Najnowszy raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" zaprezentowano w czwartek 16 lutego 2017 roku. NIPZ-PZH opracowuje takie raporty od lat 70., sprawozdania publikowane są co cztery lata.

Pozytywne dane zawarte w raporcie pokazują, że Polacy żyją coraz dłużej i rzadziej umierają na choroby krążenia; negatywne informacje dotyczą między innymi faktu, że nie jest widoczny postęp w obszarze wyleczalności nowotworów oraz że ogólne objawy depresji wykazuje 5,3 procenta Polaków powyżej 15. roku życia.

Raport pokazuje, że Polki żyją 1,7 roku krócej niż wynosi średnia europejska. Kobiety w Polsce żyją bowiem 81,9 lat, podczas gdy średnia długości życia kobiet w krajach Unii Europejskiej to 83,6. Mężczyźni średnio żyją zaś w Polsce cztery lata mniej niż wynosi przeciętna długość życia mężczyzn w UE. Polacy dożywają średnio wieku 73,8 lat, podczas gdy średnia unijna to 78. Autorzy publikacji zauważają, że im wyższe wykształcenie, tym dłuższe życie.

W raporcie wskazano, że liczba ludność Polski systematycznie zmniejszała się po 2011 roku. W 2015 roku, pierwszy raz po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku, przyrost naturalny był ujemny zarówno w miastach, jak i na wsi. W 2015 roku Polska liczyła 38 mln 437 tys. osób.

Główną przyczyną przedwczesnej śmierci Polaków w wieku 25-64 lat są choroby układu krążenia, choć liczba osób umierających z tego powodu systematycznie spada od końca lat 90. XX w. Drugą przyczyną zgonów są nowotwory złośliwe, które są największym zagrożeniem dla Polaków w wieku 45-69 lat.

 [-OFERTA_HTML-]

 

W raporcie zauważono, że w poszczególnych regionach Polski notuje się wyraźnie różne statystyki dotyczące zgonów z powodu chorób nowotworowych, na przykład w województwie kujawsko-pomorskim umieralność z powodu nowotworów jest większa o 30 procent niż na Podkarpaciu. Autorzy raportu zwracają uwagę, że na Podkarpaciu odsetek osób uzależnionych od tytoniu jest najniższy w całej Polsce. Pali tam około 23 procent mężczyzn i 10 procent kobiet, podczas gdy w województwie kujawsko-pomorskim – około 30 procent panów i 22 procent pań. Najwięcej palaczy jest na Warmii i Mazurach, gdzie pali ponad 34 procent mężczyzn i ponad 22 procent kobiet.

W raporcie podano, że w ciągu ostatniej dekady w Polsce nie odnotowano postępu w wyleczalności nowotworów złośliwych. Skutecznie daje się zwalczyć 43 procent tego typu chorób.

Raport pokazuje również, że w Polsce w ciągu roku większa liczba mężczyzn popełnia samobójstwo niż ginie w wypadkach komunikacyjnych. Polacy znacznie częściej popełniają samobójstwo niż mężczyźni w innych krajach unijnych. W 2014 roku w Polsce na skutek samobójstwa straciło życie prawie 6 tysięcy osób, z których zdecydowana większość (ponad 5 tysięcy) to mężczyźni. Tak ogromnej i trwałej dysproporcji między płciami (wysoki trend utrzymuje się już od dłuższego czasu) nie obserwuje się w żadnym innym kraju UE.

Współczynnik zgonów z powodu samobójstw mężczyzn w Polsce wynosi 25,7 na 100 tysięcy osób, a ogółem w UE - 16. Inaczej jest w przypadku kobiet - Polki popełniają samobójstwo rzadziej niż Europejki ogółem (współczynnik samobójstw kobiet w Polsce to 3,7 zgonów na 100 tysięcy osób, a w UE - 4,3).

Z danych NIZP-PZH wynika, że ogólne objawy depresji wykazuje 5,3 procenta Polaków powyżej 15. roku życia, czyli ponad 1,5 mln osób; ponad pół miliona cierpi z powodu najbardziej nasilonych objawów tej choroby.

W raporcie wskazano, że wśród mężczyzn powyżej 18. roku życia za wysoką masę ciała ma 68,2 procenta, zaś w przypadku kobiet nadwaga lub otyłość dotyczy 60 procent dorosłej populacji.

Raport pokazuje też między innymi, że większość mieszkańców polskich miast oddycha powietrzem, w którym poziom zanieczyszczeń przekracza normy. (pap)