Prowadzone przez Uniwersytet Śląski zajęcia letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej rozpoczną się w przyszłą niedzielę w cieszyńskim kampusie uniwersyteckim po raz 22. Równoległe warsztaty polonistyczne będą miały swoją 21. edycję.

Jak poinformował rzecznik uczelni Jacek Szymik-Kozaczko, w tym roku do Cieszyna zjadą studenci z blisko 30 krajów, m.in.: Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Gruzji, Japonii, Kanady, Korei, Rosji, Serbii, Szwecji, Turcji, USA, Uzbekistanu, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Niektórzy studenci przyjeżdżają do Cieszyna przez kilka lat z rzędu. Letnią szkołę szczególnie często odwiedzają słuchacze z Japonii i Chin. Dla nich wyjątkowo trudnym elementem języka polskiego jest wymowa. Osobom z tych krajów kłopot sprawia m.in. prawidłowa wymowa polskiego "r" i "l”. Francuzi muszą opanować polskie "h", z kolei Hiszpanom zamiast "w" często wychodzi "b". Najłatwiej nauka prawidłowej wymowy idzie studentom z krajów słowiańskich.

Codzienny rytm miesięcznej szkoły wyznaczają przedpołudniowe zajęcia lektoratowe - łącznie 80 godzin intensywnej nauki języka polskiego. Po południu studenci uczestniczą w prowadzonych po polsku i angielsku seminariach dotyczących języka, literatury, kultury i historii Polski. Seminaria mają dwie wersje programowe: popularną i akademicką – ta druga obejmuje też współczesną sytuację polityczną i społeczną kraju.

Wieczorami odbywają się projekcje polskich filmów, gry językowe, koncerty i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Projekcje filmowe poprzedzają wprowadzenia przybliżające tło filmów i wyjaśniające niezbędne dla ich zrozumienia realia kulturowe. Wieczorne zajęcia mają nie tylko poważną formę – chętni uczą się np. polskich piosenek biesiadnych. Sobota i niedziela to dni przeznaczone na rekreację - organizowane są wówczas np. wycieczki do różnych miejsc południowej Polski, m.in. do Wisły i Szczyrku, Katowic, Oświęcimia i Krakowa.

Poza sztywnymi zajęciami wiele czasu wypełniają zajęcia dodatkowe – uczestnictwo w grach i zabawach językowych, występy w teatrzyku poezji dziecięcej, przygotowywanie adaptacji scenicznych dzieł literatury polskiej czy redagowaniu okolicznościowego tygodnika. Corocznym punktem programu jest Turniej Tłumaczy; w tym roku zadaniem będzie przekład na rodzimy język jednego z wierszy Wisławy Szymborskiej.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w czasie Letniej Szkoły jest ortograficzny sprawdzian z polskiego, w którym uczestniczą wszyscy słuchacze, goście przybyli z różnych krajów oraz studenci z innych szkół języka polskiego. W tym roku konkurs odbędzie się 12 sierpnia. Osoba, która najlepiej napisze dyktando, otrzymuje tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego.

Imprezą, z którą zagraniczni studenci wychodzą w miasto, jest Wieczór Narodów. Uczestnicy Szkoły występują wówczas na estradzie ustawionej na cieszyńskim rynku, śpiewają piosenki, serwują też swe tradycyjne potrawy. W tym roku Wieczór Narodów odbędzie się 15 sierpnia.

Równolegle z nauką języka polskiego dla zagranicznych studentów Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego prowadzi w Cieszynie warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego poza granicami Polski. Cykl zajęć metodycznych dla nich przeznaczony potrwa w tym roku od 29 lipca do 13 sierpnia.

PAP - Nauka w Polsce
mtb/ bk/