Rząd przyjął projekt przepisów wprowadzających system kaucyjny w Polsce

Środowisko Prawo gospodarcze

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej od 1 stycznia 2025 r. system kaucyjny na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki do 1 l. Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym.

06.06.2023

Mandat za niezaszczepienie dziecka - takie plany ma Ministerstwo Zdrowia

Pacjent

Rodzice uchylający się od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci mieliby dostawać mandaty. Takie zmiany planuje Ministerstwo Zdrowia. Postępowania mandatowe zastąpiłyby obecne kilkuetapowe postępowanie egzekucyjne na różnych szczeblach administracji rządowej. Przygotowywane są także zmiany, które mają uszczelnić system i wprowadzą elektroniczną kartę szczepień.

06.06.2023

Rzecznik finansowy pyta instytucje finansowe o skutki wycieku danych

Rynek i konsument Finanse RODO

W związku z możliwym wyciekiem danych, które potwierdziło kilka dni temu ministerstwo cyfryzacji, m.in. klientów banków i związanym z tym zablokowaniem niektórych kart płatniczych, Rzecznik Finansowy skierował pisma do instytucji finansowych z prośbą o wyjaśnienia co do możliwych skutków tej sytuacji. Sugeruje też, by ich klienci zainteresowali się, co te instytucje robią w tej sprawie.

06.06.2023

Liga żużlowa ukarana za ograniczenie rywalizacji o zawodników

Prawo unijne Ochrona konkurencji

Ustalanie maksymalnych stawek wynagrodzenia żużlowców startujących w polskich ligach stanowiło naruszenie prawa konkurencji, a skutkiem tych działań było ograniczenie swobodnej rywalizacji między klubami o najlepszych zawodników. W związku z tym Prezes UOKiK nałożył na Polski Związek Motorowy i Ekstraligę Żużlową kary finansowe w łącznej wysokości ponad 5,2 mln zł.

06.06.2023

Montaż kolektorów słonecznych wykonywany przez gminę ze środków europejskich bez VAT

Finanse publiczne Finanse samorządów VAT

Gmina, która realizując projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowany w znacznej części ze środków europejskich, w ramach którego montuje i podpina instalacje fotowoltaiczne na budynkach oraz na gruntach mieszkańców, którzy przejmą po upływie 5 lat własność zamontowanych instalacji, nie wykonuje z tego tytułu działalności gospodarczej - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie.

06.06.2023

Lokale wyborcze wciąż niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny Wybory Niepelnosprawnosc

Podczas kontroli przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. różne uchybienia stwierdzone zostały w 78 proc. wizytowanych lokali wyborczych. Generalnie nie chodziło o bariery architektoniczne, ale o organizację lokalu wyborczego, np. oznakowanie przeszkód czy sposób przygotowania miejsc do tajnego głosowania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się w tej sprawie do organów samorządu lokalnego.

06.06.2023

Kontrahenci mogą ucierpieć na współpracy z firmą nastolatka

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Nieprecyzyjny zakres odpowiedzialności małoletniego przedsiębiorcy, wątpliwości co do samodzielnego prowadzenia spraw oraz zwiększenie obciążenia sprawami sądów opiekuńczych. To kwestie, które wielokrotnie powtarzają się w uwagach zgłoszonych w ramach opiniowania projektu o ułatwieniach dla przedsiębiorców. Resort rozwoju zaznacza, że rozważa jeszcze doprecyzowanie części propozycji.

06.06.2023

Poprawki prezydenta prawniczej tajemnicy zawodowej nie uchronią

Wymiar sprawiedliwości

W projekcie nowelizacji ustawy o Państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich, prezydent chce wprowadzić zakaz przesłuchiwania jako świadków adwokata albo radcy prawnego co do faktów, o których dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. To by oznaczało ochronę tajemnicy obrończej na zasadach takich samych jak w procedurze karnej. Prawnicy alarmują jednak, że nadal zagrożone są tajemnice zawodowe.

06.06.2023

Wcześniejsza emerytura uderzy nauczyciela po kieszeni

Kadry w oświacie Prawo pracy

Nauczycielom nie opłaci się skorzystanie z przygotowywanego uprawnienia do wcześniejszych emerytur - zmiany będą mniej korzystne niż obecne świadczenie kompensacyjne. Różnica może sięgnąć nawet tysiąca złotych. Reforma, ze względu na konstrukcję przepisów zaproponowanych w projekcie, będzie też mało korzystna dla kobiet.

06.06.2023

Czynności sprawdzające zamiast kontroli mogą być groźne dla podatników

Ordynacja Doradca podatkowy

Wraca temat czynności sprawdzających. Resort finansów zapowiada gruntowne zmiany w podejściu do podatników – zamiast kontrolować, będzie prowadził czynności sprawdzające. Ma to ulżyć przede wszystkim przedsiębiorcom. Problem jednak w tym, że czynności sprawdzające cały czas wykorzystywane są przez skarbówkę do prowadzenia ukrytych kontroli. Istnieje więc ryzyko, że samowola fiskusa zostanie teraz po prostu zalegalizowana.

06.06.2023

Studiowanie medycyny coraz częściej na symulatorach

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Rekrutację na kierunki lekarskie prowadzi w tym roku rekordowa liczba uczelni, bo 29. Lekarzy ma być więcej, a według zapowiadanych nowych standardów kształcenia szybciej, bo już na pierwszych latach studiów, studenci mają mieć kontakt z pacjentem. Niekoniecznie jednak z realnym. Uczelnie coraz chętniej wykorzystują bowiem symulatory: sal operacyjnych, porodowych, wirtualne stoły anatomiczne, a także symulatory pacjentów.

06.06.2023

Zielony budżet - rządowa regulacja usztywni projekty obywatelskie

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło zadecydować za mieszkańców miast i gmin, na co mają wydawać pieniądze z budżetu obywatelskiego. W procedowanej właśnie nowelizacji Prawa ochrony środowiska znalazły się przepisy zobowiązujące miasta na prawach powiatu do wskazania, ile procent budżetu obywatelskiego zostanie przeznaczone np. na zazielenianie miejscowości.

06.06.2023

Pracodawcy dostaną 180 dni na przeszkolenie z BHP pracowników i funkcjonariuszy

Prawo pracy BHP Koronawirus

Posłowie po cichu wydłużyli z 60 dni do 180 dni termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby. Zmiana przepisów covidowych znalazła się w uchwalonej właśnie ustawie o świadczeniu wspierającym, która została przekazana do Senatu. Zdaniem prawników, to nie jest dobre miejsce na zmianę ustawy covidowej. Dyskusyjne jest też samo wydłużenie terminu.

06.06.2023

NIK: Aż 79 procent operatów klasyfikacyjnych gruntów przeprowadzono nieprawidłowo

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Obowiązujące regulacje ustawowe nie określają ani kryteriów wyboru, ani wymagań kwalifikacyjnych gleboznawców. Klasyfikatorem może więc być dowolna osoba upoważniona przez starostę. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, stwarza to wysokie ryzyko nieprawidłowego przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Istotne nieprawidłowości stwierdzono w większości skontrolowanych starostw i dotyczyły one 73 proc. objętych badaniem postępowań.

05.06.2023

RPO pyta o ochronę seniorów przed wykluczeniem cyfrowym

Pomoc społeczna Emerytury i renty Nowe technologie

Uzasadnione odchodzenie od „papierologii”, także co do różnych rozliczeń obywateli z państwem, następuje jednak bez odpowiednich przepisów przejściowych oraz wyłączeń uzasadnionych wiekiem i brakiem kompetencji cyfrowych. Rzecznik praw obywatelskich ma zastrzeżenia co do zgodności tych działań z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji oraz właściwym poszanowaniem praw osób w wieku podeszłym do godnego i niezależnego życia.

05.06.2023

Związek powiatów apeluje o ograniczenie obowiązków sprawozdawczych

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Związek Powiatów Polskich apeluje o racjonalizację obowiązków sprawozdawczych powiatów, w szczególności poprzez: uproszczenie i ograniczenie ilości sprawozdań, ujednolicenie sprawozdawczości samorządu i podległych mu jednostek organizacyjnych, weryfikację sprawozdań i resortowych pod kątem powtarzalności danych.

05.06.2023

Likwidacja białych plam transportowych najlepiej przez powiaty i związki gmin

Samorząd terytorialny Transport

Największy problem w zakresie wykluczenia transportowego dotyczy połączeń w ramach obszarów funkcjonalnych miast powiatowych, a więc między gminami wiejskimi a stanowiącą centralny ośrodek społeczno-gospodarczy gminą miejską - uważa Związek Powiatów Polskich. I proponuje, by dotacje na likwidację tzw. białych plam trafiały w pierwszym rzędzie do powiatów i związków międzygminnych.

05.06.2023

Darowizna rzeczowa jest przychodem dla stowarzyszenia

CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Podstawowym kryterium zastosowania zwolnienia podatkowego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT jest przeznaczenie osiągniętego przez podatnika dochodu na ściśle określone w przepisie cele, które w sposób niebudzący wątpliwości muszą wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Przeznaczenie dochodów na inne cele statutowe, niemające pokrycia w przepisach ustawy, nie będzie stanowić podstawy do zwolnienia z opodatkowania.

05.06.2023

Infolinie zbyt drogie dla klientów? UOKiK to sprawdzi

Rynek i konsument

Jeśli przedsiębiorca udostępnia numer telefonu do kontaktów w sprawie zawartej umowy, to koszt nie może być wyższy niż za zwykłe połączenie. Od 1 stycznia 2023 roku ta zasada dotyczy także przewoźników, np. lotniczych, kolejowych czy autokarowych. W związku z sygnałami o możliwych naruszeniach Prezes UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie Wizz Air Hungary oraz 30 innych przedsiębiorców.

05.06.2023

Polscy pracownicy wolą digitalizację - badanie

Rynek Prawo pracy

Digitalizacja jest priorytetem w wielu europejskich firmach, a aż dwie trzecie polskich przedsiębiorstw (68 proc.) uznaje ją za jeden ze swoich głównych celów. 6 na 10 (58 proc.) pracowników w Polsce - przy średniej na poziomie 44 proc. w krajach europejskich - deklaruje, że przy wyborze nowego miejsca najpewniej zdecyduje się na firmę, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – wynika z nowego badania SD Worx.

05.06.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski