Na spotkaniu ustalono, że powołany zostanie zespół konsultacyjny, w skład którego wejdą konsultanci wojewódzcy w zakresie epidemiologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz szef mazowieckiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zadaniem zespołu będzie między innymi opracowanie syntetycznego algorytmu dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz opracowanie systemu dodatkowych szkoleń.

Wojewoda zapowiedział, że jesienią odbędą się w Warszawie ćwiczenia epidemiologiczne. Jeden ze scenariuszy będzie przewidywał przylot chorego pacjenta na lotnisko, drugi – wizytę potencjalnie chorego u lekarza POZ.
 


W trakcie posiedzenia poruszony został również temat wyposażenia karetek oraz transportu sanitarnego. Zgodnie z rekomendacją wojewody – wszystkie zespoły transportu szpitalnego mają zostać doposażone w zestawy ochronne dla personelu.

W posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, któremu przewodniczył wojewoda Jacek Kozłowski, wzięła udział prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz między innymi główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, komendanci wojewódzcy straży pożarnej i granicznej, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób zakaźnych, epidemiologii, medycyny rodzinnej, przedstawiciele: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Warszawy, marszałka województwa, policji, wojska oraz powiatowej i wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie.