Hotelarze apelują o zniesienie limitów oraz zmianę przepisów dotyczących paszportów covidowych

Rynek i konsument Koronawirus szczepienia

Zachowanie ciągłości prowadzenia działalności oraz pilne wydanie uregulowań umożliwiających hotelom w najbliższym czasie powrót do świadczenia usług w pełnym zakresie oraz doprowadzenie do spójności przepisów rozporządzenia z przepisami o ochronie danych osobowych, w kontekście sprawdzania paszportów covidowych – to postulaty Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

07.12.2021

Związkowcy zwalniani z pracy za promowanie związków zawodowych. RPO pyta GIP o kontrole

Prawo pracy

Pracodawcy zwalniają liderów związków zawodowych za czynności związane z ich funkcjami. Działania te mogą wywoływać wśród pracowników lęk przed negatywnymi konsekwencjami wstępowania do związków zawodowych. W piśmie do Głównego Inspektora Pracy RPO przypomina, że prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych jest wolnością konstytucyjną i jednym z podstawowych praw człowieka.

07.12.2021

Deweloperzy sygnalizują UOKiK zatory w księgach wieczystych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Z uwagi na stale wzrastający okres trwania postępowań wieczystoksięgowych Polski Związek Firm Deweloperskich zawiadomił o tym problemie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedłużające się postępowania wieczystoksięgowe stanowią aktualnie bowiem nie tylko barierę dla rozwoju branży deweloperskiej, ale również odbijają się negatywnie na sytuacji prawnej i finansowej konsumentów.

07.12.2021

Dyrektorzy: Konieczne zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Społeczne Towarzystwo Oświatowe poprosiło dyrektorów szkół o opinie na temat sytuacji w polskiej oświacie. Dwie trzecie respondentów (66,2 proc.) ocenia sytuację polskiej oświaty jako „raczej złą lub „zdecydowanie złą”, a przeciwnego zdania jest tylko co jedenasty badany (8,9 proc.). Zdaniem większości badanych, niewiele wskazuje na to, by oświatowa rzeczywistość miała w najbliższym ulec zmianie na lepsze.

07.12.2021

NIK: Samorządy źle odzyskują należności od sprawców zdarzeń drogowych

Samorząd terytorialny

W wypadkach drogowych zniszczeniom ulegają m.in. latarnie oświetleniowe, znaki drogowe, bariery ochronne czy nawierzchnia drogowa. Samorządy powinny dochodzić od sprawców kosztów ich napraw. Tymczasem w skontrolowanych przez NIK samorządach z polis ubezpieczeniowych sprawców odzyskano tylko 37 proc. łącznych kosztów napraw. Aż 40,3 proc. tych kosztów (7,6 mln zł) niezasadnie obciążyło budżety miast.

07.12.2021

Covidowy zakaz eksmisji nie uznaje nawet zagrożenia katastrofą budowlaną

Budownictwo

Samorządy apelują o rozszerzenie katalogu wyjątków od zakazu przeprowadzania eksmisji w czasie pandemii COVID-19. Metropolie uważają, że ustawodawca powinien zezwolić na wykonywanie orzeczeń nakazujących opróżnienie lokali i budynków znajdujących się w złym stanie technicznym stwierdzonym decyzją właściwego organu nadzoru budowlanego.

07.12.2021

Izba Dyscyplinarna zajmie się w tym tygodniu prokuratorami i radcami prawnymi

Prawo karne Prawnicy

Na wokandzie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w tym tygodniu nie ma żadnych spraw sędziów. We wtorek 7 grudnia br. miały się odbyć posiedzenia i rozprawy dwóch prokuratorów, radcy i adwokata, którzy mieli naruszać zasady etyki zawodowej. Nie dojdą do skutku, gdyż na przeszkodzie stanęła choroba sędziego Piotra Niedzielaka.

07.12.2021

Raport LEX: Coraz więcej wygranych spraw polskich podatników przed TSUE

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

To już druga edycja przygotowywanego przez Redakcję Publikacji Elektronicznych LEX raportu o polskich sprawach podatkowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wynika z niego, że aż 71 procent wyroków w polskich sprawach rozstrzyganych przez ten Trybunał w latach 2004-2021 było korzystnych dla podatników z Polski.

07.12.2021

Ochrona danych sygnalisty kluczowa w pracach nad ustawą

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Pracodawcy nie powinni czekać z przygotowaniem własnych procedur zgłaszania przypadków naruszenia prawa do czasu uchwalenia polskiej ustawy o sygnalistach – radzą prawnicy. Mogą wzorować się na dyrektywie unijnej, a potem tylko dostosować opracowaną procedurę do ostatecznego kształtu polskiego prawa. Póki co, jego projekt wciąż budzi wiele kontrowersji.

07.12.2021

Niezaszczepieni stoją w kolejkach, szczepieni robią zakupy, jeżdżą komunikacją

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Od początku grudnia w sklepach i restauracjach może przebywać mniej osób. W galeriach handlowych przed niektórymi placówkami pojawiły się kolejki, zwłaszcza w ostatni weekend, gdy rodzice szukali prezentów na Mikołajki. Muszą w nich stać nie tylko niezaszczepieni, ale też ozdrowieńcy i osoby z negatywnym testem. W Polsce szybszy dostęp do usług daje tylko zaszczepienie.

07.12.2021

Sądy nie radzą sobie z mobberami, mobbing trawi je od środka

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Najciemniej pod latarnią - w sądach, które powinny stać na straży przestrzegania przepisów, jak choroba szerzy się mobbing. Sytuację dodatkowo pogarsza pandemia, nadmiar pracy i braki kadrowe. Tych, którzy się wychylą i wskażą mobbera, zazwyczaj czeka zesłanie, np. do innego wydziału. W ocenie prawników problem wymaga pilnych i systemowych rozwiązań, tymczasem MS zapewnia, że go monitoruje.

07.12.2021

Błąd systemu - druga dawka Johnsona nie przedłuża unijnego paszportu

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Ministerstwo Zdrowia po konsultacji z ministrem do spraw cyfryzacji zdecydowało o wstrzymaniu wystawiania certyfikatów szczepień po dawce przypominającej dla wcześniej zaszczepionych szczepionką Johnson & Johnson. Nowy certyfikat pojawi się w ciągu dwóch tygodni. Osoby zaszczepione Johnsonem, które nie miały wydrukowanego starego certyfikatu, a przyjęły już dawkę przypominającą, mają już jak udowodnić, że są skutecznie zaszczepione.

06.12.2021

Lubelskie wycofało się z uchwały „anty-LGBT” i wznawia negocjacje z Komisją Europejską

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Komisja Europejska wznowiła negocjacje w sprawie 26 mln euro dla województwa lubelskiego z programu REACT-EU na walkę ze skutkami pandemii w gospodarce i służbie zdrowia. To efekt uchylenia przez radnych sejmiku tzw. „uchwały anty-LGBT”. Lubelski sejmik wojewódzki skorygował uchwałę, w której  nie pada już określenie „LGBT”.

06.12.2021

Fitch Ratings: Przez Polski Ład gorsze oceny 14 miast z Polski

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Polski Ład

Amerykańska agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła 14 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Według analityków gminy będą zmuszone do podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów związany z reformą Polski Ład.

06.12.2021

Resort zdrowia pracuje nad nowymi standardami kształcenia lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał zespół ekspercki do opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza. Znaleźli się w nim przedstawiciele resortów zdrowia i nauki, samorządu lekarskiego i uczelni medycznych. Eksperci mają pracować do czasu przedłożenia ministrowi zdrowia propozycji nowelizacji, ale nie później niż do 28 lutego 2022 roku.

06.12.2021

Prezes PFR: W dużych firmach partycypacja w PPK przekroczyła 40 proc.

Prawo pracy PPK

Obserwujemy stopniowy wzrost liczby uczestników w pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku dużych firm ta partycypacja przekroczyła 40 proc. – poinformował w poniedziałek Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak podał, mamy ponad 7 mld aktywów w funduszach PPK.

06.12.2021

W województwach powstaną specwydziały do zwalczania przestępczości środowiskowej

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

W wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska będą mogły powstać wydziały lub samodzielne stanowiska pracy do spraw zwalczania przestępczości środowiskowej - przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Ma to pozwolić na bardziej sprawne i efektywne realizowanie zadań ustawowych, zarówno pod względem merytorycznym jak i administracyjnym.

06.12.2021

MF: Mocna pozycja doradców podatkowych na rynku usług dla firm

Ordynacja Doradca podatkowy

Postępująca modernizacja i digitalizacja przeobraziła metody pracy doradców podatkowych. Od 2022 roku będą się oni musieli zmierzyć z elektronizacją doręczeń, nakazującą każdemu doradcy podatkowemu wykonującemu zawód posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych oraz z e-fakturami – poinformowało Ministerstwo Finansów, zapowiadając konferencję „25 lat ustawy o doradztwie podatkowym i zawodu doradcy podatkowego”.

06.12.2021

Listopadowy spadek stopy bezrobocia

Rynek Prawo pracy

W końcu listopada stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W rejestrach urzędów pracy figurowało niewiele ponad 900 tys. osób - o ponad 125 tysięcy mniej niż przed rokiem. Jak twierdzi MRiPS, sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed wybuchem pandemii.

06.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski