Otyłość - miliony chorych bez choćby jednego leku refundowanego

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Leków wspierających redukcję masy ciała jest w Polsce zarejestrowanych kilka. Jednak części pacjentów nie stać na to, aby z nich skorzystać. Żaden z leków rekomendowanych do leczenia choroby otyłości nie jest bowiem refundowany. Jednocześnie popyt na nie rośnie. Szukają ich nie tylko chorzy, ale także chcący "zgubić kilka kilogramów", a receptę można uzyskać łatwo on-line. 

06.05.2023

Rzecznik TSUE: Bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyrok w czerwcu

Banki Kredyty frankowe

Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy umowa została unieważniona. Skoro nieważność ta powstała na skutek zamieszczenia przez bank nieuczciwych klauzul, przedsiębiorca nie może czerpać korzyści z tej sytuacji. Nie wyklucza to roszczenia konsumenta o wynagrodzenie za korzystanie z jego pieniędzy - czyli rat - uzyskanych przez bank - wskazał w swojej opinii Rzecznik Generalny TSUE. Trybunał ogłosi w tej sprawie wyrok 15 czerwca.

05.05.2023

Duże firmy najbardziej negatywnie oceniają biznesową rzeczywistość

Rynek Prawo gospodarcze

Większość polskich menedżerów negatywnie ocenia biznesową rzeczywistość ostatnich sześciu miesięcy - na taką odpowiedź wskazało aż 65 proc. pytanych osób. Najgorzej jest w dużych firmach. Takie wnioski płyną z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

05.05.2023

GUS: Na koniec 2022 r. PPK miały niespełna 3 mln uczestników

Prawo pracy Finanse PPK

Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2022 roku wyniosły 12 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,3 mld zł w ciągu roku – podał GUS. Według urzędu, na koniec minionego roku liczba uczestników PPK wyniosła 2 999,7 tys. osób i była wyższa o 0,5 mln osób w porównaniu do 2021 r.

05.05.2023

Dopiero po interwencji RPP szpital wyznaczył termin kontroli oka dziecka

Pacjent Opieka zdrowotna

Szpital jest zobowiązany - w jak w najkrótszym czasie - pomóc dziecku i nie wyznaczać zbyt odległych terminów kontroli po urazie oka. Opiekun dziecka nie może być postawiony w sytuacji, w której jest zmuszony do samodzielnego poszukiwania pomocy w innej placówce medycznej, korzystając z wyszukiwarki NFZ - wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta, który interweniował w sprawie dziecka, któremu szpital zlecił kontrolę, ale nie wyznaczył jej terminu.

05.05.2023

Nowelizacja prawa geologicznego skierowana do Sejmu

Prawo gospodarcze

Proponowane w projekcie nowelizacji prawa górniczego rozwiązania realizują Politykę Surowcową Państwa poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce. Nowe przepisy usprawnią też m.in. działalność organów nadzoru górniczego oraz zreformują działalność państwowej służby geologicznej. Projekt został właśnie skierowany do Sejmu.

05.05.2023

Lewiatan: Harmonizacja przepisów i precyzyjne terminy ważne przy tworzeniu regulacji recyklingowych

Środowisko Odpady Rynek

Konfederacja Lewiatan zaznacza, że przy projektowaniu unijnych przepisów regulujących m.in. recykling opakowań będzie potrzebna jak największa harmonizacja regulacji, a także uwzględnienie indywidualnych warunków poszczególnych branż. Dla przedsiębiorców ważne jest też to, by konkretnie określić, do kiedy państwa członkowskie będą miały czas na wdrożenie aktów wykonawczych.

05.05.2023

Work-life balance, czyli dłuższy macierzyński

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy i krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego oraz wyższy zasiłek macierzyński. 26 kwietnia 2023 r., razem z wejściem w życie najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy dostosowującej nasze prawo do przepisów unijnych, zmieniły się również przepisy dotyczące zasiłków.

05.05.2023

Zdrowotne i chorobowe - to dwa różne ubezpieczenia

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, choć nazwy mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Często te pojęcia bywają mylone, a efekt tego jest taki, że w czasie choroby możemy nie mieć prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku ubezpieczeń niewiedza może dużo kosztować.

05.05.2023

Banki likwidują oddziały i bankomaty - prawa konsumentów zagrożone

Domowe finanse Banki

Likwidacja oddziałów banków i bankomatów, która szczególnie dotyka mieszkańców miasteczek i wsi, zwłaszcza osób starszych czy z niepełnosprawnościami, ogranicza ich prawa konsumenckie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak zauważa, nie mogą one się swobodnie przemieszczać w poszukiwaniu bankomatu, czy oddziału, a ponadto muszą ponosić koszty opłaty za wypłatę gotówki.

05.05.2023

Do 15 lipca można składać wnioski o dofinansowanie z programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe oraz niektóre podmioty lecznicze mogą starać się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i świadczonych przez nie usług. Środki mogą zostać też przeznaczone na poprawę dostępności istniejących placów zabaw lub utworzenie nowych – bezpiecznych i przyjaznych dzieciom niepełnosprawnym.

05.05.2023

Przedsiębiorcy mają być lepiej chronieni na rynku usług pośrednictwa internetowego

Rynek Prawo gospodarcze

Rozszerzenie listy czynów nieuczciwej konkurencji oraz wprowadzenie nowej drogi zgłaszania naruszeń dla przedsiębiorców działających w obszarze usług pośrednictwa internetowego - to kolejne zmiany, które znalazły się w projekcie nowelizacji, nad którą pracuje właśnie resort rozwoju. Projektowane przepisy mają zapewnić skuteczne stosowanie unijnego rozporządzenia i przyczynić się do lepszej ochrony przedsiębiorców.

05.05.2023

Ocena ryzyka zawodowego to ciągły proces

Prawo pracy BHP

Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych. Ocenę ryzyka postrzega się jako proces ciągły, więc powinna ona być dokonywana okresowo oraz w przypadku wprowadzenia zmian i wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

05.05.2023

Trwa batalia o ryczałt za korzystanie przez kuratorów z prywatnego auta

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Przepis o ryczałcie dla kuratorów za dojazdy służbowe prywatnym samochodem wzbudził spore nadzieje, ale ostudziło je podejście części sądów i zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z nimi wysokość przyznawanego ryczałtu powinna być m.in. uzależniona od rodzaju i powierzchni obszaru właściwości danego sądu. Z takim podejściem nie zgadzają się kuratorscy związkowcy.

05.05.2023

Stypendium doktoranckie za małe na utrzymanie cudzoziemca, ale nie wzrośnie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Jeden z doktorantów obcokrajowców otrzymał odmowną odpowiedź w sprawie przedłużenia pobytu w Polsce ze względu na zbyt niskie dochody ze stypendium doktoranckiego - według urzędu niepozwalające na utrzymanie i ew. powrót do kraju pochodzenia, stąd pytanie o podwyższenie stypendium doktoranckiego. MEiN wyjaśnia, że wzrosło w tym roku i nie ma na razie planów kolejnych podwyżek.

05.05.2023

Wygrana we frankach prawie pewna, ale część kredytobiorców nadal przegrywa

Wymiar sprawiedliwości Finanse Kredyty frankowe

Orzecznictwo w sprawach frankowych ujednolica się, ale kredytobiorca, wstępując na drogę sądową, wciąż ryzykuje, że nie dojdzie do unieważnienia umowy. Część sędziów nadal uważa, że umowy kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego są ważne i w pełni skuteczne. Bywa, że o przegranej decyduje prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej, czy kupowanie lokali pod wynajem.

05.05.2023

Proceder sprzedaży e-recept się nie skończy - potrzebne są kontrole

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Lekarz, który hurtowo wystawia e-recepty na leki psychotropowe, będzie robić to dalej. W propozycjach Ministerstwa Zdrowia, które mają ukrócić proceder przepisywania leków za opłatą, bez badania pacjenta, nie ma słowa o kontroli tych praktyk. Takich lekarzy już teraz można łatwo "wyłapać" dzięki danym zbieranym w systemie teleinformatycznym. Resort zdrowia ma do tych danych dostęp - wystarczy, że je odpowiednio wykorzysta.

05.05.2023

Nadpłata składki zdrowotnej będzie trudna do odzyskania

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Do 22 maja przedsiębiorcy muszą dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli wykażą nadpłatę, ale nie złożą wniosku o jej zwrot, zostanie ona rozliczona przez ZUS wraz z bieżącymi składkami do końca roku. Jeśli jednak nadpłata będzie na tyle duża, że w tym czasie nie uda się jej skonsumować, będzie problem z jej odzyskaniem. Przepisy takiej sytuacji w ogóle nie przewidują.

05.05.2023

Biuro rzeczy znalezionych nie przemieni się w detektywa

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Ludzie gubią róże przedmioty - od kluczyków do samochodów, przez telefony komórkowe, portfele, obrączki, walizki, po rowery, a nawet kajaki i lodówki. Ale nie wiedzą, gdzie tych rzeczy potem szukać. Policja potrafi przekazać zgubę do biura rzeczy znalezionych po kilkunastu miesiącach. A same przepisy ustawy o rzeczach znalezionych już nie przystają do zmieniającej się rzeczywistości.

05.05.2023

Rzecznik PiS zachęca do poparcia projektu przeciwko seksualizacji dzieci

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Według autorów projektu, elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowane w tym zakresie kadry nauczycielskie, bez udziału podmiotów zewnętrznych - mówił rzecznik PiS o nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

04.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski