Prof. Orłowska funkcję sekretarz stanu pełniła już w MNiSW w poprzedniej kadencji rządu Donalda Tuska. Od lutego 2012 r. Orłowska była sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
Stanowisko sekretarza stanu było w resorcie nauki wolne od 2 maja br., kiedy odwołany został prof. Stanisław Karpiński. Do jego zadań w ministerstwie należały procedury rozpatrywania wniosków o finansowanie zadań ze środków finansowych na naukę, realizację zadań finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także za działalność Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Jak informuje na swojej stronie resort nauki, prof. Maria Elżbieta Orłowska jest specjalistą w dziedzinie informatyki, w zakresie baz danych oraz biznesowych systemów informatycznych. Jest absolwentką Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 otrzymała stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej, następnie w roku 2003 stopień DSc (Doctor of Science) na Queensland University w Australii oraz w roku 2004 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Od roku 2004 jest członkiem Australijskiej Akademii Nauk.
W latach 1988-2007 była związana z Uniwersytetem w Queensland, gdzie w roku 1990 uzyskała nominację na stanowisko profesora na Wydziale Informatyki (Computer Science). Między 1995 a 2007 r. pełniła tam funkcje dyrektora do spraw studiów doktorskich oraz strategii i rozwoju badań naukowych. W roku 1992 została współzałożycielem oraz dyrektorem Narodowego Centrum Badawczego w Dziedzinie Systemów Rozproszonych (znanego pod nazwą Distributed Systems Technology Centre). Ponadto była wieloletnim członkiem oraz kierownikiem komisji do spraw rozdziału narodowych funduszy na badania naukowe i wdrożeniowe w ramach Australijskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (Australian Research Council).
Prof. Orłowska jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Przewodniczyła ponad 50 międzynarodowym konferencjom naukowym w dziedzinie informatyki stosowanej. Wypromowała do tej pory 32 doktorów nauk informatycznych. (PAP)