Uprawnienia dla kobiet w ciąży od 1 stycznia 2017 roku

W praktyce oznacza to, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli nie jest to możliwe, świadczenie powinno zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. 


W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

 

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Bez skierowania realizowane są świadczenia udzielane przez ginekologa i położnika, dentystę, wenerologa, onkologa oraz psychiatrę. Skierowanie nie jest również wymagane do świadczeń dla osób chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Resort przypomina także, że kobiety w okresie ciąży i połogu, czyli do 6 tygodni po porodzie, mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno jako osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone, jeśli mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: www.mz.gov.pl