Podstawowym celem prowadzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (RMWP) jest monitorowanie realizacji programu – Leczenie Niepłodności Metodą Medycznie Wspomaganej Prokreacji na lata 2013 – 2016.

Metoda in vitro mimo, iż jest Polsce stosowana od 25 lata, to dopiero teraz pierwszy raz została objęta finansowaniem ze środków publicznych. Z tego też powodu konieczne stało się utworzenie rejestru umożliwiającego rzetelną ocenę realizacji tego programu.

Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Zdrowia i czeka na publikacje w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.mz.gov.pl