Wakacje kredytowe - w PKO BP już 20 proc. uprawnionych złożyło wniosek

20 proc. klientów PKO BP mających kredyt hipoteczny w złotych, skorzystało z wakacji kredytowych. Od 29 lipca osoby, które kupiły mieszkania za kredyty hipoteczne, mogą składać takie wnioski, ale wsparcie jest dla złotówkowiczów. Ustawa nie przewiduje tego rodzaju pomocy dla frankowiczów. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

30.07.2022

HFPC: Niektóre przepisy o pomocy dla obywateli Ukrainy niezgodne z prawem UE

Ukraina

W związku z inwazją wojsk rosyjskich, z Ukrainy do Polski przybyło kilka milionów osób, zarówno obywateli tego kraju, jak i zamieszkałych tam cudzoziemców. W Polsce istnieją obecnie dwa równoległe systemy prawne regulujące uprawnienia osób objętych ochroną czasową, którzy opuścili Ukrainę, i niektóre przepisy są niezgodne z prawem UE – wskazuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

30.07.2022

Mediacja po wyroku może być pomocna, ale ważna kwestia ugody

Wymiar sprawiedliwości

Prawnicy nie mają wątpliwości, że mediacja po wyroku mogłaby być jednym z istotnych elementów resocjalizacji i przygotowania osadzonego do powrotu do społeczeństwa. Problemem może być jednak weryfikacje tego, czy i w jakim zakresie wywiązuje się z ugody. Brakuje przepisów i koncepcji, kto za "sprawdzanie" byłby odpowiedzialny.

30.07.2022

Budowa przyłączy - po 10 sierpnia ani urzędnik, ani sąd nie podważy legalności

Budownictwo

Przyłącza stanowią niezbędny element większości inwestycji. Inwestorzy często decydują się na wyłączenie ich z zakresu pozwolenia na budowę. W związku ze zmianą prawa budowlanego od 10 sierpnia 2022 r. takie działanie nie będzie mogło być już podważane przez organy oraz sądy. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

30.07.2022

Populizm penalny kwitnie w najlepsze

Prawo karne

Za jazdę po pijanemu grozi wkrótce wyłącznie kara więzienia, zaś rok po wejściu w życie nowelizacji kodeksu karnego - utrata samochodu. Zaostrzanie kar następuje często po jednym, głośnym czy brutalnym zdarzeniu i prowadzi niekiedy do absurdów - takich jak zrównanie odpowiedzialności za kradzież impulsów telefonicznych z gwałtem. Populizm penalny jest sprzeczny z Konstytucją - uważa prof. Włodzimierz Wróbel.

30.07.2022

Wakacje 2022: Majorka w ramach L4 od psychiatry

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Polacy słyną ze słabości do pobierania zwolnień lekarskich w okresie wakacyjnym, których powodem niekoniecznie są choroby. W 2021 roku w miesiącach wakacyjnych, kontrolerzy Conperio przeprowadzili łącznie 6322 kontroli terenowych pracowników przebywających na L4. Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia, błędnie podany adres lub naruszenie postanowień zwolnień lekarskich stwierdzono aż w 41 proc. przypadkach.

30.07.2022

Bez lekarza nie ma trzeźwienia, izbom wytrzeźwień pomógłby ratownik medyczny

Z przepisów wynika, że w skład każdej zmiany izby wytrzeźwień musi wchodzić m.in. lekarz lub felczer. Felczerów jest jak na lekarstwo, a lekarze nie palą się do takiej pracy. Dyrektorzy Izby wytrzeźwień apelują, że należy zmienić przepisy tak, aby lekarza mógł zastąpić ratownik medyczny. Z powodu obsady medycznej, w tym roku działalność zawiesiła już izba wytrzeźwień w Głogowie.

30.07.2022

Nie można opłacić podatku leśnego... miodem

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Co wspólnego mają pszczoły z podatkami? Mogło by się wydawać, że niewiele. Jednak pewna gmina postanowiła wprowadzić, a w zasadzie przywrócić, możliwość opłacania podatku leśnego miodem, odwołując się do Prawa Bartniego Kulturowego. Sztuka ta się nie udała, ponieważ na przeszkodzie stanęły obowiązujące przepisy.

30.07.2022

Biuro nie może dowolnie podnieść ceny wycieczki

Rynek i konsument

Inflacja uderza po kieszeni i dotyka także branże turystyczną. Może się więc zdarzyć, że cena wykupionej już imprezy ulegnie zmianie. Z tym, że biuro musi zastrzec taką możliwość w umowie, wytłumaczyć podwyżkę konkretnymi zdarzeniami, np. wzrostem cen paliwa, poinformować o niej z wyprzedzeniem. Gdy zaś wzrost przekracza 8 proc., można odstąpić od umowy.

30.07.2022

SMS-y urzędników unijnych to dokumenty jawne

RODO Prawo unijne

Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich (ERPO) rekomenduje rejestrowanie i zapisywanie w systemach zarządzania dokumentami SMS-y i maile. Są one coraz częściej wykorzystywane w celu komunikacji przez urzędników unijnych. Gdy zawarte w nich informacje wpływają na procesy decyzyjne, powinny być traktowane jak inne dokumenty.

29.07.2022

Blisko 6 mln zł dla laureatów programu Nauka dla społeczeństwa

W ramach 11 odsłony programu Nauka dla społeczeństwa finansowanie otrzyma sześć projektów zgłoszonych przez pięć podmiotów. Łączna suma środków przeznaczonych na ich realizację wyniesie 5,9 mln zł. Uczestnicy programu, którzy spełnili określone wymagania, mogli liczyć na dofinasowanie w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł.

29.07.2022

Egzamin poprawkowy na koniec wakacji lub we wrześniu

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Komisję wyznacza dyrektor szkoły.

29.07.2022

Organizacja konkursu na dyrektora to sformalizowana procedura

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Konkurs na dyrektora szkoły organizuje podmiot publiczny prowadzący szkołę. Sformalizowana procedura ma wyłonić kandydata, który przez okres 5 lat szkolnych pokieruje publiczną placówką. Tylko istotne jej naruszenia mogą doprowadzić do unieważnienia konkursu. Szkołą może kierować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a w wyjątkowo również osoba niebędąca nauczycielem.

29.07.2022

W pandemii o prawie 2 lata skróciła się długość życia Polaków

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

W 2021 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 71,8 roku, a kobiet - 79,7 roku. Na skutek epidemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, trwanie życia w 2021 r., w porównaniu do 2019 r., uległo skróceniu o 2,3 roku w przypadku mężczyzn oraz o 2,1 roku w przypadku kobiet – podał w piątek GUS.

29.07.2022

Nagrody pieniężne dla powstańców warszawskich bez podatku dochodowego

Samorząd terytorialny PIT

Minister Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród dla powstańców warszawskich, przyznawanych przez stołeczny samorząd. W tej sprawie będzie wydane rozporządzenie, podobne jak w latach ubiegłych. MF przyznaje, że obciążanie nagród podatkiem byłoby nadmiernym fiskalizmem.

29.07.2022

Polska policja powinna korzystać z Reguł Mendeza - uważa RPO

Policja

Istnieje potrzeba upowszechnienia wiedzy na temat tzw. Reguł Mendeza, dotyczących prowadzenia przesłuchań osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy państwowych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o opublikowane 17 maja 2021 r. zasady, międzynarodowe wytyczne odnoszące się do sposobu prowadzenia rozmów dochodzeniowo-śledczych i wywiadowczych oraz zbierania informacji przez przedstawicieli władzy publicznej.

29.07.2022

Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie wakacji kredytowych dla przedsiębiorców

Prawo gospodarcze Finanse

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do ministra finansów o udzielenie wyjaśnień, czy z tzw. wakacji kredytowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który kupił mieszkanie lub dom w celach mieszkaniowych i ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod tym adresem.

29.07.2022

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół za granicą

Zarządzanie oświatą

Ministerstwo edukacji zachęca do zapisania ucznia na zajęcia (online) w szkołach koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W roku szkolnym 2021/2022 w kształceniu na odległość uczestniczyło blisko 1500 uczniów w 84 krajach na całym świecie.

29.07.2022

RPO: skuteczna mediacja powinna umożliwić umorzenie kary dla lekarza

Pacjent Zawody medyczne

Według Rzecznika Praw Obywatelskich powinna istnieć możliwość umorzenia postępowania przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarski w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem izby lekarskiej. Chodzi o sytuacje, gdy obwiniony lekarz pojednał się z pokrzywdzonym i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie.

29.07.2022

GUS: W I kwartale 2022 r. na 1000 osób pracujących przypadało 781 osób bez pracy w wieku 15-89 lat

Rynek Prawo pracy

W I kwartale 2022 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 58 proc. ludności w wieku 15–89 lat. W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2021 r. zwiększył się o 0,7 p. proc. – podał w piątek GUS. Według jego danych, w I kwartale 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 17250 tys., z tego: 16714 tys. stanowili pracujący, natomiast 536 tys. – bezrobotni.

29.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski