Prawo.pl
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 28 sierpnia uznał, iż ustawowy zakaz przekazywania na...
03.09.2015
Rząd zarzuca program zmiany modelu opieki nad chorymi psychicznie. Środowisko lekarzy bije na...
03.09.2015
Wprowadzenie jednej ścieżki kształcenia ratowników, obowiązek prowadzenia rejestrów, a także...
03.09.2015
Dyrektywa transgraniczna, która pozwala ubezpieczonym pacjentom na leczenie za granicą, została...
02.09.2015
Zniesienie obowiązku zawarcia przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności umów...
02.09.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 31 sierpnia 2015 r decyzję Nr 32/WC/2015 o wycofaniu z obrotu...
02.09.2015
Stosowanie nowych leków przeciwkrzepliwych będzie jeszcze bezpieczniejsze dla pacjentów, gdyż...
02.09.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny 31 sierpnia 2015 r.wydał decyzję Nr 33/WC/2015 o wycofaniu z obrotu...
02.09.2015
Resort zdrowia chce uregulować sytuację pacjentek, które doświadczyły niepowodzenia położniczego,...
02.09.2015
Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje nowy warunek realizacji świadczenia zabezpieczenie...
01.09.2015
Posłowie po raz kolejny zajmą się obywatelskim projektem całkowicie zakazującym przerywania ciąży....
01.09.2015
Większość Polaków kupuje leki oraz decyduje się na badania bez konsultacji ze specjalistą. W dużej...
31.08.2015
Usunięcie m.in. biologii, farmacji i chemii z listy kierunków studiów, których ukończenie umożliwia...
31.08.2015
Zmiana terminu wprowadzenia obowiązku posiadania przez szpitale ubezpieczenia z tytułu zdarzeń...
31.08.2015
Procedura transportu zarodków pomiędzy Polską a krajami spoza UE oraz badania wykonywane przez...
31.08.2015
Komisja Ustawodawcza Senatu zdecydowała o nieprowadzeniu dalszych prac nad uregulowaniem kwestii...
30.08.2015
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa zapowiada otwarcie we wrześniu 2015 roku nowej...
30.08.2015
Grupa Polmedic wykonuje usługi radiologiczne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu....
30.08.2015
Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że prawo pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia stanowi...
29.08.2015