Zmiany w rozporządzeniu dotyczą załącznika określającego wykaz leków dla honorowych dawców. Z wykazu tego zostały wykreślone Ferro-Gradument oraz Vitaminum B compositum Plisa. Wykreślenie wymienionych produktów wynika z faktu wygaśnięcia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu tychże produktów.

Rozporządzenie wejdzie w życie z upływem 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Źródło: www.mz.gov.pl