Umowa Ramowa o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym między Polską a Niemcami zwiększa bezpieczeństwo osób stale lub czasowo przebywających na obszarze przygranicznym.

Umowa reguluje zasady udzielania przez strony pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych jak również innych poważnych wypadków, które powodują zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Umowa rozszerza udzielenie pomocy medycznej drugiej stronie przez umożliwienie wezwania pojedynczego zespołu ratowniczego (do każdej osoby w stanie nagłym) w sytuacji, gdy druga strona nie dysponuje wolnym zespołem ratowniczym w danym obszarze. Umowa zapewni więc możliwie jak najszerszy dostęp do zespołów ratunkowych osobom, które stale lub czasowo przebywają na obszarze przygranicznym.


Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl