Sędzia Tuleya stawił się w pracy, ale nie został dopuszczony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W związku z wydaniem przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga orzeczenia nakazującego przywrócenie sędziego Igora Tuleyi do pracy, sędzia w poniedziałek 28 marca zameldował się w miejscu pracy. Jednak decyzją prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nie został dopuszczony do orzekania. Prezesi zażądali dostarczenia dokumentu, że decyzja Izby Dyscyplinarnej w sprawie Tulei została anulowana.

28.03.2022

Minister sprawiedliwości zmienia politykę energetyczną państwa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Na posiedzeniu rządu złożymy wniosek o natychmiastowe zawieszenie dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” - poinformował w poniedziałek minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I dodał, że od początku sprzeciwiał się bezkrytycznej realizacji polityki UE, która zmierza do uzależnienia od dostaw gazu z Rosji. Rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, że mieliśmy rację – powiedział.

28.03.2022

GUS: Średnie trwanie życia Polaków znowu krótsze - nowe emerytury będą wyższe

Domowe finanse Emerytury i renty Koronawirus

Są nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Z danych GUS wynika, że pandemia znów skróciła średnie trwanie życia Polaków - tym razem o 8 miesięcy. Jeśli ubezpieczony zgromadził 400 000 zł kapitału, a przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat, to na starych zasadach uzyska 1 957,91 zł świadczenia, a na nowych zasadach - 2 038,74 zł, czyli o około 80 zł więcej, jeśli złoży wniosek o emeryturę po 1 kwietnia 2022 r., już według nowych tablic.

28.03.2022

Spółki w obliczu wojny - jak sobie radzić z sankcjami i kryzysem wizerunkowym

Compliance Ukraina

Już we wtorek 29 marca odbędzie się bezpłatne spotkanie online poświęcone wpływowi wojny na pracę działów compliance. Eksperci zastanowią się, czy firmy są przygotowane na sankcje, jak wpływają one na inne regulacje, ale przede wszystkim na pracę oficerów compliance. Podpowiedzą też, jak radzić sobie z potencjalnymi kryzysami wizerunkowymi w związku z prowadzeniem działalności w Rosji.

28.03.2022

RPO nie będzie już wnioskował o wyłączanie w TK dublerów, ale nadal ich nie uznaje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek poinformował w poniedziałek, że nie będzie już więcej składał w Trybunale Konstytucyjnym wniosków o wyłączanie ze składów orzekających osób powołanych na prawidłowo obsadzone miejsca, bo i tak wszystkie są odrzucane. Ale swojego stanowiska w tej sprawie nie zmienia - te osoby nie są sędziami i nie mogą orzekać.

28.03.2022

W szpitalach przebywa ponad 2 tys. uchodźców z Ukrainy

Opieka zdrowotna Ukraina

W Polsce obecnie poddanych leczeniu jest niemal 2 tys. uchodźców z Ukrainy. Ponad połowa leczonych pacjentów to dzieci. Najwięcej pacjentów jest w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim i mazowieckim. Zgodnie z obowiązującą już specustawą, obywatele Ukrainy mają otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, dokładnie na takich samych warunkach, jak polski pacjent.

28.03.2022

Śląscy samorządowcy apelują o ograniczenie kontroli w gminach i powiatach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zaapelował o zaniechanie lub przesunięcie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z zaangażowaniem samorządów lokalnych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wskazują, że obecnie w niektórych jednostkach samorządowych ma miejsce po kilka kontroli jednocześnie.

28.03.2022

ZUS: W 2021 roku zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło

Prawo cywilne Prawo pracy

W całym 2021 roku zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło, najwięcej w woj. śląskim, a najmniej w warmińsko-mazurskim – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło w 70 proc. przypadków zawierane były na okresy nie dłuższe niż 9 dni. ZUS podkreśla, że wbrew obiegowym opiniom, w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów takich umów.

28.03.2022

Sondaż: Uczelnie medyczne i szpitale dyskryminują kobiety

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Dyskryminacja kobiet ze względu na płeć w środowisku medycznym jest powszechnym problemem w Polsce. Najczęściej dotyka ona ratowniczki medyczne oraz lekarki. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez portal bml.pl, czyli Będąc Młodym Lekarzem. Zdaniem ankietowanych podejmowane przez pracodawcę czy uczelnię działania nie są wystarczające.

28.03.2022

Rząd nie planuje rozszerzenia handlu w niedziele na cały kraj

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

Pod koniec lutego, w związku z napływem uciekinierów wojennych z Ukrainy, rząd zezwolił na działalność w niedziele sklepów w województwach lubelskim i podkarpackim. Według Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej nie ma potrzeby, aby takie wyłączenie objęło także inne województwa, gdzie nastąpił duży napływ cudzoziemców.

28.03.2022

Pracodawcy RP: To nie czas na modyfikację przepisów dotyczących zamiaru zatrudnienia

Prawo pracy Prawo unijne

Nowelizacja Kodeksu pracy mająca na celu wdrożenie unijnych przepisów wykracza poza ramy wyznaczonego przez Wspólnotę zakresu regulacji i nakłada na firmy znaczące obciążenia. Zdaniem Pracodawców RP, wprowadza szereg dodatkowych obowiązków dla pracodawców, a niektóre z nich wykraczają poza cele określone w dyrektywach.

28.03.2022

Lewiatan: Zmiany w Kodeksie pracy nie mogą utrudniać działalności firm

Prawo pracy Prawo unijne

Wzrost liczby dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom, zwiększona liczba wniosków pracowników o zmianę organizacji pracy, więcej kategorii pracowników objętych dodatkową ochroną czy zmiany w korzystaniu z uprawnień rodzicielskich, utrudnią pracodawcom organizację pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach – uważa Konfederacja Lewiatan.

28.03.2022

Wspólne rozliczenie PIT po śmierci jednego z małżonków jest możliwe

Domowe finanse PIT

Śmierć jednego z małżonków nie pozbawia drugiego prawa do wspólnego rozliczenia w zeznaniu rocznym. Osoba owdowiała, która wraz z małżonkiem wybierała taką formę rozliczenia, nadal może z niej skorzystać po jego śmierci, wykazując również przychód osiągnięty przez zmarłego w trakcie roku podatkowego. Aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia, należy spełnić warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

28.03.2022

CKE ogłosiła zasady dostosowania egzaminów ósmoklasisty i matur dla uczniów z Ukrainy

Szkoła i uczeń Ukraina

Najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zawiera informacja opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

28.03.2022

UOKiK ukarał firmy odzieżowe za fałszowanie produktów

Rynek i konsument

Przeprowadzone na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów badania laboratoryjne produktów firm Kubenz, Recman i Dastan Logistic, wytwarzających męską odzież wizytową, potwierdziły, że w wielu przypadkach konsument kupował odzież z innych materiałów niż deklarowane. Prezes UOKiK nałożył na firmy łącznie ponad 2,1 mln zł kary za fałszowanie składu produktów.

28.03.2022

Od poniedziałku w maseczce w przychodni - bez w sklepie i autobusie. Koniec kwarantanny

Opieka zdrowotna Koronawirus

Od poniedziałku 28 marca obowiązują nowe zasady dotyczące epidemii Covid-19. Zgodnie z nowym rozporządzeniem maseczki są obowiązkowe w podmiotach leczniczych, w pozostałych miejscach, w których gromadzi się dużo osób, będą tylko rekomendowane. Zmienia się też polityka testowania. - Zniesienie obostrzeń nie oznacza, że kończy się epidemia, bądźmy odpowiedzialni - apeluje minister zdrowia.

28.03.2022

Drobna podwyżka i ułatwienia w zatrudnianiu nie zachęcą do pracy w szkole

Zarządzanie oświatą

Nauczyciele mogą pracować na świadczeniu kompensacyjnym oraz brać więcej godzin ponadwymiarowych, wszystko po to, by szkoły poradziły sobie jakoś z dużą liczbą uczniów z Ukrainy. Chętnych do tej pracy za bardzo jednak nie ma - godziny ponadwymiarowe nie opłacają się przez Polski Ład, co być może zmieni się w lipcu, gdy wejdą w życie zapowiadane właśnie zmiany.

28.03.2022

Brak tłumaczy z ukraińskiego wydłuża procedury na uczelniach

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Nawet jeżeli doktorant lub student uciekający z Ukrainy uratował swoją pracę i inne dokumenty, może mieć problem z szybkim ich przetłumaczeniem. Dodatkowo bywa to drogą usługą, o czym przekonali się przyszli medycy chcący podjąć studia na polskich uczelniach. Duże kolejki do tłumaczy powodują też opóźnienia przy innych procedurach - w tym tych dotyczących zabezpieczenia interesów dziecka.

28.03.2022

Gminy zwrócą więcej za dowóz niepełnosprawnego dziecka - Senat chce zmian

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Senat chce dostosować do przepisów o transporcie drogowym zasady zwrotu kosztów przez gminy rodzicom, którzy sami dowożą dzieci z niepełnosprawnością do szkoły. Wysokość stawki za kilometr związana jest z algorytmem opartym na średniorocznym koszcie paliwa. Przez rosnące ceny paliwa rodzicom niepełnosprawnych dzieci brakuje pieniędzy na dowożenie ich do szkoły.

28.03.2022

Zmiana specustawy - zmiana wzoru wniosku o opiekuna tymczasowego

Wymiar sprawiedliwości

Kandydat na opiekuna tymczasowego dla ukraińskiego dziecka musi złożyć oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej i nie był skazany m.in. za przemoc wobec dziecka, oraz nie ma zakazu działalności związanej z leczeniem, edukacją i opieką nad dziećmi - to efekt nowelizacji specustawy. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia opracowało nowe wzory wniosków.

28.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski