Częstą praktyką jest świadczenie przez lekarzy pracy na rzecz kilku pracodawców. Lekarze poszukują...
18.05.2011
Próba wyznaczenia i sformułowania granic pomiędzy fundamentalnym prawem pracownika do ochrony...
Prawo.pl
13.05.2011
GIF na razie nie informuje o przebiegu prowadzonych postępowań, gdyż - jak podkreślają inspektorzy,...
13.05.2011
Wydział Zarządzania UW i Wolters Kluwer Polska zapraszają na spotkanie autorskie z prof. Henrykiem...
10.05.2011
Artykuł stanowi praktyczny przewodnik po decyzjach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...
10.05.2011
Dokonania szpitala powinny być sprzężone z potrzebami i wymaganiami społeczeństwa oraz zintegrowane...
10.05.2011
Komentarz poświęcony jest pobieraniu opłat przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W analizie...
06.05.2011