Rząd oferuje gminom granty na poprawę dostępności

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Granty dla ponad 600 samorządów na 81,5 ml zł z funduszy europejskich, to dodatkowe środki, o które mogą ubiegać się gminy na poprawę dostępności w urzędzie, domu kultury, ośrodku zdrowia, szkole, czy przedszkolu – zapowiedział w środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

23.02.2022

Ruszył proces w sprawie afery GetBack

Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął proces w sprawie afery GetBack. Oskarżonych jest 16 osób, w tym były prezes zarządu spółki Konrad Kąkolewski oraz byłe kierownictwo Idea Banku. Poszkodowanych w sprawie jest ponad 9 tys. obligatariuszy, którzy stracili prawie 3 mld zł. Akt oskarżenia liczy 1200 stron, a akta zawierają 1600 tomów.

23.02.2022

ZUS: 24 lutego dyżury dotyczące 500 plus i RKO w całej Polsce

Pomoc społeczna Domowe finanse

W czwartek, 24 lutego 2022 roku, pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach w kraju odpowiadali na pytania o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" oraz o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Pomogą też w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

23.02.2022

Ustawa podpisana - z upustów skorzystają też prosumenci z projektów parasolowych OZE

Samorząd terytorialny Środowisko

Osoby, które w ramach projektów parasolowych prowadzonych przez samorządy zawrą umowę na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do 31 marca 2022 r. i złożą wniosek o przyłączenie jej do 31 grudnia 2023 r., będą mogły rozliczać energię elektryczną na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów.

23.02.2022

Lewiatan: Niskie bezrobocie w styczniu, ale wkrótce wzrośnie

Rynek Prawo pracy

Bezrobocie w styczniu br. wyniosło 5,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 pkt. proc. Jednak nadchodzące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, stymulowane podwyżką stóp procentowych, może przynieść w kolejnych miesiącach wyższe bezrobocie. Oczekujemy, że w lutym wyniesie ono 5,8 proc., choć kolejne miesiące to nadal dość duża niepewność i zmienność – twierdzi Konfederacja Lewiatan.

23.02.2022

ZUS: Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 1 marca 2022 roku obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich. Kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych waloryzowane są wskaźnikiem waloryzacji 107 proc. - podał w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

23.02.2022

GUS: Osoby bezrobotne stanowiły w IV kw. 2021 r. 2,9 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat

Rynek Prawo pracy

W IV kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,0 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem ub.r. o 0,2 p.proc. – podał w środę GUS. Osoby pracujące stanowiły w IV kw. 2021 r. 56,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat. , a osoby bierne zawodowo - 42 proc. - o 0,2 p.proc. więcej niż w III kw.

23.02.2022

Urzędy wracają do pracy stacjonarnej

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Przywracamy normalną pracę w urzędach, dzisiaj znosimy zalecenie w tej sprawie i dzisiaj urzędy wracają do normalnego funkcjonowania - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, to skutek oceny sytuacji epidemicznej. Po obserwacji przebiegu wariantu omikron w innych krajach widzimy, że można zalecić daleko idące zmiany - stwierdził.

23.02.2022

MZ: W Polsce zmarło ponad 110 tys. osób z COVID-19, w tym 304 lekarzy i 257 pielęgniarek

Zawody medyczne Koronawirus

W Polsce zmarło dotąd ponad 110 tys. osób z COVID-19. Wśród nich było 304 lekarzy i 257 pielęgniarek. Wśród potwierdzonych od początku epidemii w Polsce ponad 5,5 mln przypadków zakażenia SARS-CoV-2, 108 938 dotyczy pielęgniarek, 45 705 lekarzy, a 19 789 fizjoterapeutów – wynika z najnowszych danych Ministerstwo Zdrowia.

23.02.2022

Badanie: Ponad 60 proc. Polaków deklaruje objawy depresji - to zwłaszcza młodzi

Prawo pracy HR

Ponad 60 proc. badanych Polaków wykazuje objawy depresji. Jednak osoby po 56 roku życia mają w sobie więcej energii życiowej, niż dwudziestolatki. Uczucie zmęczenia i braku energii najczęściej dotyka osoby zarabiające poniżej 1 tys. zł (47 proc.) i z miejscowości liczących od 5 tys. do 19 tys. mieszkańców (49 proc). Wśród Polaków zarabiających powyżej 9 tys. zł 35 proc. wskazuje na ten objaw. - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego dla platformy ePsycholodzy.pl.

23.02.2022

Dziewczynka miała wrócić do placówki opiekuńczej w Austrii, po decyzji SN zostaje w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Polscy rodzice byli niewydolni wychowawczo, dziewczynka trafiła więc do placówki opiekuńczej w Austrii, w której doznawała przemocy ze strony innych podopiecznych. Babcia wywiozła ją do Polski, a sąd apelacyjny na podstawie Konwencji Haskiej zdecydował, że dziecko ma wrócić. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek wiedeńskiej opieki społecznej.

23.02.2022

Ustawy wciąż nie ma, ale rzecznik pacjentów tworzy już rejestr zdarzeń niepożądanych

Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta na podstawie wpływających do niego skarg rozpoczął rejestrowanie zdarzeń niepożądanych, choć przepisy prawa jeszcze go do tego nie zobowiązują. Uznał bowiem, że działania w tym zakresie powinny zostać podjęte bez czekania na przyjęcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej. W styczniu odnotował 125 takich zdarzeń. Zdaniem prawników to krok w dobrym kierunku, o ile pójdą za nim działania naprawcze.

23.02.2022

Firma stwierdzi wypadek przy pracy zdalnej, ale ZUS może nie wypłacić świadczenia

Prawo pracy BHP

Przepisy dotyczące wypadku przy pracy mają być stosowane odpowiednio także do pracy zdalnej - zakłada najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Pracodawcy zachodzą jednak w głowę, co będzie to oznaczało w praktyce. Zdaniem prawników, pracodawca będzie stwierdzał wypadek przy pracy, ale to ZUS będzie rozstrzygał, czy pracownikowi należy się świadczenie wypadkowe. Zakwestionować więc może związek wypadku z pracą.

23.02.2022

Po wyroku Sądu UE niezależność UOKiK pod znakiem zapytania

Wymiar sprawiedliwości Rynek Prawo gospodarcze Prawo unijne

Komisja Europejska ma ocenić, czy polscy politycy mają wpływ na rozstrzygnięcia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a państwowe spółki mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie przez ten urząd. Zobowiązał ją do tego Sąd Unii Europejskiej w wyroku dotyczącym PKP CARGO. Będzie to ważne rozstrzygnięcie dla wielu polskich firm, które może wywołać efekt domina.

23.02.2022

Wicepremier Kaczyński mówi o "dyskretnych" rozmowach z KE ws. Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

Jesteśmy gotowi do rozmów i je prowadzimy i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia - powiedział we wtorek wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński. Ale podkreślił, że naprawa sądownictwa jest bezwzględnie potrzebna, i nikt nie powinien i nikt nie ma prawa polskim władzom w tym przeszkadzać.

22.02.2022

Projekt zmian w Sądzie Najwyższym Solidarnej Polski już w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości

Do Sejmu wpłynął we wtorek projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowany przez Solidarną Polskę. Tego samego dnia po południu został on zamieszczony na stronach Sejmu i skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Projekt przewiduje m.in. zmniejszenie do 30 liczby sędziów, utworzenie tylko dwóch izb i przekazanie kasacji do sądów apelacyjnych.

22.02.2022

Rząd chce uprościć wyznaczanie okazjonalnych kąpielisk

Administracja publiczna

Usprawnienie procedur administracyjnych przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli - to cel przyjętych we wtorek propozycji zmian w prawie wodnym. Projekt przewiduje m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu.

22.02.2022

Książki Wolters Kluwer Polska najbardziej przydatne w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Książka Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej i Pawła Bańczyka pt. "Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik" otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku” w konkursie organizowanym przez miesięcznik "Przegląd Sądowy".

22.02.2022

Rząd proponuje zmiany w przepisach o farmach wiatrowych na morzu

Rynek Nowe technologie Prawo gospodarcze

Rząd chce, aby morskie farmy wiatrowe, które budowane są w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, spełniały odpowiednie wymogi. Dotyczy to także zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. We wtorek przyjął projekt noweli ustawy o bezpieczeństwie morskim w tej sprawie.

22.02.2022

Za pobyt w sanatorium będzie trzeba zapłacić więcej

Pacjent Opieka zdrowotna

Z powodu inflacji o 5 proc. wzrośnie opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium, którą ponoszą pacjenci. Przykładowo za jeden dzień pobytu w sezonie wysokim, od maja do września, w pokoju jednoosobowym opłata wzrośnie z 38,9 zł do 40,9 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

22.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski