Decyzja dotyczy następujących serii surowca:
Nalewka kozłkowa (Valerianae tinctura FP), 100 g
nr serii: 011116, data ważności: 11.2018
Nalewka kozłkowa (Valerianae tinctura FP), 100 g
nr serii: 011116B, data ważności: 11.2018
Nalewka kozłkowa (Valerianae tinctura FP), 250 g
nr serii: 011116, data ważności: 11.2018
Nalewka kozłkowa (Valerianae tinctura FP), 800 g
nr serii: 011116, data ważności: 11.2018

Podmiotem odpowiedzialny jest Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o. 

17 lutego 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii surowa. Decyzja została podjęta w związku z błędem drukarskim na etykiecie, na której brak było zapisu: „Warunki przechowywania: chronić od światła”. 

Mając to na uwadze, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.


Źródło: www.gif.gov.pl

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>