Łączna wartość przeprowadzonych inwestycji w 2015 roku to prawie 7 mln zł, w tym środki z budżetu województwa to ponad 1,1 mln zł, środki PFRON będące w dyspozycji województwa lubuskiego - 746 300 zł, a środki własne szpitala: 398 346,23 zł. Kredyt poręczony przez województwo lubuskie miał wartość 4 610 040 zł.

Modernizacja systemu grzewczego szpitala kosztowała 4 610 040 zł .Inwestycja finansowana była ze środków kredytu restrukturyzacyjnego poręczonego przez województwo lubuskie. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na znaczące obniżenie kosztów ogrzewania całego  kompleksu szpitalnego i na uniezależnienie się jednostki od dostaw drogiej energii ciepła z ZEC Międzyrzecz.

Zakres inwestycji objął między innymi przebudowę sieci cieplnych,  montaż nowych węzłów zmieszania pompowego i węzłów wymiennikowych c.w.u. oraz przegląd wraz z usunięciem usterek i podłączenie istniejących węzłów,  budowę kotłowni oraz  wykonanie robót towarzyszących (zaplecze budowy, biuro budowy etc.).

Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej szpitala kosztowała 169 740,00 zł. Środki budżetu województwa to  150 000 zł, a środki szpitala to 19 740,00 zł.

Czytaj: Konstancin: centrum rehabilitacji będzie oszczędzać energię>>>

Inwestycja  zapewni szpitalowi sprawne źródło zaopatrzenia w energię elektryczną, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo obsługi pacjentów w przypadkach wystąpienia zdarzeń niepożądanych spowodowanych brakiem dostawy energii elektrycznej do szpitala. Ponadto inwestycja zapewni bezpieczeństwo zdrowia i życia osób obsługujących szpital w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej.

Trzecia inwestycja miała na celu likwidację barier architektonicznych w Zakładzie Fizjoterapii, umożliwiającą bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Wartość tej inwestycji wyniosła 560 546,14 zł, środki budżetu województwa było to 297 205,53 zł, a środki PFRON będące w dyspozycji województwa lubuskiego to 250 000 zł.

Inwestycja ta obejmowała: roboty budowlane pomieszczeń obiektu dostosowujące je do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z usług Zakładu Fizjoterapii, roboty budowlane sal zabiegowych, remont gabinetów fizjoterapeutów,  remont korytarzy. Zaprojektowano toalety i łazienkę dla osób niepełnosprawnych, wykonano renowację podłóg i wymianę wykładzin p/poślizgowych zapewniających bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych w salach zabiegowych, korytarzach, toaletach i gabinetach fizjoterapeutów. Inwestycja objęła też  zakup i montaż specjalnych sanitariatów, wykonanie odbojów i poręczy dla osób niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych przy pracowniach i gabinetach zabiegowych, renowację wodno-kanalizacyjną oraz  wykonanie instalacji elektrycznej. 

W ramach inwestycji zaprojektowano również podnośnik umożliwiający komunikację pionową między Zakładem Fizykoterapii i wyższymi piętrami budynku, oddziałem rehabilitacji neurologicznej i gabinetami zabiegowymi oraz zaplanowano zlikwidowanie wszystkich przejść z progami. Szerokości i układ korytarzy oraz szerokości drzwi między pomieszczeniami będą umożliwiać swobodne bezkolizyjne poruszanie się pacjentów.

Planowane jest ukończenie do 15 listopada 2015 roku II etap inwestycji, polegającej na modernizacji oddziału opiekuńczo-leczniczego nr IX z  programem dostosowawczym szpitala. Wartość tej inwestycji wyniesie 1 570 340,42 zł, z czego środki budżetu województwa to 695 434,19 zł, środki PFRON będące w dyspozycji województwa lubuskiego to 496 300 zł, a środki własne szpitala to: 378 606,23 zł.

Celem inwestycji jest poprawa standardów  w budynkach a tym samym jakości opieki zdrowotnej, stworzenie placówki przyjaznej  pacjentowi, zahamowanie procesu degradacji zabytkowych obiektów szpitala, poprawa wizerunku szpitala jako jednostki życzliwej pacjentom dzięki podniesieniu warunków pobytu pacjenta, zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytkowych budynków szpitala, rozwój społeczny mieszkańców, zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych a także pełne dostosowanie obiektu do potrze osób niepełnosprawnych.