Emerytury pomostowe - nowelizacja nie załatwia starych spraw, konieczny nowy wniosek do ZUS

Emerytury i renty

Niedawna nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych nie rozwiązała problemu osób, które mają prawomocne wyroki sądowe potwierdzające brak prawa do tego świadczenia z powodu nierozwiązania stosunku pracy. Zmienił się stan prawny w tym zakresie, a nie stan faktyczny – twierdzą prawnicy. Dlatego osoby, które chcą skorzystać na zmianie prawa, powinny złożyć nowe wnioski do ZUS.

13.05.2022

Odwołanie stanu epidemii spowoduje chaos w raportowaniu schematów podatkowych

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia, już 16 maja ma zostać odwołany stan epidemii. Planowane jest “zastąpienie” go stanem zagrożenia epidemicznego. Warto więc zapytać o skutki tej potencjalnej zmiany w sferze podatków, w tym o jej wpływ na obowiązki informacyjne w zakresie raportowania schematów podatkowych – piszą Konrad Kurpiewski i Agata Śliwińska z PwC.

13.05.2022

Prawa osób LGBTI - Polska znów na szarym końcu w UE

Administracja publiczna

Polska po raz kolejny wypada najgorzej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o równouprawnienie osób LGBT+. Jeżeli chodzi o wszystkie kraje Europy - jest na 43. miejscu na 49. Wypada tylko nieco lepiej niż Białoruś i Rosja. W rankingu ILGA-Europe oceniano prawodawstwo poszczególnych krajów.

13.05.2022

Szykuje się "skok" na samorządy adwokatów i radców? TK zbada konstytucyjność przepisów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jak kubeł zimnej wody na głowy adwokatów i radców prawnych spadła informacja o tym, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Obawiają się skonfliktowania i rozbicia struktur samorządowych obu zawodów zaufania publicznego. Wieszczą też chaos i uderzenie w system pomocy prawnej, a więc w prawa obywateli.

13.05.2022

Ministerstwo Zdrowia wdroży elektroniczny podpis dla pacjenta

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Resort zdrowia pracuje nad wdrożeniem i upowszechnieniem elektronicznych oświadczeń pacjenta poprzez wprowadzenie podpisu biometrycznego, który umożliwi zastąpienie dokumentów papierowych dokumentami w formie elektronicznej. Ma to sprawić, że znikną papierowe zgody pacjenta na zabieg medyczny, ale także na udostępnienie elektronicznej dokumentacji.

13.05.2022

Do maja sądy ustanowiły opiekunów tymczasowych dla 17,5 tys. ukraińskich dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Polskie sądy ustanowiły już opiekunów tymczasowych dla ponad 17, 5 tysiąca ukraińskich dzieci. Od momentu wejścia w życie przepisów do początku maja rozpatrzyły 15 654 takie sprawy. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia równocześnie, że w tym zakresie problemów nie ma, podobnie jak sygnałów o potrzebie wzmocnienia kadrowego - orzeczniczego i urzędniczego.

13.05.2022

Ograniczenia pandemiczne zostają, ale zebrania w spółdzielniach i wspólnotach możliwe

Koronawirus Nieruchomości

Mimo zniesienia pandemii dalej będzie obowiązywało ograniczenie z ustawy covidowej dotyczące zebrań we wspólnotach oraz walnych zgromadzeń w spółdzielniach. Prawnicy uspokajają, że jednak można uniknąć paraliżu decyzyjnego. Zawsze właściciele i spółdzielcy będą mogli spotkać się stacjonarnie i porozmawiać, bo zniesiono ograniczenia sanitarne dotyczące spotkań.

13.05.2022

Wojsko ma mieć większą rezerwę - aktywna będzie lepiej szkolona

Prawo pracy Wojsko

Ustawa o obronie Ojczyzny zmieniła zasady służby wojskowej w rezerwie, dzieląc ją na rezerwę aktywną i pasywną. Ta pierwsza, związana jest z większą ilością ćwiczeń, ale i przywilejami. Żołnierz rezerwy aktywnej będzie mógł między innymi wyjechać na misję i po 3 latach zostać żołnierzem zawodowym. Ale dla jego pracodawcy przynależność do rezerwy oznacza więcej obowiązków.

13.05.2022

Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS, ale bez Piebiaka i Dudzicza

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm wybrał w czwartek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, zaś siedem - klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Klub PiS wycofał wcześniejsze swoje rekomendacje dla byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka oraz obecnego członka Rady Jarosława Dudzicza.

12.05.2022

Nowelizacja wstrzymująca wydanie dziecka za granicę uchwalona bez poprawek Senatu

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Polski rząd chce, by wydanie dziecka na podstawie Konwencji haskiej mogło zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej. Parlament był w tym zakresie podzielony. Senat wprowadził do noweli poprawki, bo w jego ocenie wstrzymanie wydania dziecka może nastąpić tylko na czas rozpatrywania kasacji ale nie skargi nadzwyczajnej. Sejm w czwartek te poprawki odrzucił.

12.05.2022

Wytwórcy odnawialnej energii dostaną więcej czasu na przesłanie jej do sieci

Prawo gospodarcze

Uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE. Zdaniem autorów, zmiana jest konieczna, bo inwestorzy mają niezawinione opóźnienia w realizacji tych inwestycji, które mogę skutkować tym, że zakłady energetyczne wypowiedzą umowy przyłączeniowe.

12.05.2022

Adam Glapiński powołany ponownie na prezesa NBP

Finanse publiczne Administracja publiczna

Sejm powołał w czwartek Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję. Za powołaniem Glapińskiego głosowało 234 posłów, przeciw było 223 posłów, nikt się nie wstrzymał od głosu. Zdaniem opozycji to zły wybór, ponieważ Glapiński jest jednym z głównych odpowiedzialnych m.in. za skokowy wzrost inflacji w ostatnich miesiącach.

12.05.2022

Sejm ostatecznie uchwalił tzw. ustawę zaopatrzeniową

Emerytury i renty

Także funkcjonariusze bez 25-letniego stażu służby, ale po 55. roku życia będą mogli uwzględniać okresy pracy cywilnej do emerytury mundurowej – zdecydował w czwartek ostatecznie Sejm, przyjmując część poprawek Senatu do tzw. ustawy zaopatrzeniowej dla służb mundurowych i specjalnych.

12.05.2022

Sejm uchwalił dostosowanie przepisów dotyczących hałasu do prawa UE

Środowisko BHP Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Dostosowanie polskich przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku - to cel ustawy uchwalonej w czwartek przez Sejm. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu, uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie, ma korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

12.05.2022

Jest ustawa - KRUS i KCIK zajrzą kiedy chcą do ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS) oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) będą mogli występować o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - przewiduje nowela ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz zmiany ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych.

12.05.2022

RPO: Sankcje wobec Rosji potrzebne, ale ochrona polskich pracowników też

Prawo pracy Ukraina

Umieszczenie podmiotu wspierającego agresję Rosji na Ukrainę na liście sankcyjnej MSWiA oznacza dla jego pracowników natychmiastowe odebranie źródła utrzymania i innych świadczeń. I nie mogą oni wystąpić o zaspokojenie roszczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zdaniem RPO, który interweniuje w tej sprawie, przepisy powinny przewidywać ochronę praw pracowniczych.

12.05.2022

Nie ma PESEL uchodźcy, nie ma świadczenia 40 zł

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Osoby i podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, mają już obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Ci, którzy takiej informacji nie umieszczą we wniosku nie otrzymają świadczenia. A wielu uciekinierów wojennych nie było zainteresowanych uzyskaniem PESEL, bo chcieli jak najszybciej wrócić w rodzinne strony lub traktowali Polskę jako kraj tranzytowy.

12.05.2022

Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Sejm odrzucił w czwartek poprawkę Senatu do ustawy o powołaniu Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, która zakładała rezygnację z wynagrodzenia za stan gotowości członków ZPHM. Ma to być grupa złożona z 60 specjalistów medycznych i innych niezbędnych do prowadzenia akcji ratunkowej oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium Polski.

12.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski