Samorządy chcą utrzymania niektórych rozwiązań covidowych

Samorząd terytorialny

Zdaniem samorządowców, niektóre rozwiązania z zakresu polityki społecznej wprowadzone w związku z covid sprawdziły się. Chcą m.in. pozostawiania możliwości prowadzenia online szkoleń z zakresu bhp, zdalnych posiedzeń komisji przeciwalkoholowych, utrzymania rozwiązań dotyczących wydania karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnościami.

18.05.2023

Rząd przyjął rozporządzenia w sprawie pomocy dla rolników

Prawo gospodarcze

Rada Ministrów podjęła w środę decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie – przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy.

17.05.2023

KE: "Strefy wolne od LGBT" nie dostaną unijnych funduszy

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Komisja Europejska potwierdziła, że polskie samorządy, które wprowadziły tzw. strefy wolne od LGBT, nie mogą liczyć na unijne pieniądze. - Żadnych pieniędzy unijnych bez poszanowania wartości unijnych - napisało dwoje komisarzy w odpowiedzi dla wiceprzewodniczącego intergrupy do spraw LGBTI Parlamentu Europejskiego Pierre’a Karleskinda.

17.05.2023

Będą zmiany w rozporządzeniu o zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Resort rodziny zmienia kolejne rozporządzenie po wejściu w życie noweli Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. Tym razem kolej przyszła na przepisy dotyczące m.in. dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. MRiPS dostosowuje przepisy wykonawcze do ustawy, która umożliwia korzystanie z urlopu rodzicielskiego w dowolnym terminie.

17.05.2023

Arbitralna decyzja ministra "tu jest cenne złoże" pozbawi właściciela działki prawa zabudowy

Prawo gospodarcze Nieruchomości

Zmiany zaproponowane w nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, która w maju trafiła do Sejmu, mogą okazać się niebezpieczne dla właścicieli nieruchomości i inwestorów, na terenach, które obejmują – alarmują organizacje pozarządowe. Pozwolą ministrowi klimatu i środowiska arbitralnie decydować o tym, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne i gdzie w związku z tym wprowadzić np. zakaz zabudowy.

17.05.2023

Organizacje apelują, aby wycena świadczeń zdrowotnych była waloryzowana o inflację 

Finansowanie zdrowia

Szpitale i inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń gwarantowanych nie mają stabilnego źródła finansowania - zaznaczają organizacje branżowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego wystąpiły z apelem do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu o wprowadzenie ustawowego mechanizmu dostosowania wycen do rosnących kosztów leczenia wynikających z inflacji, wzrostu cen energii i wynagrodzeń pracowników regulowanego ustawą.

17.05.2023

Rząd będzie rewitalizował Odrę, powstanie nowa służba - Inspekcja Wodna

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne

Ponad 1,114 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry, którą przyjął w środę rząd. Postanie też nowa służba – Inspekcja Wodna, a także nowy system stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.

17.05.2023

UODO: Sposób postępowania z korespondencją do radnych najlepiej określić w statucie gminy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Dobrym rozwiązaniem byłoby określenie sposobu postępowania z korespondencją do radnych w statucie gminy, tak aby osoby, które ją kierują, mogły wcześniej zapoznać się z informacją, czy aby na pewno ich pismo trafi bezpośrednio do wskazanego radnego. Wójt może też określić zakaz otwierania przesyłek kierowanych do radnych czy klubów radnych - wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17.05.2023

Specustawa ma rozwiązać problem niebezpiecznych odpadów na wielkich terenach poprzemysłowych

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady Administracja publiczna

Zagospodarowanie lub zabezpieczenie odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi oraz przywrócenie wieloobszarowych terenów zdegradowanych do ponownego wykorzystania - to cel rządowego projektu ustawy, który w środę trafił do Sejmu. Chodzi m.in. o tereny dawnych zakładów w Bydgoszczy, Jaworznie, Zgierzu czy Tarnowskich Górach.

17.05.2023

NIK: Niektóre projekty z unijnych środków EFIS z niedociągnięciami

Finanse Prawo unijne

W trzech z pięciu badanych inwestycji projekty zasilone środkami z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych realizowano prawidłowo i skutecznie. Natomiast w dwóch niedostatecznie przygotowano inwestycje, co w jednym wypadku skutkowało niepełną realizacją celów, a w drugim istotnymi opóźnieniami i znaczącym wzrostem kosztów - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

17.05.2023

Praktyczne aspekty odpowiedzialności sprawców zbrodni na Ukrainie - konferencja online

Polskie i ukraińskie zespoły International Association of Penal Law - AIDP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego), projekt Unii Europejskiej EU Project Pravo-Justice oraz Projekt Sunflowers zapraszają do udziału w konferencji online, która odbędzie się 19 maja 2023 r. na platformie Zoom. Sesja rozpocznie się o 9:00, potrwa do 15:00.

17.05.2023

Do 18 maja można składać do ZUS wnioski w konkursie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Prawo pracy BHP

Trwa nabór wniosków w konkursie dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł. Wnioski można składać do 18 maja 2023 roku. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

17.05.2023

Rusza nabór wniosków do kolejnego konkursu poprawy warunków pracy

Prawo pracy BHP Niepelnosprawnosc

Już można zgłaszać propozycje rozwiązań skierowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Udział w nim mogą wziąć pracodawcy i pracownicy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa. Także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości życia w pracy.

17.05.2023

Jawność wynagrodzeń - większość Polaków za "widełkami" w ofertach

Rynek Prawo pracy

Aż 89 proc. badanych uważa, że w każdym ogłoszeniu o pracę powinny być widełki wynagrodzenia, a 87 proc. ankietowanych przewiduje, że obowiązek podawania widełek pozytywnie wpłynie na rynek pracy – wynika z najnowszego badania portalu LiveCareer na temat jawności wynagrodzeń. Tylko 27 proc. respondentów przyznało, że gdy ostatnio aplikowało do pracy, widełki były podanie w ogłoszeniu.

17.05.2023

RPO pyta o wykorzystanie systemu monitorującego uczniów w internecie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej funkcjonuje program monitorujący zachowania użytkowników sieci. System może ich chronić przed nieodpowiednimi treściami i zapobiegać tragediom, ale za cenę poważnej ingerencji w sferę prywatności. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta, w jaki sposób system jest obecnie wykorzystywany i kiedy zostaną udostępnione raporty.

17.05.2023

Sądy się naradziły - sędziowie mają decydować czy skład jedno- czy trzyosobowy

Wymiar sprawiedliwości

Minęły trzy tygodnie od uchwały Izby Pracy Sądu Najwyższego, podważającej składy jednoosobowe - nadal nie ma uzasadnienia, a sprawy spadają z wokand. W sądach odbyły się narady, z których w większości wynika, że sędziowie sami powinni uporać się z problemem. Pełnomocnicy podkreślają, że takiego obrotu sprawy można było spodziewać się już na etapie wprowadzenia rozwiązań covidowych - to co dobre dla sądów, nie okazało się dobre dla obywateli.

17.05.2023

Urzędy pracy już nie mogą wspierać podmiotów społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawnosc

Od 1 maja br. nie ma podstawy prawnej, aby Powiatowe Urzędy Pracy mogły wspierać przedsiębiorstwa społeczne w utworzeniu stanowiska pracy i finansować koszty wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością. Nowe przepisy są dopiero procedowane. Problemów jest więcej, jak choćby dostępność i rezerwacja tych środków w urzędach pracy na ten cel. Zainteresowanie wsparciem bywa niejednolite w różnych regionach Polski.

17.05.2023

Jest drogi sprzęt i przepisy, ale na wypożyczalnię trzeba zaczekać

Pacjent Opieka zdrowotna Niepelnosprawnosc

Specjalistyczny sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami za 200 mln zł zbiera kurz. Co prawda już 6 maja weszły w życie przepisy, które sankcjonują działania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), w tym transport i zakup sprzętu na rzecz PFRON-u. To bez odpowiedzi pozostaje pytanie, kiedy potrzebujący wypożyczą sprzęt. - Trwają ustalenia dotyczące szczegółów, ale nie wiadomo jeszcze kiedy program zostanie uruchomiony i kiedy zostanie otwarta wypożyczalnia.

17.05.2023

W UE powstaną przepisy ułatwiające interpretację RODO

RODO

Jednym z podstawowych celów stojących za przyjęciem w 2016 roku przepisów o ochronie danych zunifikowanych na szczeblu europejskim była harmonizacja wymagań na terenie całej wspólnoty w celu ułatwienia przepływu danych i prowadzenia działalności gospodarczej. O ile unifikacja przepisów nastąpiła, to jednak ich interpretacja wciąż zależy od działań i opinii organów krajowych.

17.05.2023

Ulga na sponsoring pełna podatkowych pułapek

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Fiskus wprowadza w interpretacjach podatkowych dodatkowe warunki dla przedsiębiorców, którzy chcą odliczyć wydatki na sponsorowanie np. klubu sportowego. W zamian muszą otrzymać reklamę o ekwiwalentnej wartości. W przeciwnym razie będzie to darowizna, która nie daje prawa do preferencji. Eksperci ostrzegają, że takie stanowisko może prowadzić do sporów i kwestionowania ulgi.

17.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski