Większość Polaków popiera obowiązujące przepisy dotyczące aborcji i opowiada się za utrzymaniem ich...
25.10.2016
Znany kardiochirurg dr Mirosław G. nie przyznaje się do korupcji w ponownym procesie, który toczy...
25.10.2016
Obowiązkowe szczepionki od 2017 roku nadal będą finansowane z budżetu państwa, a nie przez NFZ -...
25.10.2016
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że zaprezentowany projekt nowelizacji prawa...
25.10.2016
We wtorek 25 października 2016 w Poznaniu, w przeddzień Światowego Dnia Donacji i Transplantacji,...
25.10.2016
Postępująca cyfryzacja społeczeństwa widoczna jest już we wszystkich dziedzinach życia, także w...
Magdalena Okoniewska
25.10.2016
Zarząd województwa mazowieckiego przyznał 6,5 mln zł dofinansowania na projekt dotyczący rozwoju...
Magdalena Okoniewska
25.10.2016
Samorząd województwa mazowieckiego działa na rzecz propagowania idei transplantacji, prowadząc celu...
Magdalena Okoniewska
25.10.2016
W USA na znalezienie terapii leczenia choroby rzadkiej zebrano ponad 2,5 miliona dolarów od...
25.10.2016
W Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostały...
25.10.2016
Według raportu PharmaExpert wartość rynku aptecznego w pierwszych osiemnastu dniach października...
Magdalena Okoniewska
25.10.2016
W związku z planowaną nowelizacją ustawy o państwowym ratownictwie medycznym zespoły...
25.10.2016
Choroba pracownika zawsze oznacza koszt pracodawcy. Gdyby osoby pracujące były objęte efektywną...
25.10.2016
30 listopada 2016 roku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem rozpocznie funkcjonowanie baza Lotniczego...
Magdalena Okoniewska
24.10.2016
Ponad 5 mln zł z budżetu województwa trafi do mazowieckich szpitali. Środki zostaną przeznaczone na...
24.10.2016
Osteoporoza tylko w niewielkim stopniu jest leczona w naszym kraju, leki przewlekle przyjmuje...
24.10.2016
W Ministerstwie Zdrowia podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura...
Magdalena Okoniewska
24.10.2016
Resort zdrowia chce wprowadzić do programu studiów medycznych zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa...
24.10.2016
119 wcześniaków z Polski przebadali lekarze szukając genetycznych przyczyn przewlekłej choroby płuc...
24.10.2016
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do zaopiniowania projekt zarządzenia prezesa NFZ...
Magdalena Okoniewska
24.10.2016
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył listy gratulacyjne lekarzom, farmaceutom, diagnostom...
Magdalena Okoniewska
24.10.2016
Europejska Agencja Leków (EMA) od 20. października 2016 roku umożliwia otwarty dostęp do raportów...
Magdalena Okoniewska
24.10.2016
W związku z planami resortu zdrowia, dotyczącymi prowadzenia działalności w zakresie ratownictwa...
Magdalena Okoniewska
24.10.2016
Nowelizacja prawa farmaceutycznego ma na celu osłabienie sieci aptecznych oraz wzmocnienie roli...
Magdalena Okoniewska
24.10.2016
Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry przeprowadziło pierwsze operacje zatok za pomocą nowej...
24.10.2016
Na 39. posiedzeniu, które odbędzie się 28 października 2016 roku, Rada Przejrzystości przygotuje...
Magdalena Okoniewska
24.10.2016
Nowelizacja ustawy refundacyjnej zakłada odejście od dotychczasowego badania efektywności kosztowej...
24.10.2016
Osiedle Senior Apartments działające w podwarszawskiej gminie Wiązowna ma już pierwszych...
Magdalena Okoniewska
24.10.2016
Lux Med otworzył nowoczesny Dział Pomocy Doraźnej w swoim największym centrum medycznym. Placówka...
24.10.2016
W Polsce nadal zbyt mało jest wskazań do przeszczepu szpiku kostnego, choć liczba tych zabiegów...
23.10.2016