Brakuje rozporządzeń do zmian w Kodeksie pracy - firmy i pracownicy mają problem

Prawo pracy Prawo unijne

W niedzielę minął miesiąc od wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej, a jutro dwa tygodnie, odkąd obowiązuje nowela Kodeksu pracy, przewidująca nowe uprawnienia rodzicielskie. Tymczasem przepisów wykonawczych do nich, jak nie było, tak nie ma. Pracodawcy mają z tym problemy, a nie wiadomo, kiedy minister rodziny i polityki społecznej wyda nowe rozporządzenia, bo niektóre pomysły krytycznie ocenia nawet minister finansów.

09.05.2023

Paraliż w wystawianiu nowych świadectw energetycznych, bo nie działa rejestr

Środowisko Budownictwo

Nie działa centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Oznacza to w praktyce, że nie można wystawiać nowych świadectw energetycznych, niezbędnych m.in. przy sprzedaży mieszkania czy też odbiorze nowego budynku. A brak tego certyfikatu to wykroczenie zagrożone grzywną do 5 tys. złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uspokaja, że problemy są przejściowe.

09.05.2023

Wojna reklamy z samorządami trwa - czasem w sądzie i u prokuratora

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy reklamowi starają się przechytrzyć włodarzy miast. Uchwały krajobrazowe są zaskarżane przez nich do sądów, a ostatnio nawet - przez prokuratora. Orzecznictwo jest skąpe, a gdy już się ukształtuje, to zmieni się ustawa – przewidują prawnicy. Projekt nowej ustawy o planowaniu przestrzennym w Sejmie też budzi obawy, bo może nie przystawać do istniejącej ustawy krajobrazowej.

09.05.2023

MSWiA: Trzeba skończyć z wpisywaniem fikcyjnego ojca w akcie urodzenia

Prawo rodzinne Administracja publiczna

W akcie urodzenia dziecka matka może wpisać fikcyjne dane jego ojca, ale rubryka „ojciec” nie może pozostać pusta. Kiedyś miało to zapewnić dzieciom pozamałżeńskim równy status, dziś jednak to często przeszkadza w korzystaniu z pełni praw obywatelskich, np. przy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w związku osób jednej płci. Rząd zapowiada zmianę tego przepisu.

08.05.2023

Ministerstwo łagodzi wymogi prewencji ASF dla małych gospodarstw

Administracja publiczna

W gospodarstwach, w których utrzymuje się nie więcej niż 10 sztuk świń w roku kalendarzowym wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, nie będzie już obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami oraz wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa - przewiduje nowelizacja rozporządzenia podpisana przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

08.05.2023

E-konsylia mają skrócić kolejki do lekarzy specjalistów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

E-konsylium to rozwiązanie telemedyczne, które umożliwia pacjentom szerszy dostęp do specjalistów z dużych ośrodków. Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek ogłosiło pilotażowy program, w którym weźmie udział 48 szpitali, 80 podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ma zostać przeszkolonych 700 pracowników medycznych. E-konsylia już wcześniej wprowadziły niektóre placówki, które samodzielnie pozyskały na to środki.

08.05.2023

MRiPS: W kwietniu 2023 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,3 proc.

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia br. wyniosła 5,3 proc. – podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, powołując się na wstępne dane. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w marcu br. W urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca.

08.05.2023

ZUS: 43 tys. emerytury otrzymuje mieszkaniec województwa śląskiego

Domowe finanse Emerytury i renty

Przeciętna emerytura w kraju to obecnie około 3 tys. zł brutto. Najwyższa emerytura jest kilkanaście razy większa, bo wynosi ponad 43 tys. zł. Otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego, a wypłaca ją Oddział ZUS w Zabrzu. Emeryt na swoje świadczenie pracował blisko 63 lata, a karierę zawodową zakończył w wieku 86 lat.

08.05.2023

UOKiK: Firmy mają problem z prezentacją cen sprzed promocji

Rynek i konsument

Od początku tego roku przedsiębiorcy mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Z kontroli i monitoringu rynku przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że sprzedawcy często popełniają błędy przy oznaczaniu obniżek. - Rynek ma trudności z tym przepisem - ocenia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

08.05.2023

Transformacja cyfrowa to korzyści, ale niebezpieczeństwo

Nowe technologie

Transformacja cyfrowa z jednej strony poprawia jakości życia, wpływa na wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwoju, z drugiej jest wyzwaniem dla prawa. O tym, pod patronatem Prawo.pl dyskutować będą uczestnicy XV Konferencji Bezpieczeństwo w Internecie. Solidarność cyfrowa, której organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

08.05.2023

Ruszył nabór na letnie warsztaty z ochrony konkurencji w UOKiK

Zarządzanie oświatą

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na Summer Camp UOKiK ’23 - podkreśla, że to idealna okazja, by poznać kulisy pracy w urzędzie. To 5 dni bezpłatnych warsztatów z prawa konkurencji dla studentów 4. i 5. roku prawa, ekonomii i kierunków pokrewnych. Termin naboru wydłużono do 16 czerwca 2023 r.

08.05.2023

Ruszyła II edycja badania LEXOMETR Prawno-Samorządowy

Finanse samorządów

Trwa już II edycja ogólnopolskiego badania samorządów pt. „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2023 – wyzwania i perspektywy dla JST”. Celem jest poznanie kondycji jednostek samorządu terytorialnego w dobie wyzwań, wynikających m.in. ze zmienności prawa. Ankieta jest anonimowa i dotyczy także zarządzania urzędem w momentach kryzysowych czy kondycji finansowej urzędów.

08.05.2023

Poradnie odchodzą od udzielania teleporad psychologicznych

Pacjent

Teleporady psychologiczne na początku pandemii stanowiły nawet ponad 50 proc. udzielanych świadczeń w tym zakresie. Na początku tego roku już tylko 10 proc. I chociaż prawo wciąż daje taką możliwość, to w praktyce ciężko z niej skorzystać, gdyż pierwsza wizyta i tak musi być osobista. A na tę poczekamy.

08.05.2023

Niepotrzebna państwowa Komisja narusza prawa człowieka

Prawo karne Prawnicy

Każdy, kto krytykuje Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski może być przez nią oskarżony i ukarany. Senat na posiedzeniu plenarnym 10 maja br. będzie dyskutować na temat przyjęcia lub odrzucenia ustawy o tej państwowej komisji, która narusza nie tylko Konstytucję RP, ale również - Europejską Konwencję Praw Człowieka, a także prawo unijne.

08.05.2023

Adwokaci i radcy mają mieć konta w portalu sądowym, ale przepisy nadal dziurawe

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić obowiązek posiadania konta na portalu informacyjnym sądu przez adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych i biegłych. Propozycje chwalą prawnicy, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich. Problemem mogą być jednak kwestie związane z terminami i przepisami przejściowymi. Tego w projekcie na razie brakuje.

08.05.2023

Likwidacja Karty Nauczyciela bez poparcia środowiska

Kadry w oświacie Prawo pracy

Wśród ambitnych planów na trzecią kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości znalazła się likwidacja Karty Nauczyciela. Kartę zastąpić ma "właściwy dla państwa akt legislacyjny, umacniający status zawodowy". Pomysł nie przysporzył ministerstwu edukacji zwolenników wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Zainspirował natomiast związkowców do rozpoczęcia akcji w obronie nauczycielskiej pragmatyki.

08.05.2023

Galimatias z zatrudnianiem cudzoziemców - firmy mają problem

Rynek Prawo pracy BHP

Od kilku tygodni urzędy wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy promują pracę tymczasową, chcąc ukrócić nielegalny outsourcing pracowniczy. W efekcie firmy świadczące outsourcing usług zmuszone zostały do poszukiwania innych ścieżek legalizowania pracy cudzoziemców - m.in. zatrudnienie ich jako pracowników tymczasowych. Z tej drogi niektórzy korzystają w ramach powiązanych podmiotów tworzących grupę kapitałową.

08.05.2023

Uchwała SN o jednoosobowych składach zrzuca sprawy z wokand, a MS podlicza straty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od uchwały Izby Pracy Sądu Najwyższego kwestionującej jednoosobowe składy minęły niecałe dwa tygodnie, a w sądach trwa nerwowe szukanie rozwiązań. Wiele rozpraw zostało odroczonych, sędziowie mówią o planowanych po długim weekendzie naradach i chaosie, który wydłuża i tak już długie postępowania. Część z nich uważa, że w sprawach "niekasacyjnych" na uchwałę nie trzeba zważać, a MS sprawdza stan wokand.

08.05.2023

Niski ryczałt dla informatyków coraz bardziej ryzykowny

PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy

Skarbówka zaczyna kwestionować stawkę 8,5 proc. ryczałtu nie tylko od usług związanych z oprogramowaniem, ale też w zakresie pomocy technicznej. W najnowszych interpretacjach nakazuje informatykom stosować różne stawki w bardzo podobnych stanach faktycznych. Według ekspertów bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rozliczanie się według stawki 12 proc.

08.05.2023