Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy budżetowej na 2021 r. zwiększającą dotację dla NFZ

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Sejm głosował w czwartek nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Senat zaproponował do niej jedną poprawkę, zwiększającą kwotę dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,3 mld zł, kosztem wydatków majątkowych przewidzianych na obronę narodową. Posłowie byli jednak innego zdania i poprawkę odrzucili.

14.10.2021

Ustawa pozwoli na kształcenie więcej lekarzy, ale nie w uczelniach zawodowych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, która ma ułatwić aplikowanie przez uczelnie o prawo kształcenia kadr medycznych, ale bez wcześniejszego zapisu o kształceniu lekarzy na uczelniach zawodowych. Rząd wycofał pomysł lansowany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

14.10.2021

Senat odrzucił, Sejm przywraca ustawę wprowadzającą zmiany w 500 plus

Samorząd terytorialny Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Sejm odrzucił w czwartek sprzeciw Senatu wobec zmian w programie "Rodzina 500 plus". Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu 500 plus będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nie - jak obecnie - samorządy. Wnioski mogą być składane tylko drogą elekytroniczną, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego..

14.10.2021

Sejm zaczął prace nad budżetem państwa na przyszły rok

Finanse publiczne

W czwartek Sejm rozpoczął prace nad ustawą budżetową na rok 2022. Dochody budżetu państwa mają wynieść 481,4 mld zł, wydatki zostały zaplanowane na 512,4 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł. Sam produkt krajowy brutto (PKB) ma wzrosnąć o 4,6 proc. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, budżet na 2022 rok nie odzwierciedla stanu finansów państwa.

14.10.2021

Sejm będzie pracował nad przepisami mającymi zachęcać do kupowania pojazdów elektrycznych

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Rozwiązania mające ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce, w tym wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami - to cel projektu ustawy, nad którym prace rozpoczął Sejm. Nowe przepisy ułatwią m.in. proces instalowania infrastruktury ładowania w blokach wielorodzinnych.

14.10.2021

Sejm uchwalił specjalną ustawę o zabezpieczeniu granicy z Białorusią

Administracja publiczna

Sejm w ekspresowym tempie uchwalił ustawę, na mocy której na granicy polsko-białoruskiej powstanie zapora inżynieryjna, która ma powstrzymać rosnącą presję migracyjną. Ustawa pozwoli też na wprowadzenie pewnych ograniczeń na granicy po zakończeniu stanu wyjątkowego. Rząd przyjął projekt we wtorek, w środę odbyło się jego pierwsze i drugie czytanie, a w czwartek ustawa została przegłosowana.

14.10.2021

RPO w obronie praw emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy

Na nierówne traktowanie w kwestii prawa do zaopatrzenia emerytalnego skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Chodzi o tych, którzy przed konsolidacją służb celno-skarbowych byli zatrudnieni w Wywiadzie Skarbowym oraz w wydziałach realizacji urzędów kontroli skarbowej i MF. RPO wystąpił w ich sprawie do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

14.10.2021

Polski premier i szefowa KE wezmą udział w debacie o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 19 października Parlament Europejski ma zająć się sprawą niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. W posiedzeniu weźmą udział Mateusz Morawiecki i Ursula von der Leyen.

14.10.2021

Prezydent podpisał ustawę - przeszłość wszystkich kontrolerów ruchu lotniczego będzie sprawdzana

Prawo pracy Prawo unijne

Osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska będą nową kategorią osób, które podlegać będą sprawdzeniu przeszłości. Sprawdzana będzie też przeszłość kontrolerów ruchu lotniczego. Jak podała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał ustawę.

14.10.2021

RPO: Czynsz za lokal komunalny powyżej 80 m kw. nie może być wyższy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich gmina Opatówek wyeliminowała niezgodne z prawem postanowienia uchwały, które były podstawą pobierania za lokale o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych wyższej stawki czynsz niż za pozostałe lokale gminne. RPO przypomniał, że pojęcie „czynszu wolnego” dla takich lokali nie obowiązuje już od 2014 roku.

14.10.2021

Rusza kolejna odsłona akcji #WolnaSzkola

Zarządzanie oświatą

Według inicjatorów akcji, po wejściu w życie zmian zwiększających uprawnienia kuratora: "szkoła staje się nudnym więzieniem, w którym rządzą poglądy ministra na świat, a nie chęć poznawania świata". Organizatorzy zachęcają do przynoszenia czerwonej ekierki na znak sprzeciwu wobec planowanej reformy.

14.10.2021

W Sejmie budżet na 2022 rok. Pensje nauczycieli bez zmian

Kadry w oświacie

Budżet na 2022 rok nie przewiduje podwyżek dla nauczycieli. Nie wzrosną też kwoty przeznaczone na nagrody i doskonalenie zawodowe nauczycieli, choć celem mechanizmu określania ich w ustawie okołobudżetowej była waloryzacja. Resort podwyżki zapowiada, ale mają być one efektem kolejnych zmian - tych, którym sprzeciwiają się najważniejsze organizacje związkowe.

14.10.2021

Zwiększenie pensum - niby trzyletni okres przejściowy, ale obniżka pensji i etatu od razu

Kadry w oświacie Prawo pracy

Od 2022 roku pensum nauczyciela ma wzrosnąć o 4 godziny. Jak zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki, dla pedagogów, którzy nie zechcą od razu przechodzić na nowy system, Karta Nauczyciela wprowadzi trzyletni okres przejściowy. Tyle że - jak się okazuje - wcale nie uratuje ich to przed ograniczeniem wymiaru zatrudnienia.

14.10.2021

Badanie. 83 proc. pracodawców rozpoczęło planowanie organizacji pracy po pandemii

Prawo pracy Koronawirus

Pracownicy i pracodawcy wychodzą z pandemii z rozbieżnymi oczekiwaniami. 35 proc. pracodawców chce, by pracownicy w pełni wrócili do biura, podczas gdy 88 proc. pracowników żąda elastycznego zatrudnienia – wynika z EY Work Reimagined Employer Survey 2021. Różnice pomiędzy oczekiwaniami jednych i drugich pojawiają się na wielu badanych poziomach, np. podejściu do podróży służbowych.

14.10.2021

Nagrodzono zwycięzców II edycji konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021

Wymiar sprawiedliwości

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył nagrody laureatom konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów mediacji jako skutecznej metody rozstrzygania sporów i zachęcania młodych do kreatywności. W tym roku zgłoszono do niego rekordową liczbę 496 prac. W roku ubiegłym - dla porównania 70. Zainteresowanie było tak duże, że zdecydowano o przyznaniu dodatkowych 20 wyróżnień.

14.10.2021

Edukacja równościowa i antydyskryminacyjna pod znakiem zapytania

Zarządzanie oświatą

Tylko niektóre organizacje będą mogły prowadzić lekcje z uczniami - taką zmianę wprowadzi ustawa, która rozszerzy uprawnienia kuratora. Choć MEiN tłumaczy, że celem tej zmiany jest zwiększenie praw rodziców, w praktyce oznacza to ograniczenie ich praw i - najprawdopodobniej - wykluczenie organizacji i poglądów, z którymi obecnemu rządowi nie po drodze.

14.10.2021

Rozszerzona odpowiedzialność producentów - firmy nie chcą kolejnego parapodatku

Odpady Rynek i konsument

Projekt wdrożenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) nie poprawi poziomu zbierania i przetwarzania odpadów – uważają przedsiębiorcy i proponują gruntowne zmiany, a najchętniej napisanie go od nowa. Ich zdaniem zaproponowany model, nie realizuje podstawowych założeń dyrektywy i stanie się de facto systemem opartym na parapodatku.

14.10.2021

Minimalne wynagrodzenie nie będzie już chronić przed egzekucją

Prawo cywilne Prawo pracy

Dłużnicy ukrywający swoje dochody przed egzekucją - sądową, czy administracyjną - nie mogą już spać spokojnie. Posłowie chcą wprowadzić limit kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości 85 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obniżeniu ulec ma też kwota wolna od potrąceń z rachunku bankowego - z obecnych 75 proc. do 50 proc.

14.10.2021

Radcy i adwokaci wspólnie dopominają się uregulowania stawek za pomoc prawną z urzędu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych powołały wspólny zespół, którym ma opracować rozwiązanie w zakresie stawek za pomoc prawną z urzędu. W tej sprawie dwaj prezesi - Przemysław Rosati i Włodzimierz Chróścik - spotkali się również z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą.

14.10.2021