W ten sposób ministerstwo odnosi się do publikacji: „Jarosław Gowin chce likwidacji studiów doktoranckich” na portalu interia.pl z dnia 11 maja 2017 roku.
W związku z zamieszczoną na portalu Interia publikacją „Jarosław Gowin chce likwidacji studiów doktoranckich”, informujemy, że tytuł publikacji wprowadza w błąd opinię publiczną.
Nie jest prawdą, że minister nauki i szkolnictwa wyższego chce likwidacji kształcenia doktorantów.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach prac nad założeniami do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej Ustawą 2.0, planuje wprowadzenie zmian systemowych w kształceniu doktorantów. Zmiany polegałyby między innymi na zapewnieniu doktorantom obligatoryjnych stypendiów oraz podwyższeniu ich statusu w uczelniach.

 

Resort nauki chce zlikwidować niestacjonarne studia doktoranckie>>