Na utworzenie placówki przeznaczono ponad 192 tys. zł.  Dom Senior-WIGOR w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmie 30 osób. 

Seniorzy mogą spędzić w placówce około 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Podczas pobytu mogą skorzystać między innymi z zajęć ruchowych, rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych oraz z warsztatów tematycznych.

Czytaj: 119 samorządów otrzyma wsparcie na program Senior-WIGOR>>>

Program ‪Senior-WIGOR rząd przyjął wiosną  2015 roku. Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy na utworzenie dziennych domów seniora 370 mln zł. W 2015 roku powstanie ponad 100 dziennych domów Senior-WIGOR ze średnią liczbą 20 miejsc dla seniorów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest na etapie podpisywania umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl