NFZ: Zmiany w chemioterapii

Prezes NFZ wydał 16 kwietnia 2014 roku zarządzenie 19/2014/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie...

17.04.2014

Namysłów: szpital wypracował 200 tys. zł zysku

Namysłowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. na koniec 2013 roku wypracowało ponad 200 tysięcy złotych zysku. Od listopada 2013 placówką kieruje nowy prezes i dyrektor Kamil Dybizbański.

17.04.2014

Głogów: szpital zainstaluje monitoring

Szpital w Głogowie inwestuje w system monitoringu. Władze placówki uważają, że nagrania w razie ewentualnych sporów z pacjentami pomogą ustalić, czy wszystko przebiegało zgodnie z procedurami.

17.04.2014

Symdronic: ponowne dopuszczenie do obrotu przez GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję nr 1/WS/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku wstrzymującą w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju produkt leczniczy Symdronic, koncentrat do...

17.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski