim dlatego, że jest liczne i rozwija się bardzo szybko - co roku do zawodu wchodzi kilka tysięcy radców prawnych młodego pokolenia. Poza tym, operuje na rynkach, które my również obsługujemy - w biznesie, w samorządzie, administracji, w wymiarze sprawiedliwości - tu też są nasi inni klienci. Jest to też grupa, która ma bardzo różnorodne zainteresowania i potrzeby, dzięki czemu wiemy jak rozwijać nasze produkty - wskazuje również Alicja Pollesch, członek zarządu Wolters Kluwer Polska, dyrektor Strategii, Rozwoju Biznesu i Marketingu.