Nowa ustawa ma pomóc bankom pozbywać się niespłacanych kredytów

Banki Kredyty

Rząd przygotowuje ustawę o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, która ma m.in. ustanowić ramy prawne dla podmiotów obsługujących kredyty oraz warunki działalności, prawa i obowiązki nabywców kredytów, którzy nabywają prawa kredytodawcy wynikające z nieobsługiwanej umowy o kredyt lub samą nieobsługiwaną umowę o kredyt.

19.06.2023

Mieszkanie służbowe dla pracownika nie może blokować prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Organy podatkowe cały czas nie widzą związku między mieszkaniami, które firmy wynajmują dla swoich pracowników, a prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. Blokują przez to możliwość odliczenia VAT. Po stronie podatników, na szczęście, coraz częściej stają sądy administracyjne. Twierdzą, że związek najmu z biznesem jest – nawet jeśli nie bezpośredni. Najnowszy przykład to wydany właśnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

19.06.2023

Niewiele czasu na zgłoszenie do programu minigranty „Generacja V4”

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowanie co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Pieniądze przeznaczone będą na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Wniosek można zgłosić do 30 czerwca.

19.06.2023

Telepraca pracowników w wieku przedemerytalnym z luką w prawie

Prawo pracy

Pracodawcy mogą mieć problem z pracownikami w wieku przedemerytalnym, którzy po 7 października, gdy w Kodeksie pracy przestanie istnieć telepraca, nie zgodzą się przejść na pracę zdalną. Zdaniem prawników to luka w prawie, którą ustawodawca może jeszcze naprawić. Zwłaszcza że w przepisach uregulował kwestię tak marginalną, jak sytuacja bezrobotnych, których do firm wysłały urzędy pracy, a którzy również nie będą chcieli przejść z telepracy na pracę zdalną.

19.06.2023

TK wyjaśni, czy automatyczne wykreślenie spółki z KRS było zbyt surową sankcją

Spółki

Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga dotycząca przekształcenia Krajowego Rejestru Sądowego z 2015 r. Nowelizacja przewidywała, że jeśli spółka w ciągu roku nie złoży ponownie wniosku o wpis do systemu, przestanie istnieć. Szacunki wskazują, że sankcja mogła dotknąć ok. 100 tys. podmiotów. Trybunał ma rozstrzygnąć, czy środki wybrane przez ustawodawcę nie były niewspółmiernie surowe do celu.

19.06.2023

Po wyroku TSUE wstrzymanie rat kredytu frankowego prawie pewne, ale raczej po spłacie kapitału

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że sąd nie może odmówić frankowiczowi środka zabezpieczającego w postaci wstrzymania spłaty rat kredytu, jeśli jest to konieczne do zachowania pełnej skuteczności orzeczenia. Polskie sądy są w tym zakresie podzielone i część z nich oddala takie wnioski. W ocenie prawników zabezpieczenia po spłacie kapitału będą po wyroku TSUE prawie pewne. Jest też szansa na uzyskanie ich jeszcze przed taką spłatą.

19.06.2023

Pomoc przedsiębiorcom i tarcze antycovidowe niezgodne z Konstytucją?

Prawnicy Koronawirus Tarcza Antykryzysowa (zawieszona)

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, skierował w piątek dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zbadanie zgodności z Konstytucją rządowych programów pomocy dla przedsiębiorców w czasie epidemii Covid-19, specustawy covidowej z 2 marca 2020 roku oraz jej nowelizacji.

17.06.2023

E-posiedzenia samorządu adwokackiego na stałe w regulaminie

Prawnicy

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, które ma nastąpić już w lipcu, oznacza, że samorząd adwokacki nie będzie mógł podejmować zdalnie uchwał, nie będą też możliwe e-zgromadzenia izb adwokackich, Krajowego Zjazdu Adwokatury czy wyborów. Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury przyjął właśnie uchwałę, która e-posiedzenie wprowadza na stałe do adwokackiego regulaminu.

17.06.2023

W dekolt i pod spódnicę nie wypada zaglądać, zabrania też prawo

Prawo cywilne RODO

Siłownie, przymierzalnie, plaże, ulice, obiekty sportowe - nagrywanie w tych miejscach filmików z ukrycia i fotografowanie osób prywatnych bez ich zgody staje się prawdziwą plagą. Jednocześnie takie materiały często zdobywają popularność w portalach społecznościowych. Regulacje w kolejnych krajach coraz lepiej radzą sobie z penalizowaniem takich czynów. Podobne sprawy trafiają też do polskich sądów.

17.06.2023

Niższe kryteria dla ośrodków onkologicznych mają poprawić dostępność, ale mogą obniżyć jakość leczenia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Obniżone kryteria dla ośrodków leczenia onkologicznego trzeciego poziomu w Krajowej Sieci Onkologicznej oraz niewygórowane warunki dla liczby personelu mogą sprawić, że do sieci wejdą wszystkie ośrodki obecnie prowadzące takie leczenie. Nie byłoby to złe, gdyby z czasem kryteria się zaostrzały i powodowały pozostawienie w sieci najlepszych. Jest jednak ryzyko, że jeśli tak się stanie, KSO niewiele zmieni i nie poprawi dostępu do leczenia.

17.06.2023

Niektórzy seniorzy zwrócą ulgę, nawet gdy rozliczyła ich skarbówka

Emerytury i renty PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Część pracujących emerytów nieprawidłowo rozliczyła ulgę dla seniorów w zeznaniach za 2022 r. Administracja skarbowa weryfikuje teraz deklaracje i ci, którzy popełnili błąd, będą musieli dopłacać podatek. Dotyczy to nawet tych, którzy zaakceptowali zeznanie przygotowane za nich przez fiskusa. Co więcej, ta sama sytuacja powtórzy się w rozliczeniu za 2023 r.

17.06.2023

Można regulować parkowanie pod firmą, ale kary kontrowersyjne

Prawo pracy BHP

Czy firma może w regulaminie nakazać sposób parkowania na firmowym parkingu i karać tych, którzy tego nie przestrzegają? Zdaniem prawników, pracodawca ma do tego prawo, dyskusyjne jest jednak wyciąganie konsekwencji. Tu opinie są podzielone. Jedni twierdzą, że może określić zakres kar porządkowych, ale nie może dokonywać potrąceń z pensji pracownika, inni – że nie powinien wyciągać konsekwencji prawno-pracowniczych.

17.06.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm 16 czerwca 2023 r.

W popołudniowym bloku głosowań 16 czerwca 2023 r. Sejm przyjął prezydencką nowelizację ustawy powołującej komisję do badania rosyjskich wpływów, regulacje przewidującą wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych a także m.in. nowelę wstrzymującą wygaszanie emerytur pomostowych i odrzucił senackie poprawki do ustawy o lombardach.

16.06.2023

Za szpiegostwo nawet dożywocie - sejmowa komisja za

Prawo karne

Podwyższenie kary grożącej za szpiegostwo do dyżywocia, karanie dezinformacji prowadzonej w związku z działalnością szpiegowską oraz karanie za czyny zabronione popełnione poza Polską - np. drogą elektroniczną - ale mające swoje skutki dla naszego kraju - takie m.in. zmiany w kodeksie karnym zaproponowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. 16 czerwca za projektem opowiedziała się Komisja do spraw służb specjalnych.

16.06.2023

MS chce zwiększyć stawki za urzędówki, ale najpierw oszacuje możliwości finansowe

Prawnicy

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza pracować nad nowymi rozporządzeniami dotyczącymi stawek za pomoc prawną z urzędu, dotyczących adwokatów i radców prawnych. Miałyby one zostać podwyższone i zrównane z tymi, które przysługą za pomoc z wyboru. Warunek? Pozwolą na to finanse państwa - wynika z odpowiedzi na pisma Przemysława Rosatiego, prezesa NRA. Podobne zapewnienie otrzymał prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

16.06.2023

Dofinansowanie linii autobusowych zwiększone do 1 mld zł - Sejm uchwalił ustawę

Transport

Sejm uchwalił ustawę, która zwiększa do 1 mld zł z 800 mln zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA). W tym roku pula została wyczerpana do poziomu 770 mln zł, tak więc wojewodowie dysponują jeszcze - jak informowało Ministerstwo Infrastruktury - kwotą rzędu 30 mln zł.

16.06.2023

Zmiany w prawie energetycznym mają ułatwić produkcję i sprzedaż energii

Prawo gospodarcze

Sejm przyjął w piątek nowelizację prawa energetycznego. Nowe zapisy dotyczą społeczności energetycznych, odpisu od przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii z OZE, opóźniają o rok wprowadzenie Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii. Dzięki przewidzianym w ustawie liniom bezpośrednim przedsiębiorcy w sposób łatwiejszy i tańszy będą mogli korzystać z OZE - ocenia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

16.06.2023

Przywileje dla nauczycieli i więcej władzy dla kuratora - Sejm uchwalił ustawę

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Emerytury stażowe nauczycieli, rozszerzenie grona uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zwiększenie nadzoru kuratora nad szkołami - takie m.in. zmiany wprowadził w piątek Sejm nowelizacją Karty Nauczyciela. Za uchwaleniem ustawy głosowało 236 posłów, 39 było przeciw, 178 wstrzymało się od głosu.

16.06.2023

Sejm uchwalił zmiany w przepisach o instytutach badawczych

Szkolnictwo wyższe

Rozwiązania mające istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania instytutów badawczych, dotyczące m.in. kwalifikacji wymaganych od kandydata na dyrektora instytutu badawczego, okresu sprawowania funkcji przewodniczącego rady naukowej i ustalania planu działalności instytutu badawczego - przewiduje nowelizacja ustawy, którą w piątek uchwalił Sejm.

16.06.2023

Nowe prawo pozbawi obywateli wpływu na wiele inwestycji

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Rządowy projekt tzw. ustawy ocenowej, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się w piątek, przewiduje wykluczenie obywateli z procesu planowania wybranych inwestycji – takich, które rząd będzie uznawał za strategiczne. Jak oceniają organizacje społeczne, ustawa da rządzącym możliwość przeforsowania różnego rodzaju przedsięwzięć całkowicie poza kontrola społeczną.

16.06.2023