Biblioteka obowiązkowa w szpitalu uzdrowiskowym

Podmiot leczniczy prowadzący szpital uzdrowiskowy jest zobowiązany zapewnić pacjentom obsługę biblioteczną. Z obowiązku takiego zwolnione są te podmioty lecznicze, w których wykonuje się wyłącznie...

21.02.2014

Horyzont 2020: 500 mln euro dla sektora ochrony zdrowia

Podmioty, które planują projekty badawcze i innowacyjne w sektorze ochrony zdrowia będą miały możliwość skorzystania z Programu Ramowego Horyzont 2020 finansowanego przez Komisję Europejską. Na ten...

21.02.2014

Województwo pomorskie połączy szpitalne spółki

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o połączeniu dwóch spółek szpitalnych. Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. (dawny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku) oraz Szpital...

20.02.2014

Zespół opracuje nowe zasady pracy pielęgniarek

Nowe zasady pracy pielęgniarek w opiece długoterminowej opracuje specjalny zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele NFZ, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz świadczeniodawcy. Nowe...

20.02.2014

GIF: wycofanie produktu leczniczego Pulmoterol

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję Nr 6/WC/2014 dotycząca wycofania z obrotu na terenie całego kraju proszku do inhalacji Pulmoterol. Podmiotem odpowiedzialnym jest Przedsiębiorstwo...

20.02.2014

CMJ: kolejne akredytacje dla szpitali

Minister Zdrowia przyznał akredytację kolejnym jedenastu szpitalom. Tym razem otrzymały je wyłącznie placówki publiczne. Obecnie certyfikat akredytacyjny posiada 146 szpitali.

20.02.2014

Brak standardów dotyczących powikłań przy porodzie

W Polsce problemem jest to, że wykonuje się bardzo dużo cesarskich cięć. Brak analizy zachorowalności kobiet w ciąży lub przyczyn martwych urodzeń i zgonów noworodków. Brakuje też szkoleń dla...

20.02.2014