Dane polskich naukowców już wkrótce w oficjalnej bazie

Resort edukacji uruchomił portal "Ludzie Nauki" - to urzędowa baza danych o polskich naukowcach, zawierająca wyłącznie informacje zweryfikowane przez uczelnie i inne instytucje naukowe, czym różni się od bazy ORCID. Baza skupi w jednym miejscu publicznie dostępne, a do tej pory rozproszone, informacje o polskim naukowcu, w bazach takich jak POL-on, a w przyszłości także gromadzonych przez Bibliotekę Narodową, krajowy i europejski urząd patentowy oraz innych krajowych i międzynarodowych bazach danych.

17.11.2023

Aby założyć fundację rodzinną, trzeba wiedzieć, czemu ma służyć

Prawo gospodarcze Fundacja Rodzinna

Regulacje dotyczące fundacji rodzinnych są jednym z tematów piątkowej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo spadkowe - notariusz wobec wyzwań współczesności". Jak wskazywali eksperci podczas panelu poświęconego nowej instytucji, może być ona bardzo przydatna w kontekście przekazywania firmy z pokolenia na pokolenie - pod warunkiem, że jej celem rzeczywiście będzie zachowanie ciągłości, a nie unikanie płacenia podatków.

17.11.2023

Netflix proponuje tantiemy za streaming. Filmowcy: to niekorzystne

Nowe technologie

Zyski platform cyfrowych takich jak Netflix w Polsce to 2,5 miliarda złotych, tymczasem - przez niewdrożenie dyrektywy digital single market - twórcy nie otrzymują tantiem za udostępniane na platformie filmy i seriale. Teraz Netflix zaproponował twórcom warunki wypłaty wynagrodzeń, są one jednak, według filmowców, niekorzystne - umowa z platformą ma zobowiązywać twórcę m.in. do zwalczania działań na rzecz wdrożenia ustawowych tantiem.

17.11.2023

Naczelna Rada Lekarska proponuje, by Rzecznikiem Praw Dziecka został psychiatra

Zawody medyczne

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do marszałka Sejmu o zgłoszenie kandydatury lek. Pawła Kukiza-Szczucińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. - Samorząd lekarski dostrzega narastający kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży. Pogłębiające się zaniedbania i ich naprawa powinny być priorytetem Rzecznika Praw Dziecka - zauważa samorząd lekarski.

17.11.2023

MON dofinasuje strzelnice pneumatyczne w powiatach dla młodzieży szkolnej

Samorząd terytorialny

Do 1 marca 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski w kolejnym konkursie „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie tworzenia strzelnic pneumatycznych wraz z wyposażeniem strzeleckim. Maksymalna dotacja to 300 tys. zł, wkład własny co najmniej 20 proc. kosztów inwestycji.

17.11.2023

Adwokatka Monika Horna-Cieślak kandydatką na Rzeczniczkę Praw Dziecka

Prawo rodzinne

Adwokatka Monika Horna-Cieślak, specjalizująca się i zajmująca się prawami dzieci, współautorka głośnej ustawy Kamilka, czyli nowelizacji zwiększającej ochronę dziecka przed przemocą, przewodnicząca Sekcji Praw Dziecka przy warszawskim ORA, zwyciężczyni konkursu „Rising Stars – Liderzy Jutra 2019” jest kandydatką na Rzeczniczkę Praw Dziecka. Inicjatorami zgłoszenia jej kandydatury są dzieci, młodzież i osoby młode. A rekomenduje i popiera ją prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

17.11.2023

Nowe przepisy dotyczące osób pracujących przy komputerze już obowiązują

Prawo pracy BHP

Od piątku, 17 listopada 2023 r., obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określone w znowelizowanym rozporządzeniu MRiPS. Dotyczy to jednak tylko stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada 2023 r.

17.11.2023

BHP przy komputerze. Pracodawcy zostali zaskoczeni zmianą przepisów

Prawo pracy BHP

W przypadku stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada br., pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w nowym rozporządzeniu. Firmy analizują, czy konieczna będzie zmiana oceny ryzyka zawodowego i aktualizacja informacji o warunkach pracy zdalnej. Nie wiadomo też, czy pracodawca powinien wypłacać ekwiwalent pracownikowi, który oświadczy, że będzie pracował na swoim monitorze.

17.11.2023

Policja może kontrolować trzeźwość pracownika także w jego domu

Prawo pracy

W razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik podjął pracę zdalną pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w trakcie wykonywania pracy zdalnej, to badanie trzeźwości na żądanie pracodawcy będzie mogła przeprowadzić Policja – potwierdziła serwisowi Prawo.pl Komenda Główna Policji. Pracownik, który by uniknąć badania nie otworzy funkcjonariuszom drzwi, daje pracodawcy sygnał, że albo nie świadczy pracy zdalnej, albo pracuje pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

17.11.2023

Frankowiczowi z Getin Noble Bank trudno usunąć wpis z BIK

Banki Kredyty frankowe

Wielu frankowiczów z Getin Noble Bank widnieje w Biurze Informacji Kredytowej mimo, że uzyskali postanowienie zabezpieczające z sądu, dzięki któremu nie muszą spłacać rat kredytu. Syndyk banku nie śpieszy się z ich wykreśleniem, choć bombardują go prośbami w tej sprawie. Tymczasem wpis w BIK o zaległości ma wpływ na ocenę zdolności kredytowej przy zawieraniu kolejnych kredytów lub pożyczek.

17.11.2023

Sprostowanie aktów notarialnych wymaga legislacyjnych poprawek

Wymiar sprawiedliwości

Prostowanie błędów w aktach notarialnych od lat budzi wątpliwości, choćby w zakresie tego, kto może prostować i do kiedy może to zrobić. Problem zaczyna się m.in. wtedy gdy chodzi o oryginały, które trafiły już do sądowych archiwów, przepisy bowiem nie zakładają ich udostępniania. Do tego dochodzi kwestia tego, co można prostować i czym jest inna oczywista omyłka.

17.11.2023

Mija rok od zabójstwa komornik Ewy Kochańskiej, w Warszawie konferencja m.in. o pozycji komorników

Wymiar sprawiedliwości

"Komornik Sądowy - postrzeganie społeczne a rzeczywistość prawna" to tytuł konferencji, która 17 listopada odbędzie się w Warszawie, w ramach obchodów Dnia Solidarności Przeciwko Mowie Nienawiści i Agresji w Mediach i Polityce. Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia statusu komornika w polskim systemie prawnym, jego funkcje, rola samorządu komorniczego oraz kwestia zawodu komornika w kontekście współczesnych trendów społeczno-kulturowych.

17.11.2023

Nowelizacja ustaw nie pomogła, rad seniorów nie przybyło

Samorząd terytorialny

Po pół roku od nowelizacji ustaw ustrojowych seniorzy nie ruszyli tłumnie z wnioskami o utworzenie rad seniorów, bo wcześniej także tego nie robili. Jedyny efekt nowelizacji jest taki, że seniorzy, którzy już aktywnie w radach działają, chcą się szkolić, współpracować z innymi radami, nie muszą tego robić za własne pieniądze. Do większej inicjatywy zachęciłyby pieniądze, które dziś szerokim strumieniem płyną do Kół Gospodyń Wiejskich.

17.11.2023

Szykują się wyrównania sędziowskich wynagrodzeń, w sądach już je liczą

Wymiar sprawiedliwości

W ostatnim czasie w sądach w całym kraju podliczano różnice pomiędzy wynagrodzeniami sędziów i referendarzy w 2023 r. ustalonymi na podstawie ustawy okołobudżetowej a tym, co powinni dostać na podstawie Prawa o ustroju sądów powszechnych. Z nieoficjalnych informacji Prawo.pl wynika, że wyrównania szykują się wraz z Nowym Rokiem. Tymczasem zapadają kolejne wyroki na korzyść sędziów, referendarzy i prokuratorów.

17.11.2023

Covid-19 wciąż może być chorobą zawodową

BHP Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus

Nie ma epidemii, nie ma stanu zagrożenia epidemicznego. Nie oznacza to jednak, że koronawirus zniknął. Rośnie liczba zakażonych, a niektóre szpitale ograniczają odwiedziny i zamykają oddziały z powodu choroby personelu. Ryzyko zachorowania jest tym większe, że pracownicy medyczni nie mogą zaszczepić się na Covid-19, bo nie dostali nowych skierowań na szczepienia. Jednocześnie Covid-19 - wpisany do wykazu chorób zakaźnych - także teraz może być uznany za chorobę zawodową.

17.11.2023

W 2024 r. samorządy otrzymają więcej środków z PIT i CIT niż w 2023 r.

Finanse publiczne Finanse samorządów

W 2024 r. przewidywany jest znaczny wzrost wpływów z podatków dochodowych, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały. Planowane dochody samorządów z PIT będą wyższe o 40 proc. niż w 2023 r, a wpływy z CIT wyższe o 21 proc. - wynika z wniesionego do Sejmu rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

16.11.2023

MZ przygotowało projekt w sprawie programu leczenia otyłości

Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie pilotażowego programu leczenia otyłości. Chodzi o kompleksową diagnostykę i leczenie świadczeniobiorców z rozpoznaną otyłością opiera się na scentralizowanym, wielodyscyplinarnym leczeniu w jednym ośrodku, który zapewnia sprawną koordynację na każdym etapie leczenia.

16.11.2023

Konieczna jest transparentna i obiektywna ocena czasopism naukowych

Zmiana władzy to okazja, by odpolitycznić polską naukę i stworzyć nową punktację czasopism naukowych – tym razem opartą na obiektywnych kryteriach. W tym celu jednak resort powinien uwzględniać postulaty naukowców i wydawców – mówiono podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.

16.11.2023

Konfederacja chce podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł i poprawia swój błąd

PIT

Konfederacja złożyła po pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu poselski projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz autopoprawkę do tego projektu. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Celem autopoprawki jest "wyeliminowanie oczywistej omyłki z pierwotnego brzmienia projektu".

16.11.2023

Szybko, prosto, ale i po partnersku – czego od rekrutacji oczekują współcześni kandydaci

Prawo pracy Rynek pracy

Aż 7 na 10 kandydatów chciałoby móc aplikować na kilka podobnych ogłoszeń o pracę za pomocą jednego kliknięcia, a sam proces powinien być możliwie prosty – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Ankietowani oczekują od pracodawców także transparentności – zarówno w zakresie przedstawienia warunków oferty, jak i komunikowania kolejnych etapów rekrutacji. Najlepiej możliwie sprawnego – 31 proc. respondentów uważa, że czas oczekiwania na odpowiedź od pracodawcy powyżej dwóch tygodni jest zbyt długi.

16.11.2023