Badanie: Równość płci na rynku pracy - Polki skłonne negocjować pensję

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

Polska pod względem szans kobiet i mężczyzn na współczesnym rynku pracy znajduje się wciąż poniżej średniej unijnej. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 68 proc. pań uważa, że kobiety w Polsce ogólnie są dziś w lepszej sytuacji zawodowej, niż 10 lat temu. Aż 62 proc. deklaruje, że w ich firmach przedstawiciele obu płci mają równe szanse na awanse i podwyżki.

07.03.2023

UOKiK podsumowuje działania na rzecz konsumentów

Rynek i konsument

UOKiK w 2022 roku wszczął 97 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz dotyczących uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także 203 postępowania wyjaśniające. Wydał 58 decyzji, w których nałożył łącznie ponad 102 mln zł sankcji pieniężnych. Podejmował również działania miękkie: wystosował 363 wystąpienia do przedsiębiorców z zakresu ochrony konsumentów.

07.03.2023

Ruszył zmodernizowany System Informacyjny Schengen

Administracja publiczna Prawo unijne

7 marca ruszył zmodernizowany System Informacyjny Schengen. SIS został odnowiony, uzupełniony o nowe wpisy, zaktualizowane dane i usprawnione opcje. Zmiany pozwolą m.in. na identyfikowanie w SIS obywateli państw trzecich, którzy w Unii Europejskiej przebywają nielegalnie i otrzymali decyzję nakazującą im powrót do kraju pochodzenia.

07.03.2023

Zdrożeje egzamin na doradcę podatkowego

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy Dla studenta

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, które określa nową wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego. Resort finansów podkreśla, że wzrost opłaty jest mniejszy niż wzrost minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Mimo to, przyszły doradca podatkowy będzie musiał zapłacić za egzamin dwukrotnie więcej niż do tej pory.

07.03.2023

"Wina" przy rozwodzie coraz częściej z powodów ekonomicznych

Wymiar sprawiedliwości

Ślub i rozwód możliwy jest w każdym wieku, więc w polskich sądach rejonowych widać wzrost spraw o alimenty pomiędzy osobami 60 plus. Zazwyczaj chodzi o kobiety, które w pewnym momencie zdecydowały się "wyjść" z toksycznego, bywa że i przemocowego, związku, a ponieważ przez lata zajmowały się domem i mają niską emeryturę, walczą o alimenty od byłego męża - w zdecydowanie lepszej sytuacji finansowej.

07.03.2023

Bezpośredni nadzór nie oznacza permanentnego stania nad pracownikiem

Prawo pracy BHP

Prace szczególnie niebezpieczne wymagają od pracodawcy wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. W szczególności musi on zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami. Wyznaczona w tym celu osoba, nie musi jednak permanentnie stać nad pracownikiem i obserwować, w jaki sposób wykonuje on zlecone zadania. Należy podkreślić, że niewykonywanie wynikających z przepisów obowiązków w zakresie nadzoru może się wiązać z prawnymi konsekwencjami.

07.03.2023

Minister jeszcze decyduje o programach specjalizacji, lekarz ma wybierać "w ciemno"

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W sytuacji, gdy trwa nabór na specjalizacje, a ich programy nie są jeszcze znane, lekarz ma trzy wyjścia: zaryzykować wybór, zrezygnować lub wybrać tę specjalizację, której program został już zaakceptowany. W mało klarownej sytuacji znaleźli się lekarze, którzy składali wnioski w wiosennym naborze. Zwłaszcza, że minister zdrowia część z programów znacząco zmodyfikował, na przykład skracając o rok.

07.03.2023

W kwietniu będzie dopłata składki zdrowotnej, ale bez prawa do odliczenia połowy zapłaconej kwoty

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Część przedsiębiorców, którzy dopłacili składkę zdrowotną za 2022 rok, kiedy byli na ryczałcie, nie może teraz obniżyć podstawy opodatkowania o dopłacane w 2023 r. składki, bo… nie są na ryczałcie. Gdyby jednak byli wciąż opodatkowani ryczałtowo, mogliby obniżyć swoją podstawę opodatkowania o 50 proc. dopłaconych składek. To błąd legislacyjny, który należy pilnie poprawić - wskazują prawnicy.

07.03.2023

Wtórna wiktymizacja może zabić - pytania o odpowiedzialność za samobójstwo nastolatka

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ujawnienie w mediach publicznych i społecznościowych informacji pozwalających na identyfikację pokrzywdzonych przestępstwem na tle seksualnym wskazywane jest jako przyczyna samobójstwa 16-letniego chłopca. Prawnicy podkreślają, że są podstawy w przepisach by pociągnąć do odpowiedzialności m.in. karnej, tych którzy za tym stoją. Grozić im może do dwóch lat pozbawienia wolności, a w przypadku np. dziennikarzy również zakaz wykonywania zawodu.

07.03.2023

W eKRS nadal za długo czeka się na aktualizację wpisów

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Chociaż Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje w formie elektronicznej od lipca 2021 r., przedsiębiorcy i pełnomocnicy wciąż borykają się z opóźnieniami i problemami technicznymi. Prawnicy mówią wręcz, że system nadal nie spełnia swojej roli, co powoduje, że trzeba uciekać się do bardziej skomplikowanych rozwiązań – na przykład przeglądania akt rejestrowych lub posiłkowania się innymi rejestrami.

07.03.2023

Budżet państwa zarabia na inflacji i wysokich stopach procentowych

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Rosną wpływy z tzw. podatku Belki. Z danych resortu finansów wynika, że w ciągu minionego roku do kasy państwa wpłynęło z tego tytułu ponad 80 proc. więcej pieniędzy. To efekt wyższego niż wcześniej oprocentowania lokat bankowych. Ich wzrost ma związek z wysokimi stopami procentowymi i inflacją. Likwidacji podatku, mimo apeli różnych środowisk, raczej trudno się więc spodziewać.

07.03.2023

Regina Skibińska finalistką nagrody Press Club Polska za publikacje w Prawo.pl

Prawnicy Finanse

Wyłoniono finalistów ósmej edycji Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska. Wśród nich jest nasza redakcyjna koleżanka, Regina Skibińska. Jury doceniło jej artykuły w Prawo.pl, dotyczące WIBOR. Dotyczyły m.in. prawnych konsekwencji i problemów związanych z likwidacją tego wskaźnika dla banków i kredytobiorców.

06.03.2023

Pracodawcy chcą więcej czasu na wdrożenie nowych przepisów prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne

Pracodawcy powinni mieć co najmniej cztery miesiące, aby dobrze przygotować się do zmian w Kodeksie pracy związanych z implementacją unijnych dyrektyw – uważa Konfederacja Lewiatan. W apelu do senatorów przedsiębiorcy proponują też m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących informacji o warunkach zatrudniania czy zaliczania szkoleń pracowników do czasu pracy, kiedy odbywają się one poza godzinami pracy.

06.03.2023

Maleje liczba pracowników tymczasowych. Rosną outsourcing i rekrutacje

Rynek Prawo pracy

W 2022 roku odnotowaliśmy dalszy spadek liczby pracowników tymczasowych i nadal wysokie wzrosty w zakresie usług rekrutacyjnych i outsourcingowych – podało Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan. Firmy członkowskie zatrudniały łącznie 167 tys. pracowników tymczasowych, o 8 proc. mniej niż w ubiegłym roku.

06.03.2023

Wpływy z różnych opłat w paragrafie 069 klasyfikacji budżetowej

Finanse publiczne Administracja publiczna

Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody oraz środki, o których mowa w ustawie z 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, klasyfikuje się, według działów i rozdziałów, paragrafów. Określają one m.in. rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku. Każdy paragraf przeznaczony jest do innych kategorii rozliczeń.

06.03.2023

NSA: Jeśli pełnomocnik nie usunie braku formalnego, organ nie musi wzywać podatnika

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli osoba, podająca się za profesjonalnego pełnomocnika, nie usunie braku formalnego, to organ nie musi wystosowywać wezwania o usunięcie braku do potencjalnego mocodawcy. Potwierdził to niedawno NSA. Problemu nie będzie jednak, gdy profesjonalny pełnomocnik podpisał się pod wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, a pełnomocnictwo szczególne dostarczył organowi podatkowemu dopiero na skutek wezwania do usunięcia braków formalnych.

06.03.2023

Coraz więcej spraw trafia do TSUE, Polska w czołówce

Prawo unijne

Wprawdzie liczba spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej w 2022 r. jest podobna do liczby z roku poprzedniego, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił znaczny i strukturalny wzrost (o ponad 20 proc.) liczby spraw wnoszonych w szczególności do Trybunału Sprawiedliwości. Polska jest na piątym miejscu pod względem liczby spraw kierowanych do obu tych instytucji.

06.03.2023

Samorządy już mogą ubiegać się o fundusze europejskie, ale uwaga na zmiany

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Czy szumnie zapowiadane miliardy euro na lata 2021-2027 gdzieś się rozpłynęły w powietrzu? Już na koniec ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie programy polityki spójności na nowy okres programowania. W tym czwartym już okresie programowania Polska po raz kolejny będzie największym beneficjentem unijnych środków i otrzyma z funduszy europejskich ponad 76 mld euro.

06.03.2023

Związki zawodowe dostaną służbowe adresy mailowe każdego członka załogi

Prawo pracy RODO

Pracodawca będzie miał trzy dni na przekazanie organizacji związkowej listy służbowych adresów mailowych osób wykonujących u niego pracę zarobkową, by związkowcy mogli poinformować ich o planowanym strajku ostrzegawczym i przeprowadzić referendum w sprawie ogłoszenia strajku. Dziś ta kwestia nie jest uregulowana i zdarza się, że związkowcy mają problemy z dotarciem do pracowników. Firmy obawiają się jednak, że dane będą mogły być wykorzystywane do innych celów, bo w przepisach nie ma obowiązku ich usunięcia.

06.03.2023

Tłumaczenie zagranicznych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia na koszt pracownika

Prawo pracy HR

Okresy zatrudnienia przebyte za granicą są zaliczane do okresów pracy w kraju w zakresie uprawnień pracowniczych. Powinny one być udokumentowane, a pracodawca ma prawo żądać przedstawienia tłumaczenia, za które musi zapłacić pracownik. Przepisy nie wskazują formy tłumaczenia, ale dla zachowania wiarygodności dokumentów, uzasadnione jest jego wykonanie przez tłumacza przysięgłego.

06.03.2023