W tym samym czasie obserwowaliśmy również wzmożony napływ pracowników z Ukrainy i coraz niższy odsetek deklaracji o planach emigracyjnych Polaków. Równocześnie nadal aktualny jest problem długotrwałego bezrobocia i utrzymywanie się dwucyfrowego bezrobocia w niemal połowie województw.

W mijającym roku poznaliśmy nowe oblicze rynku pracownika. Przy bezrobociu niewidzianym w Polsce od ćwierćwiecza, jak przez soczewkę ujrzeliśmy kluczowe wyzwania na kolejne lata. W wyniku procesów demograficznych i migracyjnych nasz rynek pracy regularnie się kurczy, a dostępność kandydatów staje się coraz bardziej ograniczona. W ciągu roku o 30% wzrosła w gospodarce liczba wakatów, pomimo napływu ponad 1 miliona dodatkowych pracowników z Ukrainy. Dziś wyraźnie widzimy, że brak dostępności rąk do pracy może w przyszłości negatywnie wpływać na rozwój gospodarczy naszego kraju – mówi Maciej Witucki, Prezes Work Service S.A.