Trzech kandydatów na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało nazwiska trojga kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski, którzy zostaną przedstawieni Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy. Powołanie nowego sędziego ETPCz z Polski jest konieczne, ponieważ kadencja dotychczasowego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, dobiegła końca.

10.07.2024

Zatrzymanie czy potrącenie – jak skutecznie dochodzić wierzytelności?

Prawo cywilne Finanse

Sąd Najwyższy orzekł, że ten, kto ma możliwość skorzystania z potrącenia, nie może sięgnąć po zatrzymanie. Co to znaczy? Otóż celem instytucji zatrzymania jest zabezpieczenie zwrotu spełnionego świadczenia, a więc pełni ono właściwie wyłącznie funkcję zabezpieczającą. Natomiast potrącenie w pierwszym rzędzie służy spełnieniu świadczenia. Dlatego ten, kto może doprowadzić do spełnienia świadczenia (poprzez potrącenie), nie musi zabezpieczać jego spełnienia (poprzez zatrzymanie).

10.07.2024

Jesienią kolejne zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej - tym razem dla pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna

Wiosenna nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przesunęła terminy kwalifikacji podmiotów i leczenia nowotworów w nowym systemie. Jak zapowiada jednak ministra zdrowia Izabela Leszczyna, już wkrótce planowane są kolejne zmiany, które mają być korzystne dla pacjentów. Eksperci podkreślają, że konieczne jest usprawnienie koordynacji i zmniejszenie kolejek, bo czas odgrywa tu kluczową rolę. A terminy i dostępność wciąż różnią się w zależności od miejsca.

10.07.2024

Mniej odpowiedzialności za naruszenia wolności słowa

Prawo karne

Minister sprawiedliwości i działająca na jego zlecenie komisja kodyfikacyjna zapowiadają zmiany w przepisie przewidującym kary za zniesławienie, czyli w głośnym artykule 212 kodeksu karnego. Organizacje, zabiegające od lat o dekryminalizację takich czynów, witają te deklaracje z nadzieją, ale też z niedowierzaniem, bo wiele wcześniejszych obietnic nie zostało zrealizowanych.

10.07.2024

Dodatek motywacyjny nie dla wszystkich pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Nie wszyscy pracownicy pomocy społecznej otrzymają dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu, a jedynie ci, którzy wykonują zadania z ustawy o pomocy społecznej. Pierwotnie, rząd zapowiadał dodatek dla wszystkich pracowników bez względu na zakres obowiązków. Zwracają na to uwagę pracownicy pomocy społecznej. Apelują do resortu rodziny o zmianę zasad, inaczej może to przełożyć się na odpływ kadry.

10.07.2024

Miały być trzy lata, teraz trzeba "dostudiować" - przyszli nauczyciele na lodzie

Zarządzanie oświatą

O ile dbałość o wysokie kwalifikacje nauczycieli jest godna pochwały, to już niekoniecznie, gdy połączy się ją z brakiem poszanowania standardów legislacji. Część studentów pedagogiki w trakcie studiów dowiedziała się, że przepisy się zmieniły i aby zacząć karierę w zawodzie muszą skończyć studia magisterskie. Teraz chcą interweniować u rzecznika praw obywatelskich.

10.07.2024

Przedsiębiorcy przeciw zmianom w definicji budowli

Podatki i opłaty lokalne

Zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku przedsiębiorców. Doprowadzą do wstrzymania transformacji energetycznej i teleinformatycznej kraju. Są sprzeczne z deklarowanym przez resort finansów status quo w zakresie opodatkowania budowli - ostrzega Konfederacja Lewiatan, sprzeciwiając się tym propozycjom.

09.07.2024

Do stażu pracy wliczy się nie tylko działalność gospodarcza

Prawo pracy

Do okresu zatrudnienia mają być zaliczane m.in. okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, pracy na umowie zlecenia, odbywanie służby wojskowej, praca na roli czy pobieranie zasiłku przez osobę bezrobotną. Takie zmiany przewiduje rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy, a nowe przepisy miałyby wejść w życie już 1 stycznia 2026 r. Zdaniem prawników oznaczają one dla pracodawców wyższe koszty pracy.

09.07.2024

Łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych - rząd przyjął przepisy

Prawo gospodarcze

We wtorek, 9 lipca, Rada Ministrów przyjęła przepisy, dzięki którym przedsiębiorcy będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych. W Polsce działają cztery takie biura. Obsługują one łącznie ponad 800 tys. klientów. Wszystkie posiadają w sumie ponad 200 milionów informacji gospodarczych i udostępniają ponad 50 milionów informacji rocznie.

09.07.2024

"Wymagaj jakości" - szpital może otrzymać wyróżnienie w akcji

Pacjent Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta i Centrum Monitorowania Jakości wspólnie zainicjowali projekt, który ma ułatwić pacjentom wybór placówki medycznej. "Wymagaj jakości" to wyróżnienie, które ma przyczynić się do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W programie będą mogły wziąć udział szpitale, które spełnią wstępne kryteria i wyślą odpowiednie zgłoszenie.

09.07.2024

Podsumowanie akcji „Bajeczni Adwokaci”

Prawnicy

Dobiegła końca II edycja ogólnopolskiej akcji edukacji prawnej skierowana do najmłodszych dzieci. Po dwóch edycjach akcja objęła zasięgiem już ponad 230 tysięcy dzieci w całym kraju. O czytanych w ramach akcji książkach „Leśne sprawy Misia Adwokata” i „Leśne sprawy Misi Adwokatki” usłyszały także dzieci polonijne w Londynie, Wiedniu, czy w Niemczech – informuje Naczelna Rada Adwokacka.

09.07.2024

Resort zdrowia pracuje nad refundowaną receptą farmaceutyczną na szczepionki

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Na wtorkowym posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia omówiono stan przygotowań do zbliżającego się sezonu infekcyjnego 2024/2025. Jak zapowiedziała Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, dyrektorka Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, w resorcie toczą się prace nad refundowaną receptą farmaceutyczną na szczepionki. Regulacja w tej sprawie prawdopodobnie wejdzie w życie jesienią.

09.07.2024

WUM: Wybory do senatu, elektorów oraz rektora anulowane

Szkolnictwo wyższe

Uczelniana Komisja Wyborcza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego anulowała wybory do senatu uczelni - anulowanie wyborów wynika z zalecenia minister zdrowia, która stwierdziła, że niektóre zapisy Statutu WUM są niezgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Powodem było to, że 600 osób zatrudnionych w WUM w niepełnym wymiarze czasu pracy było wykluczonych z głosowania.

09.07.2024

PZFD: Rząd narzuca nierealne zasady budowy schronów

Budownictwo

Rządowy projekt ustawy o ochronie ludności przewiduje, że w nowych blokach, w garażach podziemnych, powinny znajdować się miejsca doraźnego ukrycia. W opinii Polskiego Związku Firm Deweloperskich z projektu nie wynika jednak, jak powinny wyglądać. Ich budowa nie będzie prosta, nikt obecnie nie produkuje ... drzwi o parametrach narzuconych przez proponowane przepisy. PZFD ostrzega też, że ceny mieszkań mogą pójść w górę.

09.07.2024

Ruszył nabór na szkolenia dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, którzy bezpośrednio wpływają na edukację dzieci w zakresie umiejętności cyfrowych oraz mogą szerzyć wiedzę na temat cyfrowej higieny i bezpieczeństwa wśród rodziców. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Można je składać do 14 sierpnia 2024 roku.

09.07.2024

Lewiatan: Budżetówka powinna zarabiać więcej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse

W Radzie Dialogu Społecznego nie udało się uzgodnić wyższego niż proponuje rząd wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 roku. Z niezrozumiałych przyczyn rząd proponuje wzrost wynagrodzenia minimalnego na poziomie przekraczającym 7 proc. w skali roku, a jednocześnie „własnym” pracownikom oferuje podwyżkę równą prognozowanej na przyszły rok inflacji, czyli 4,1 proc. Ta decyzja nie ma merytorycznego uzasadnienia – uważa Konfederacja Lewiatan.

09.07.2024

Są wyniki matur - 95 proc. zdawalność z polskiego, 89 z matematyki

Zarządzanie oświatą

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur - egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki zdało 89 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego, zdało 96 proc.

09.07.2024

Poradnik UOKiK-u: Zmowy na rynku pracy – Stop! To nielegalne!

Prawo pracy

Czy sieci Dino i Biedronka razem z firmami transportowymi umówiły się nielegalnie, że nie będą podbierać sobie kierowców? Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, a pracownicy urzędu za zgodą sądu i w asyście policji przeszukali siedziby firm. Zmowy na rynku pracy są nielegalne - przestrzega w specjalnym poradniku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

09.07.2024

GUS: W styczniu 2024 r. pracę w Polsce wykonywało 999,8 tys. cudzoziemców

Prawo pracy Rynek pracy

Na koniec stycznia 2024 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5 proc. Udział ten wzrósł w stosunku do stycznia 2022 r. o 1,3 p. proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Obcokrajowcy wykonujący pracę w styczniu 2024 r. pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy.

09.07.2024

Debata nad prawem autorskim przeniesiona do Centrum Dialogu Społecznego

Prawo cywilne

Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie chwali zmiany w nowelizacji prawa autorskiego, które uwzględniają tantiemy z reemitowania. Stowarzyszenie podkreśla, że potrzebne są jeszcze zgodne z prawem unijnym ustawowe definicje kluczowych dla egzekwowania tantiem pojęć. Projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie będzie w najbliższy wtorek rozpatrywany w Senacie. Rząd przenosi dyskusję do Centrum Dialogu Społecznego.

09.07.2024