Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Konstancina realizuje projekt, w wyniku którego ograniczy zużycie energii oraz wydatków ponoszonych na ten cel. Projekt obejmuje termomodernizację obiektów placówki i jest dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2015. W ramach projektu zostanie wykonana wymiana okien, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, zastosowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oraz ekologiczne źródła ciepła oraz energii elektrycznej poprzez wykorzystanie technologii fotowoltaicznej.

Obecnie Centrum Kompleksowej Rehabilitacji zużywa 4 219 886,9 kWh/rok oraz emituje 1 659,84 MgCO2/rok. Głównym celem projektu jest zmniejszenie tych wartości do 3 524 064,2 kWh/rok oraz ograniczenia emisji do poziomu 1 123,18 MgCO2/rok.

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji jest ośrodkiem wyspecjalizowanym w leczeniu schorzeń narządu ruchu oraz w rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi szpital wielospecjalistyczny z oddziałami ortopedii i chirurgii kręgosłupa, oddziałem rehabilitacyjnym oraz oddziałem rehabilitacji neurologicznej, a także przychodnię rehabilitacyjną z poradniami: rehabilitacji medycznej, ortopedyczną, neurologiczną oraz przychodnię krioterapii ogólnoustrojowej.

CKR posiada pięć filii, cztery przychodnie rehabilitacyjne działają w Warszawie, jedna we Wrocławiu.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ckr.pl, stan z dnia 30 września 2015 r.