W przypadku leków na receptę wzrost ten wyniósł 2,8 procenta, w przypadku leków sprzedawanych bez recepty - 2,9 procenta, w przypadku suplementów diety – o 2 procent. Wzrost wartości sprzedaży kosmetyków był największy i wyniósł 10,3 procenta.

W porównaniu do pierwszych 16 dni stycznia 2017 roku wartość rynku aptecznego wzrosła w przypadku leków na receptę aż o 18,5 procenta, w przypadku kosmetyków – o 10,3 procenta, w przypadku suplementów diety – o 8,5 procenta. Spadła natomiast wartość sprzedaży leków bez recepty (o 2,9 procenta).  Wartość sprzedaży była liczona w cenach detalicznych dla pacjenta. 

Oceniając sprzedaż, raport bierze pod uwagę liczbę dni wolnych w określonym przedziale danego miesiąca. W lutym 2016 roku było to 7 dni, w styczniu 2017 roku – 6 dni oraz w lutym 2017 roku – 4 dni.

Autorem raportu jest PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence) oferująca  dzienne monitorowanie rynku aptecznego.

Źródło: PEX PharmaSequence