Bezdomni bez dostępu do bezpłatnych testów na COVID-19 - RPO sygnalizuje problem

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus

Osoby w kryzysie bezdomności mają trudności w uzyskaniu skierowania na test na COVID-19 z braku ubezpieczenia zdrowotnego. Również przepisy nakładające obowiązek poddania się izolacji domowej są niedostosowane do ich sytuacji. Trudności w dostępie do testowania naruszają ich prawo do ochrony zdrowia.

17.02.2022

Osoby głuche mogą skorzystać z teleporady w TPK

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość skorzystania z teleporady osobom głuchym i niedosłyszącym. Teleplatforma pierwszego kontaktu wzbogacona została o dodatkową funkcję – tłumacza języka migowego. Aby jednak skorzystać z niego, najpierw trzeba wysłać formularz przez internet.

17.02.2022

Skargi na opodatkowanie składki zdrowotnej - RPO pyta premiera

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Obywatele skarżą się na zwiększenie obciążeń fiskalnych z powodu opodatkowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. RPO też ma wątpliwość, czy nałożenie jednej daniny publicznej na drugą jest zgodne z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej oraz zakazu nadmiernej ingerencji w obowiązek ponoszenia świadczeń publicznych.

17.02.2022

Analiza: Pegasus mógłby być legalny, gdyby działał zgodnie z polskim prawem

Prokuratura Policja Nowe technologie

Użycie programów komputerowych pobierających z telefonu lub innego urządzenia osoby objętej kontrolą operacyjną całą jego zawartość, a także utrwalanie treści rozmów i obrazu w pomieszczeniach, w których znajduje się to urządzenie, po przejęciu nad nim kontroli - to największe zarzuty ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego wobec systemu Pegasus.

17.02.2022

RPO: Osoby otrzymujące emeryturę z zagranicy bez prawa do ulgi dla klasy średniej

Emerytury i renty PIT Polski Ład

Osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej przewidzianej w Polskim Ładzie. RPO wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Finansów. Zdaniem skarżących się na nowe regulacje, zamiast być korzystne dla emerytów i rencistów, powodują obniżenie świadczeń emerytalnych - co jest odbierane jako wysoce niesprawiedliwe.

17.02.2022

Czarnek: W kwestii podpisania zmian w prawie oświatowym jestem dobrej myśli

Zarządzanie oświatą

Pewnie jakieś wątpliwości jeszcze zostały, ale generalnie zgodziliśmy się co do tego, że nasza ustawa konsumuje również w dużej części tę ideę pana prezydenta, żeby rozszerzyć uprawnienia rodziców jeśli chodzi o ich kontrolę nad organizacjami pozarządowymi, które wchodzą do szkoły - mówił Przemysław Czarnek, podkreślił, że jest dobrej myśli, jeżeli chodzi o podpisanie ustawy przez prezydenta.

17.02.2022

Adwokaci chcą szybszych wypłat za pomoc prawną z urzędu, Senat zajmie się projektem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka chce, by o zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd decydował w oddzielnym postanowieniu, wydanym po orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. W sprawach karnych rozstrzygałby o tym także na każdym etapie postępowania. Komisja senacka zdecydowała, że zajmie się projektem.

17.02.2022

Memy z papieżem zejdą do podziemia

Prawo karne

Ruszyła strona internetowa, która zachęca do zgłaszania przypadków znieważania „wielkich Polaków”. Oczywiście nie wszystkich - konkretnie Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako że główni zainteresowani do sądu nie pójdą, być może czeka nas wysyp spraw o obrazę uczuć religijnych, o ile prokuratorzy przyjmą interpretacje, że świętych można uznać za obiekt czci religijnej.

17.02.2022

Uczeń pójdzie albo na religię, albo na etykę - pierwsze zmiany w 2023

Zarządzanie oświatą

Uczeń albo pójdzie na religię, albo na etykę - trzeciej opcji, niechodzenia na żadne z tych zajęć, nie będzie. Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianę zamierza rozłożyć na kilka lat - wdrażanie rozpocznie się 1 września 2023 r. Obecnie w ministerstwie toczy się proces konsultacji wewnętrznych nad określeniem katalogu aktów prawnych - wyjaśnia MEiN.

17.02.2022

Depresja poporodowa rzadko leczona - przepisy są, ale o pomoc trudno

Opieka zdrowotna

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia lekarze mają oceniać zagrożenie wystąpienia depresji u kobiet w ciąży. Problem w tym, że przepisy nie zostały powiązane z żadnym narzędziem do przeprowadzenia tego typu badań. Nie mamy więc możliwości odpowiedzi na pytanie czy jest duże zagrożenie depresją w ciąży - alarmują ginekolodzy. A kobiety narzekają na sposób traktowania przez personel medyczny.

17.02.2022

Wyższy dodatek osłonowy dla lokatora zależy od dobrej woli właściciela kamienicy

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Lokatorzy kamienic mogą zostać pozbawieni podwyższonego dodatku osłonowego za opalanie lokalu węglem. Z ustawy o dodatku wynika, że wprawdzie lokator może złożyć taki wniosek, ale jego uwzględnienie uzależnione jest od zgłoszenia źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. A to zgłoszenie może złożyć wyłącznie właściciel lub zarządca budynku.

17.02.2022

Rejestr zadłużonych przyblokował upadłości - bo nie działa jak powinien

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie Prawo gospodarcze

Krajowy Rejestr Zadłużonych nadal spędza sen z powiek prawników. Sądy z powodów technicznych wstrzymują się np. z upadłościami. Rejestr nie współgra też z losowym przydzielaniem spraw i nie jest przystosowany dla komorników. Ministerstwo zapewnia, że problemy rozwiąże na przełomie marca i kwietnia. I pracuje nad kolejnymi zmianami - lepszą e-komunikacją z sądem upadłościowym.

17.02.2022

Fiskus coraz chętniej korzysta z klauzuli GAAR i podważa zasadność transakcji

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli urzędnicy skarbowi uznają, że dana transakcja była zawarta tylko w celu uniknięcia zapłaty podatku, mogą pominąć jej skutki i domagać się zaległej daniny i odsetek. Okazuje się, że z klauzuli obejścia prawa skarbówka korzysta coraz częściej. Cały czas problemem jest jednak zakres stosowania klauzuli. Doradcy podatkowi zauważają też nowy, zaskakujący trend.

17.02.2022

Ryczałt za pracę zdalną potrzebny, ale może zachęcać do nadużyć

Domowe finanse Prawo pracy

Koszty pracy zdalnej, jakie miałby ponosić pracodawca, zwłaszcza energii i internetu, wciąż budzą kontrowersje. Najnowszy projekt nie usuwa wątpliwości, bo niewiele różni się w tej kwestii od wcześniejszych ministerialnych propozycji. A brak szczegółów co do sposobu ustalania ryczałtu dla pracowników może sprawić, że ZUS i fiskus mogą chcieć to weryfikować.

17.02.2022

Ryczałt dla szpitali na podstawie danych z 2019 roku - Senat też poparł

Finansowanie zdrowia

Senat poparł w środę z poprawkami nowelizację ustawy, zgodnie z którą szpitale sieciowe będą mogły przyjąć za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu dane sprawozdawcze za 2019 r. Nowela wydłuża też okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne. Nowelizacja trafi teraz ponownie do Sejmu.

16.02.2022

Bogdan Święczkowski jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bogdan Święczkowski, dotychczas Prokurator Krajowy i pierwszy zastępca prokuratora generalnego, którego Sejm 8 lutego wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę ślubowanie przed prezydentem. Jego kandydaturę w sejmie poparło 233 posłów, przeciw było 219. Sędzia TK jest wybierany przez Sejm na 9-letnią kadencję.

16.02.2022

MF zaczyna prekonsultacje dotyczące przyszłości zawodu księgowego

Rachunkowość Doradca podatkowy

Do 31 maja potrwają prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego. Głos mogą zabrać wszyscy zainteresowani. Celem prekonsultacji jest merytoryczna dyskusja wokół probelmów zawodu księgowego. Ministerstwo Finansów liczy, że analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań.

16.02.2022

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrała nowe prezydium

Doradca podatkowy

Krajowa Rada Doradców Podatkowych na posiedzeniu 15 lutego 2022 roku dokonała wyboru nowego składu prezydium rady. KRDP w aktualnej kadencji będzie miała pięcioro wiceprzewodniczących. Rada dokonała również wyboru sekretarza i skarbnika. Sekretarzem ponownie został Michał Laskowski, a nową skarbnik izby została dr Anna Leszczyńska.

16.02.2022

RPO: Czy dane kierowców w eToll są bezpieczne?

RODO Transport

Są wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ocenę sposobu działania tej aplikacji.

16.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski