Forma opodatkowania PIT w 2022 roku coraz większym problemem przedsiębiorców

PIT Rachunkowość Polski Ład

Ryzyko, że wybrana na początku roku forma opodatkowania PIT za moment okaże się nieopłacalna, staje się coraz bardziej realne. Z początkiem lipca ma wejść w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Może się wtedy okazać, że lepiej jednak być na skali podatkowej, a nie na ryczałcie. Problem jednak w tym, że zasad rozliczania PIT nie można zmieniać w trakcie roku.

04.04.2022

Rząd coraz bardziej przejmuje finansowanie samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Kolejna w ciągu ostatnich czterech lat obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje, że ciężar finansów samorządowych przesuwa się niebezpiecznie z dochodów własnych na dochody subwencyjne i dotacyjne. W ocenie samorządowców zagraża to realizacji bieżących zadań oraz autonomii finansowej gmin, powiatów i województw samorządowych. Coraz bardziej utrudnia też planowanie budżetowe.

04.04.2022

Iustitia apeluje do rządu o zaprzestanie podważania traktatów europejskich

Wymiar sprawiedliwości

Wolna i bezpieczna Polska, to Polska w Unii Europejskiej, silna wartościami tworzącymi fundamenty państwa prawa i opartymi na nich sojuszami.Jesteśmy sędziami polskimi i europejskimi, dlatego współtworzymy silny europejski ruch sędziowski, który będzie skutecznie walczył o zabezpieczenie podstawowych praw i wolności - brzmi uchwała programowa XXVIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP "Iustitia" w Katowicach.

03.04.2022

W poniedziałek negocjacje warunków wynagradzania kontrolerów lotniczych

Prawo pracy

Na poniedziałek zaplanowane są dalsze negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w sprawie warunków wynagradzania – poinformowała PAŻP we wspólnym komunikacie z ZZKRL. Kontrolerzy z Warszawy nie zgadzają się na zaproponowane przez PAŻP propozycje. Od grudnia 2021 roku trwa w tej instytucji spór zbiorowy.

03.04.2022

Szułdrzyński: Polska służba zdrowia po pandemii zdewastowana materialnie i psychologicznie

Opieka zdrowotna Ukraina

Polska służba zdrowia zdewastowana po dwóch latach pandemii musi stawić czoła kolejnemu wielkiemu wyzwaniu: zaopiekowania się milionami nowych pacjentów z Ukrainy - mówi dr n. med. Konstanty Szułdrzyński z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA. Ocenia, że w obliczu kryzysu humanitarnego pracownikom służby zdrowia łatwiej jest wykrzesać z siebie motywację, ale wszystko ma swoje granice.

03.04.2022

Profesor Markiewicz ponownie szefem Iustitii

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach prof. Krystian Markiewicz został ponownie wybrany na prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Funkcję tę pełni nieprzerwanie od 2016 r. Tym razem głosowało za nim 131 ze 134 delegatów. Prezesa Iustitii wybrano podczas XXVIII Zjazdu Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP w Katowicach. Przyświeca mu hasło: "Rządy prawa wspólna sprawa".

02.04.2022

25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Wymiar sprawiedliwości

2 kwietnia 2022 roku wypada 25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP. W nowej ustawie zasadniczej znalazły się zasady ustrojowe odpowiadające wymogom demokratycznego państwa prawa oraz obszerny katalog praw obywatelskich nawiązujący swoją treścią do rozbudowanych systemów ochrony praw człowieka funkcjonujących w ramach ONZ i Rady Europy – przypomina Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

02.04.2022

Premier powołał Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra administracji i spraw wewnętrznych Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jednym z zadań pełnomocnika będzie koordynacja i realizacja działań na rzecz uchodźców między poszczególnymi resortami.

02.04.2022

Paliwowe L4, czyli absencja kalkulowana

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Skutki inflacji i wysokich cen odczuwają nie tylko zwykli kierowcy, ale także przedsiębiorcy - wyższe są ceny towarów i energii. Coraz częściej drogie tankowanie powoduje również chęć do pobierania fikcyjnych zwolnień lekarskich wśród pracowników dojeżdżających do pracy samochodami. To generuje dodatkowe komplikacje na liniach produkcyjnych i straty finansowe dla pracodawców, którzy zaczynają otwarcie mówić o problemie.

02.04.2022

Ogrodzenie można postawić bez pozwolenia, ale są wymagania

Budownictwo

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia, ale nie może ono być zbyt wysokie i nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Przepisy zabraniają umieszczania na nim na wysokości mniejszej niż 1,8 metra ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.

02.04.2022

Bankowi nie wolno blokować konta, bo upadły konsument nie może zostać bez środków do życia

Rynek i konsument Domowe finanse

Bankom zdarza się blokować rachunki osób upadłych w momencie ogłoszenia przez nie upadłości konsumenckiej, nie zważając na to, czy kwota wpływająca na rachunek wchodzi do masy upadłości, czy też nie. Tymczasem banki nie powinny tak postępować, ponieważ na podstawie posiadanych informacji są w stanie ustalić, że środki nie wchodzą do masy upadłości.

02.04.2022

Nowelizacja Polskiego Ładu przyniesie niekorzystne zmiany dla seniorów, korzystne dla nauczycieli

Domowe finanse PIT Polski Ład

W sobotę, 2 kwietnia, kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Według tego projektu ulga PIT-0 dla seniorów od początku przyszłego roku będzie przysługiwała tylko tym osobom, które mimo nabycia uprawnień, nigdy nie pobierały świadczenia emerytalnego. Zwolnieniem z opodatkowania objęte zostaną natomiast nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

02.04.2022

Covid-19 w odwrocie, ale teleporady medyczne zostają

Opieka zdrowotna

Za sprawą pandemii koronawirusa lekarze zaczęli udzielać porad i konsultacji zdalnie. Wielu pacjentów zastanawia się, czy znikną też teleporady, skoro zlikwidowano obowiązek noszenia maseczek i powszechne, bezpłatne testowanie oraz zamknięto oddziały covidowe. Ministerstwo Zdrowia zapewnia jednak, że zdalne porady zostaną, choć brakuje standardów dla tych udzielanych przez specjalistów.

02.04.2022

Programy telewizyjne jeszcze mniej dostępne dla osób głuchych

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych, autorstwa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ma w założeniu pomóc tym osobom. Ale strona społeczna i Rzecznik Praw Obywatelskich alarmują, że jest wprost przeciwnie, bo propozycje zakładają znaczne zmniejszenie udogodnień. Głusi mogą też zostać pozbawieni dostępu do programów telewizji regionalnej.

02.04.2022

Aplikanci "wkuwają" przepisy, ale do pracy potrzebują praktycznej wiedzy

Prawnicy Strefa aplikanta

Od 10 do 13 maja zaplanowano tegoroczne egzaminy zawodowe adwokatów i radców prawnych. Aplikanci, ale też prawnicy podchodzący do nich bez aplikacji, wykorzystują ostatnie tygodnie na intensywną naukę i m.in. powtarzanie przepisów. Prawnicy, którzy w zawodzie już są mówią, że czas stawiać na nowe umiejętności i specjalizacje, bo zdanie egzaminu, choć jest sukcesem, nie gwarantuje ani wejścia na rynek, ani utrzymania się na nim.

02.04.2022

MZ proponuje nowe stawki najniższego wynagrodzenia w służbie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Takie propozycje zawiera skierowany w piątek do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

01.04.2022

Małe i średnie kluby sportowe mogą wnioskować o wsparcie

Samorząd terytorialny

Od 7 kwietnia ruszy nabór wniosków do rządowego programu „Klub”. Na wsparcie małych i średnich klubów sportowych m.in. gminnych, uczniowskich i ludowych – Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało w tym roku 66,5 mln złotych. Kluby jednosekcyjne mogą wnioskować o 10 tys. zł, wielosekcyjne o 15 tys. zł.

01.04.2022

W Sosnowcu rozpoczął pracę sąd okręgowy

Wymiar sprawiedliwości

W piątek w liczącym około 200 tys. mieszkańców Sosnowcu w woj. śląskim rozpoczął działalność nowy sąd okręgowy. To szósta tego typu jednostka w regonie, po sądach okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Rybniku. Minister Sprawiedliwości powołał z dniem 1 kwietnia 2022 roku na funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzię Ewę Łąpińską.

01.04.2022

Amnesty: Polska wśród państw ograniczających prawa człowieka

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Zamiast zająć się głęboko zakorzenionymi nierównościami społeczno-ekonomicznymi w celu zapewnienia sprawiedliwego i szybkiego wyjścia z pandemii Covid-19, państwa w całej Europie nieustannie atakowały prawa człowieka. W celu uciszenia głosów krytyki brały na celownik pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, sądownictwo i organizacje społeczeństwa obywatelskiego - stwierdziła Amnesty International.

01.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski