Do konkursu wpłynęło ponad 200 zgłoszeń. Przyznano pięć stypendiów w wysokości 5 tys. złotych miesięcznie i 50 równych 3 tys. złotych miesięcznie.
 
W najlepszej piątce znaleźli się: Marcin Paprocki z Politechniki Warszawskiej, Łukasz Skowroński z Politechniki Poznańskiej, Bartosz Sikorski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Agnieszka Richert i Grzegorz Piechota z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Wśród pozostałych laureatów znaleźli się doktoranci z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Gdańskiej, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniki Poznańskiej, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
 
Projekt "Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i uczelnie wyższe z regionu: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.