Stacje diagnostyczne zrobią zdjęcia aut i pobiorą wyższą opłatę od spóźnialskich

Prawo gospodarcze

Za badanie techniczne pojazdu wykonane 30 dni po terminie opłata ma być dwa razy wyższa. Ponadto diagnosta podczas badania auta będzie musiał zrobić dwa zdjęcia: jedno całego auta z numerem rejestracyjnym, i drugie licznika z przebiegiem. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który we wtorek przyjął rząd.

27.07.2022

Pracownicy lepiej chronieni przed zwolnieniem i z dodatkowym odszkodowaniem

Prawo pracy Prawo unijne

Polscy pracownicy mają być lepiej chronieni przed zwolnieniem z pracy, dzięki wdrożeniu do naszego prawa unijnych dyrektyw. Jednak zdaniem prawników, ten przepis budzi poważne zastrzeżenia. Kontrowersyjne jest też przyznanie pracownikowi prawa do dodatkowego odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

27.07.2022

Uchodźcy z Ukrainy pracujący w Polsce mogą stać się polskimi rezydentami podatkowymi

PIT Podatki międzynarodowe Ukraina

Wojna, która spowodowała masową emigrację Ukraińców do Polski i innych krajów, trwa już 154 dni. Za niecały miesiąc minie zatem 183 dni, od kiedy pierwsi uchodźcy pojawili się w naszym kraju. Może to być kluczowy moment dla ich rozliczeń podatkowych. Niektórzy od tego momentu powinni rozliczać się z polskim fiskusem.

27.07.2022

Instytucja wyzysku poprawiona - dłuższe terminy, ale kryterium nadal nieostre

Prawo cywilne

Poszerzony katalog przesłanek, w których może być zastosowana instytucja wyzysku, również o "brak dostatecznego rozeznania" oraz wydłużenie terminów, w jakich można z niej skorzystać, dla konsumentów do sześciu lat - to główne zmiany w przepisach dotyczących wyzysku. Obowiązują już prawie miesiąc, opisujemy je również w Legal Alert.

27.07.2022

6 lat za przemoc seksualną - prokuratura wnosi apelację

Wymiar sprawiedliwości

Fotograf z Pomorza został skazany na sześć lat pozbawienia wolności za szereg czynów związanych z przemocą seksualną wobec czterech kobiet. W ocenie prokuratury kara jest rażąco niesprawiedliwa. Skierowała więc apelację, domagając się orzeczenia kary łącznej w górnej granicy ustawowego zagrożenia - czyli dwukrotnie wyższej.

27.07.2022

Ceny regulowane za gaz tylko dla wybranych - spółdzielnie chcą zmian

Nieruchomości

Od wielu miesięcy spółdzielnie walczą, by cenami regulowanymi za gaz byli objęci mieszkańcy wszystkich bloków, a nie tylko ci z budynków, które mają własne kotłownie. Jedni dostają wsparcie od państwa, a drudzy nie. Tym ostatnim trudniej jest więc związać koniec z końcem. Do tej pory jednak niewiele wskórali. Niedawno uchwalona ustawa w sprawie taryf znowu ich nie uwzględnia. Apelują więc o pomoc do senatorów.

27.07.2022

Kwalifikacje nauczyciela HiT oceni dyrektor szkoły - czasem wystarczy sama historia

Zarządzanie oświatą

Nowy przedmiot - historia i teraźniejszość - zastąpi wiedzę o społeczeństwie realizowaną w liceum, technikum oraz szkołach branżowych w zakresie podstawowym. Uczyć go będą mogli nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania WOS i historii, choć w niektórych sytuacjach wystarczy sama historia lub ukończenie studiów.

27.07.2022

Uciekinierzy wojenni z Ukrainy mają problemy z powrotem do Polski

Administracja publiczna Ukraina

Organizacje pomocowe alarmują, że uchodźcy wojenni z Ukrainy mają problem z powrotem do Polski. Nie dysponują dokumentami poświadczającymi ich prawo do pobytu w naszym kraju lub objęcia ich ochroną na podstawie specustawy o pomocy. W wielu przypadkach funkcjonariusze Straży Granicznej twierdzą, że osoby te przebywały w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego i muszą albo odczekać w Ukrainie 90 dni, albo otrzymać wizę w jedynym konsulacie - we Lwowie.

27.07.2022

Polisy OC droższe przez nowe zasady likwidacji szkód komunikacyjnych

Transport Ubezpieczenia

Ubezpieczyciele nie są zadowoleni z wprowadzonych właśnie przez KNF rekomendacji dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych i ostrzegają, że ich konsekwencją będzie wzrost cen polis. Z kolei rzecznik finansowy cieszy się, że rekomendacje poprawią sytuację konsumentów.

27.07.2022

RPO: Ocena zachowania może dyskryminować osoby w spektrum autyzmu

Zarządzanie oświatą

Wewnątrzszkolne systemy oceniania nie uwzględniają sytuacji uczniów z niepełnosprawnościami. Chodzi przede wszystkim o ocenę zachowania. Dzieje się tak mimo że rozporządzenie przewiduje obowiązek uwzględnieni potrzeb wszystkich uczniów - zwraca uwagę RPO na wniosek samorzeczników uczniów ze spektrum autyzmu. Chce, by minister edukacji przeanalizował tę sprawę.

26.07.2022

Krajowy Rejestr Sądowy nie tylko po polsku

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która sprawi, że część informacji w tym rejestrze, w tym wzory umów, będzie dostępnych w języku angielskim. Ponadto projekt przewiduje kilka zmian ważnych dla polskich spółek.

26.07.2022

MEiN: Zdalne nauczanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów

Zarządzanie oświatą

Dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów - projekt rozporządzenia w tej sprawie resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych.

26.07.2022

Nie tylko Covid-19. Apteki chciałyby szczepić także przeciwko grypie i pneumokokom

Pacjent Farmacja

Farmaceuci przypominają, że w aptekach można otrzymać szczepionki przeciwko Covid-19. W ubiegłym tygodniu prawo do czwartej dawki dostały osoby od 60. roku życia oraz osoby z upośledzoną odpornością, które ukończyły 12 lat. Jednocześnie Naczelna Izba Aptekarska i organizacje pozarządowe apelują do resortu zdrowia, by uprawnienia rozszerzyć i aby w aptekach można było się zaszczepić także przeciwko grypie i pneumokokom.

26.07.2022

Dwaj sędziowie dyscyplinarni przeszli do Izby Karnej i do Izby Kontroli SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie Sądu Najwyższego zasiadający do tej pory w Izbie Dyscyplinarnej - Tomasz Przesławski i Adam Roch zostali przeniesieni do innych izb SN. Pierwszy z nich do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, drugi, były prokurator, do Izby Karnej. Jest to zresztą już trzecia osoba, która zasiliła Izbę Karną, opuszczając likwidowaną Izbę.

26.07.2022

Raport Lewiatana: Jak podnieść kompetencje pracowników?

Rynek Prawo pracy

Polscy pracodawcy wolą zatrudnić nowego pracownika, niż dokształcić obecnego. Większość firm nie prowadzi monitoringu potrzeb kompetencyjnych, a pracownicy nie spieszą się, by podnosić kwalifikacje. Ten stan rzeczy może zmienić dobrze zaprojektowany publiczny system szkoleń służących uzupełnianiu kompetencji dorosłych - przekonują autorzy raportu „Skills Utilisation i podnoszenie kompetencji zawodowych w czasie pracy”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

26.07.2022

Ustawa blankietowa, przeludnienie - opinia NRA ws. skarg pacjentów KOZZD do ETPC

Prawnicy

Bezterminowe pozbawienie wolności na podstawie blankietowej ustawy, warunki przebywania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie gorsze niż w przypadku jednostek penitencjarnych i... nieprzestrzegane, a dodatkowo problem przeludnienia - to problemy, na które w swojej opinii skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zwraca uwagę Naczelna Rada Adwokacka.

26.07.2022

Pracodawcy RP sondują 4-dniowy tydzień pracy

Prawo pracy

Sondują, przyglądają się pomysłowi, analizują i kalkulują. Tak w dużym skrócie można opisać reakcję przedsiębiorców, pracodawców na pojawiające się w debacie publicznej pomysły wprowadzenia programu pilotażowego skracającego tydzień pracy do czterech dni. Według sondy Pracodawcy RP, gotowych wprowadzić krótszy tydzień pracy już dziś jest 14,9 proc. przedsiębiorców.

26.07.2022

Także Straż Graniczna wlepi mandat za naruszenie zakazu wyprzedzania

Prawo karne Administracja publiczna

Od dziś, 26 lipca, Staż Graniczna może wystawiać mandaty za złamanie przepisów ruchu drogowego. Na przykład za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, złamanie zakazu wyprzedzania, niedozwolone objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych czy wjeżdżanie na przejazdy kolejowe.

26.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski