Odpowiedź

Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmiany koloru umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Uzasadnienie

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego, które nie spełnia wymagań załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 209, poz. 1382) - dalej r.o.s.p. musi zostać dostosowane do dnia 31 grudnia 2013 r. Zmiana koloru umundurowania od dnia 1 stycznia 2014 r. byłaby zmianą nie tylko kosztowną, ale również nieracjonalną z uwagi na treść § 8 r.o.s.p., nakazującego dostosowanie umundurowania do wyznaczonego terminu.