- Na sprzęt służący do pogłębionej diagnostyki i terapii noworodków oraz niemowląt przeznaczono siedem milionów złotych. Otrzyma je Klinika Neonatologii oraz Klinika Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. Zaplanowano zakup rezonansu magnetycznego i nieinwazyjnego sprzętu monitorującego i diagnostycznego poprawiającego jakość diagnostyki i leczenia oraz komfort małych pacjentów – podkreśliła rzeczniczka ICZPM Beata Aszkielaniec.

W połowie grudnia 2015 roku w ICZMP zostanie otwarta po remoncie Klinika Neonatologii, oferująca opiekę dla noworodków i niemowląt wymagających szczególnej opieki, między innymi  wcześniaków – po modernizacji liczba miejsc w Klinice zwiększy się z 51 do 60.

Jest to druga z klinik neonatologicznych, działających w ICZMP, która zostanie gruntownie zmodernizowana. W 2014  roku oddano do użytku Klinikę Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. Jak informowała wówczas kierownik kliniki profesor Iwona Maroszyńska, uruchomienie dodatkowych 11 łóżek, powiększyło możliwości terapeutyczne – zamiast 400 placówka była gotowa do przyjęcia 600 małych pacjentów rocznie.
- Jest to jedyny w Polsce ośrodek zapewniający optymalne warunki do diagnostyki i kompleksowego leczenia najtrudniejszych i najbardziej złożonych wad rozwojowych – zaznaczyła.

Około 550 tys. zł z dotacji przeznaczone zostanie na zakup zestawu do badań endoskopowych i czynnościowych przewodu pokarmowego dla Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii. Aparatura pozwoli na wykrycie bardzo wczesnych i płaskich ognisk neoplazji i udoskonali prowadzenie nadzoru endoskopowego nad pacjentami z dużym ryzykiem przemiany nowotworowej.

Czytaj: Łódź: 5 lat na restrukturyzację Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki>>>

- Nowoczesny sprzęt ułatwi szybkie podejmowanie decyzji operacyjnych, pozwoli na zmniejszenie ryzyka powikłań związanych ze stresem okołooperacyjnym, a także umożliwi prowadzenie nadzoru nad terapią i postępowaniem z pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit – wyjaśniła Aszkielaniec.

Rzeczniczka szpitala zaznaczyła, że ICZMP jest zobligowany do wykorzystania dotacji do końca roku. Ponad 2,6 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację wind oraz remont instalacji przeciwpożarowej w budynku.

Instytut CZMP w Łodzi składa się z dwóch kompleksów szpitalnych: ginekologiczno–położniczego i pediatrycznego. Placówka zapewnia kompleksową opiekę w obu zakresach i w wielu dziedzinach, zwłaszcza w opiece nad tzw. ciążami wysokiego ryzyka oraz opiece nad płodem i noworodkami z wadami rozwojowymi jest ośrodkiem o najwyższej referencyjności. Rocznie w ICZMP hospitalizuje się około 40 tysięcy pacjentów, w przychodniach udziela się ponad 180 tysięcy porad specjalistycznych. (pap)