Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi  308 250,03 zł. Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2018 roku.

Celem głównym projektu jest doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty uczniów oraz kadry pedagogicznej CKZiU w Morawicy. W programie weźmie udział 34 uczniów i uczennic, słuchaczy i słuchaczek CKZiU , którzy wyjadą na dwutygodniową praktykę zawodową w portugalskich przedsiębiorstwach. Natomiast 14 nauczycieli odbędzie  szkolenie typu „job shadowing” w instytucjach kształcenia zawodowego.  

Po zakończonej rekrutacji do pierwszej grupy zakwalifikowało się 17 uczniów kształconych w zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy oraz 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Pierwsza grupa uczniów i uczennic wyjedzie 26 marca 2017, ich pobyt potrwa do 8 kwietnia 2017 roku. Nauczyciele przebywać będą na szkoleniu od 26 marca do 1 kwietnia 2017 roku.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Mobility Friends w Barcelos, odpowiedzialne za odpowiedni dobór placówek do odbycia praktyk i szkoleń, monitoring, organizację zakwaterowania i wyżywienia oraz program kulturowy. Projekt obejmuje przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne, zarówno w Polsce, jak i w Portugalii. Obecnie uczestnicy grupy pierwszej doskonalą umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Pozwoli im to na swobodniejszą komunikację w języku, który jest językiem projektu, ale planowane są również zajęcia z podstaw języka portugalskiego.

Realizacja projektu ma na celu wykształcenie mobilnego absolwenta, który bez obaw będzie funkcjonował na europejskim rynku pracy. Uczestniczący w projekcie nauczyciele zaobserwują natomiast metody medycznego kształcenia zawodowego w Portugalii i ewentualne innowacje wprowadzą w program nauczania w CKZiU. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy w swojej ofercie kształcenia na nowy szkolny, od 1 września 2017 roku, posiada następujące zawody: technik usług kosmetycznych /2 lata/, technik masażysta /2 lata/, technik farmaceutyczny /2 lata/, terapeuta zajęciowy /2 lata/, technik elektroradiolog /2,5 roku/, technik sterylizacji medycznej /1 rok/, opiekun medyczny /1 rok/.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl