Turystyka medyczna rozwija się w Europie Środkowo-Wschodniej w tempie około 12-15 procent rocznie. Do Polski przyjeżdża teraz niemal 400 tysięcy pacjentów zagranicznych rocznie, zarówno z krajów zachodnich jak i wschodnich. Są to głównie kuracjusze klinik dentystycznych, uzdrowisk, SPA czy ośrodków opieki długoterminowej. 

Jednak potencjał tego tynku jest dużo większy, zwłaszcza, jeśli chodzi o medycynę specjalistyczną, na przykład operacje plastyczne, leczenie otyłości, zabiegi kardiologiczne, ortopedyczne, onkologię czy okulistykę.

Analiza PwC „Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017” podaje, że liczba osób w wieku 65+ w Polsce wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat o około 3 mln, czyli do 8,5 mln osób. Rosnący popyt na usługi opieki długoterminowej to trend w każdym starzejącym się społeczeństwie na świecie, jednakże w Polsce należy się spodziewać szczególnie dynamicznego wzrostu w wysokości około 6 procent rocznie. 

Czynniki, które na to wpływają, to między innymi większa liczba zachorowań na choroby przewlekłe, zmiana modelu rodziny oraz rosnąca liczba domowych gospodarstw jednoosobowych. Szansą w tej sytuacji jest również wykorzystanie potencjału pacjentów zagranicznych. Dużo niższe ceny, dobra jakość oraz nowe inwestycje powodują, że Polska może stać się „zagłębiem” dla emerytów Europy – argumentuje PwC.

Analiza podkreśla także rolę prywatnego sektora opieki zdrowotnej, który dominuje w świadczeniu usług w podstawowej opiece zdrowotnej, w opiece ambulatoryjnej, rehabilitacji, opiece długoterminowej, czy leczeniu uzdrowiskowym. Jedynie leczenie szpitalne pozostaje domeną świadczeniodawców publicznych. 
Obserwacje wskazują, że wyższa jest rentowność i jakość świadczonych usług w tych obszarach, w których kapitał prywatny zaangażował się w rozwój danego segmentu. PWC podkreśla, że rola państwa jest i będzie istotna w zapewnieniu tak ważnej opieki szpitalnej, jednak udział sektora prywatnego (w różnych formach) wydaje się być nieunikniony, tak żeby osiągnąć w krótkim okresie spodziewane efekty.

 [-OFERTA_HTML-]Autorzy analizy podkreślają także, że system ochrony zdrowia w Polsce wymaga reorganizacji w wielu obszarach, w tym między innymi racjonalizacji obecnych wydatków, zakresu świadczonych usług, typu oraz wielkości wykorzystywanej infrastruktury a także wdrożenia mechanizmów kontrolnych.

Analiza mówi też o telemedycynie, która może znacząco zmienić sposób korzystania z opieki zdrowotnej.  Z danych wynika, że 60 procent pacjentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest zainteresowana korzystaniem z rozwiązań telemedycznych, przede wszystkim z telekonsultacji, telemonitoringu, telediagnostyki i telerehabilitacji.

PwC przypomina, że w Polsce działa około 800 szpitali, które posiadają około 220 tysięcy łóżek, co daje blisko 6 łóżek szpitalnych na tysiąc mieszkańców. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. 

Źródlo: www.pwc.pl