Kampania "Nieinni" o aktywności osób z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny

Miasto Białystok rozpoczęło kampanię społeczną Nieinni, która ma pokazywać aktywność osób z niepełnosprawnościami, ich pasje i działania w żaden sposób nieodbiegające od tego, co robią pełnosprawni....

03.12.2017

RPO: rozporządzenie ogranicza prawa aresztowanych

Z kodeksu karnego wykonawczego wynika, że tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego...

03.12.2017