Fundacja Helsińska: Media będą pod kontrolą rządu

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Zdaniem ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nad którą pracuje obecnie parlament, może doprowadzić do znacznego pogłębienia upolitycznienia mediów publicznych i tym samym stanowi zagrożenie dla swobody wypowiedzi. Jeśli ustawa będzie uchwalona, to wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, co łamie standardy legislacyjne.

20.07.2021

Czy prezesi sądów dopuszczą do orzekania zawieszonych sędziów?

Prawnicy

Zawieszeni w czynnościach służbowych sędziowie składają pisma do prezesów sądów o dopuszczenie do orzekania. Jest to wynik orzeczenia TSUE z 15 lipca br. Wnioski takie złożyli m.in. sędziowie Igor Tuleya (na zdjęciu) i Paweł Juszczyszyn, a także - sędzia Piotr Żywicki z sądu olsztyńskiego. Spotkają się z odmową.

20.07.2021

Rada Ochrony Pracy popiera zwiększenie etatów i urealnienie płac w PIP

Prawo pracy BHP Finanse

Członkowie Rady Ochrony Pracy zadeklarowali we wtorek poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się też do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu. Główny Inspektor Pracy chce wnioskować o 60 nowych etatów w PIP w skali całego kraju.

20.07.2021

ZUS: Aktywowano bony turystyczne na kwotę ponad 2 mld zł

Domowe finanse

Do tej pory 2,4 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld złotych. Jednocześnie ZUS zarejestrował 1,3 mln płatności na kwotę ponad 930 mln złotych – podał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z bonu skorzystali już opiekunowie ponad 3,5 mln dzieci.

20.07.2021

KE: Polska do 16 sierpnia ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Do 16 sierpnia polskie władzie mają czas na zastosowanie się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwosci UE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova poinformowała we wtorek, że jeśli to nie nastąpi, Komisja będzie wnioskować o nałożenie na Polskę kar finansowych.

20.07.2021

Członkowie Kolegium SN: Bezprawne ignorowanie orzeczeń TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenia TSUE powinny spowodować niezwłoczne zawieszenie wszelkich czynności Izby Dyscyplinarnej - napisało w opublikowanym we wtorek oświadczeniu dziewięcioro członków Kolegium Sądu Najwyższego. Jego autorzy stwierdzili też, że dycyzja I prezes SN, która umożliwia działanie Izbie działanie w pełnym zakresie, jest sprzeczna z prawem. A rzecznik SN stwierdził, że to sama Izba Dyscyplinarna o tym zdecyduje.

20.07.2021

Lekarze chirurdzy nie chcą wyspecjalizowanych asystentów

Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia chce, aby ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. Projekt w sprawie utworzenia nowej specjalizacji właśnie trafił do konsultacji publicznych. Pomysł krytykuje Porozumienie Chirurgów Skalpel. Jego zdaniem chirurgowi powinien asystować lekarz rezydent.

20.07.2021

Jest projekt transformacji górnictwa uwzględniający umowę społeczną

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Celem jest jego dalsza restrukturyzacja branży. Nowe przepisy mają umożliwić skorzystanie z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części.

20.07.2021

Adwokatura: Wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Opinie, że postanowienia zabezpieczające TSUE w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości nie mają oparcia ani w samym wyroku, ani w obowiązującym prawie, w tym w Konstytucji RP i są przykładem instrumentalizacji prawa, dążenia do nadania pozorów legalności ewentualnemu niepodporządkowaniu się orzecznictwu TSUE - oceniło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

20.07.2021

Rząd: Kopalnie do likwidacji za pieniądze z budżetu

Prawo gospodarcze Zarządzanie

Rząd chce dalej prowadzić restrukturyzację polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego. Proponuje, by Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. nabywała kopalnie od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansowała ich likwidację z funduszy pochodzących z budżetu państwa.

20.07.2021

UW: Najwięcej kandydatów wybiera się na psychologię i zarządzanie

Szkolnictwo wyższe

W poniedziałek Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, a także część studiów niestacjonarnych i II stopnia. Najwięcej zapisów było na psychologię, zarządzanie, ekonomię, finanse i rachunkowość oraz informatykę i ekonometrię.

20.07.2021

MF rusza z kolejną edycją akcji „Weź paragon”

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Akcja będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Resort nauczy m.in., jak rozpoznać błędny paragon.

20.07.2021

NIK: Miasteczko Westernowe Mrongoville bez odpowiedniego nadzoru gminy

Samorząd terytorialny

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie sprawdziła, jak wygląda nadzór Mrągowa nad spółką Miasteczko Westernowe „Mrongoville” i sama działalność spółki. Pokontrolne wnioski są miażdżące, wedlług gmina miejska Mrągowo nie dbała o to, by faktyczna działalność Spółki odpowiadała zasadom prowadzenia gospodarki komunalnej.

20.07.2021

Sekretarka medyczna może pomagać w prowadzeniu dokumentacji

Zawody medyczne

Praca rejestratorki zwykle ogranicza się do kontaktu z pacjentami, ustalania terminów wizyt i udzielania informacji. Sekretarka medyczna ma jeszcze na swojej głowie prowadzenie dokumentacji, w tym dotyczącej pacjentów. Wpisy przez nią wprowadzone powinny jednak zawierać oznaczenie osoby udzielającej świadczeń i osoby dokonującej wpisu z uwzględnieniem ich ról.

20.07.2021

Spór o utylizację odpadów medycznych - zrezygnować ze spalania?

Środowisko Zarządzanie

Szpitale zwracają uwagę, że w czasie pandemii wzrosła liczba odpadów medycznych oraz koszty ich utylizacji. Polskie przepisy nakazują je spalać. Tymczasem zdaniem ekspertów o wiele tańsza i efektywniejszą metodą jest ich sterylizacja w wysokiej temperaturze. Ministerstwo klimatu nie wyklucza jej dopuszczenia, ale chce by jej skuteczność potwierdził Główny Inspektor Sanitarny.

20.07.2021

Praca zdalna największym wyzwaniem dla zarządzających

Prawo pracy

Utrzymanie mobilizacji i integracji przy pracy zdalnej stało się prawie niewykonalnym zadaniem dla wielu menedżerów. Pandemia ujawniła wyraźne niedostatki w umiejętnościach zarządczych - zabrakło takich umiejętności, jak dbanie o pracowników mimo oddalenia oraz egzekwowanie i rozliczanie zadań. Z tego powodu, z wieloma menedżerami pracodawcy się rozstali.

20.07.2021

Fiskus chce zarabiać na prywatnych samochodach pracowników

PIT Doradca podatkowy

Skarbówka domagała się podatku od pracownika, któremu pracodawca zwracał pieniądze za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych. Widziała tu przychód, który podlega opodatkowaniu PIT. Po stronie pracownika stanął sąd administracyjny. W najnowszym wyroku stwierdził jednoznacznie – działanie fiskusa nie miało tu żadnych podstaw prawnych.

20.07.2021

Dziecko też człowiek - dyskryminacja w usługach zakazana

Choć panuje powszechne przekonanie, że dzieci są największym skarbem, nie wszyscy chcą z tymi skarbami obcować na co dzień. Tym bardziej, gdy należą one do kogoś innego. Rosnący segment usług dla bezdzietnych - m.in. specjalne hotele czy restauracje, może być jednak na bakier z prawem. Prawnicy wskazują, że może naruszać konstytucyjny zakaz dyskryminacji.

20.07.2021