Zmiany klimatyczne, głównie ciepłe zimy, przyczyniają się do zwiększenia liczebności kleszczy -...
15.07.2016
Polscy lekarze w ostatnich latach poczynili znaczne postępy w leczeniu zaburzeń słuchu. Dziesiątki...
15.07.2016
Maltańska Służba Medyczna zorganizuje 30 ambulansów medycznych oraz wielonarodową medyczną obsługę...
15.07.2016
15 lipca 2016 roku w życie weszła ustawa z 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności...
Alicja Plichta
15.07.2016
W 2017 roku nastąpi wzrost całkowitego budżetu na refundację w stosunku do roku 2016. Konieczne...
Alicja Plichta
15.07.2016
14 lipca 2016 roku na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu...
Alicja Plichta
15.07.2016
Z roku na rok wzrasta liczba młodych ludzi z zaburzeniami depresyjnymi, zgłaszających się po pomoc...
15.07.2016
Rada Dialogu Społecznego przyjęła negatywne stanowisko wobec projektu zakładającego, że staże...
14.07.2016
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich...
Magdalena Okoniewska
14.07.2016
Europosłowie komisji zdrowia Parlamentu Europejskiego chcą ułatwić obywatelom Unii Europejskiej...
14.07.2016
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków,...
14.07.2016
Zakup 222 urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, kilkadziesiąt tys. badań, szkolenia dla...
14.07.2016
Kolekcję letnich chustek na głowę zaprojektowały dla pacjentek onkologicznych oddziału radioterapii...
14.07.2016
15 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych...
Magdalena Okoniewska
14.07.2016
Decyzją Komisji Europejskiej w Łodzi rozpoczyna działalność pierwsze w kraju centrum referencyjne...
14.07.2016
Według pielęgniarek, jeśli nie zostaną wprowadzone normy zatrudnienia, śmiertelne pomyłki, podobne...
14.07.2016
Państwo musi kontrolować placówki, które prowadzą pozaapteczny obrót lekami – twierdzi resort...
Magdalena Okoniewska
14.07.2016
Człowiekowi choremu na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) często brakuje powietrza, z tego...
14.07.2016
Strażacy podczas Światowych Dni Młodzieży będą udzielać pielgrzymom pierwszej pomocy. Na...
14.07.2016
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 19/WC/2016 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
Magdalena Okoniewska
14.07.2016
Firma Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że Amerykańska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków...
Magdalena Okoniewska
14.07.2016
Najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia, na minimum 10 lat, zablokuje powstawanie nowych placówek...
Magdalena Okoniewska
14.07.2016
W interesie Polski i jej gospodarki jest długofalowe inwestowanie w zdrowie obywateli – powiedział...
14.07.2016
Comarch, producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych, uruchomił nieodpłatnie w Łodzi...
Magdalena Okoniewska
13.07.2016
Z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że większość przyszłych mam ma...
Magdalena Okoniewska
13.07.2016
Skutki finansowe kontroli przeprowadzonych przez NFZ w I kwartale 2016 roku wyniosły 20 732 149,09...
Magdalena Okoniewska
13.07.2016
Z badania przeprowadzonego przez firmę Senior Apartments podczas tegorocznej Parady Seniorów...
Magdalena Okoniewska
13.07.2016
Sektor ochrony zdrowia jest przykładem dziedziny, w której strategicznym czynnikiem rozwoju jest...
13.07.2016
Ministerstwo Zdrowia chce stworzyć listę refundacyjną wyrobów medycznych, na której znajdą się...
Magdalena Okoniewska
13.07.2016
Starosta włoszczowski odwołał dyrektora powiatowego szpitala, powodem był fakt, że zarządzał on...
Magdalena Okoniewska
13.07.2016