Szpital starał się o łóżka w WOŚP już w roku 2016. To kolejne urządzenia dla pacjentów w wieku senioralnym, które placówka otrzymała z Fundacji. W roku 2015 skierniewicki szpital także otrzymał 10 łóżek a także kompletny sprzęt i aparaturę medyczną do wyposażenia pododdziału geriatrycznego.

- Cieszymy się z ofiarności Orkiestry. Dzięki temu szpital może zabezpieczać opiekę dla pacjentów w wieku senioralnym na najwyższym poziomie. - mówi dyrektor szpitala Eugeniusz Furman. - Warto zaznaczyć, że przy szpitalu działa również poradnia geriatryczna dla osób w wieku 60+, u których występują różnie schorzenia jednocześnie. Do poradni wymagane jest skierowanie z POZ.

W roku 2017 szpital stara się o pozyskanie sprzętu od WOŚP na wyposażenie oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego. Dzięki temu będzie możliwe funkcjonowanie tych oddziałów na drugim poziomie referencyjnym w położnictwie i neonatologii, a to oznacza, iż w skierniewickim szpitalu będą mogły być również przyjmowane porody tzw. patologiczne, które dotychczas były kierowane do szpitali w Łodzi.

Źródło: www.szpitalskierniewice.pl